OMV Česká republika

Informace o franchisovém systému

Popis franchisového systému

Rakouská nadnárodní společnost OMV vstoupila na český trh již v roce 1991. OMV Česká republika, s.r.o. má centrálu v Praze a k začátku roku 2023 provozuje okolo 140 čerpacích stanic v České republice, respektive více jak 2 500 čerpacích stanic v zemích střední a východní Evropy.

Čerpací stanice OMV jsou multifunkčními centry služeb. Zákazníci OMV mají k dispozici paliva, maziva a služby mycích linek té nejvyšší kvality; k tomu navíc zhruba 100 stanic VIVA poskytuje rozšířenou nabídku občerstvení a širokou škálu doplňkových služeb.

Jako franšízový partner OMV si pronajímáte čerpací stanici ke svému podnikání. Pečujete o svěřený majetek, zajišťujete jeho prostřednictvím prodej PHM ve jménu OMV a zároveň realizujete vlastní obchod v oblasti maloobchodního prodeje zboží, čerstvé kávy a občerstvení.

 • OMV a VIVA – Rakouské značky s více jak 30letou tradicí v ČR
 • Prémiová paliva MaxxMotion
 • Kvalitní čerstvá káva VIVA CAFE
 • Korporátní motto „WE CARE MORE“, které výmluvně shrnuje náš přístup k podnikání a kvalitě produktů a služeb, které ve spolupráci s našimi partnery – provozovateli čerpacích stanic – na našich stanicích zákazníkům poskytujeme.

Franchisové provozovny

 • 140 v ČR
 • Přes 2 500 ve střední a východní Evropě.
Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

 • Komplexní know-how a poradenství pro úspěšný provoz čerpací stanice
 • Celorepublikové logisticko-dodavatelské a provozní zázemí
 • Marketingovou podporu a komunikaci
 • Motivační program a nástroje pro partnery a členy obsluhy čerpací stanice
 • Obchodní reporting a koučink
 • Školení, manuály a standardy

Potřebná počáteční investice

Kandidát by měl mít dostatečné finanční krytí pro zajištění provozu čerpací stanice. Klíčové položky jsou pak:

 • Složení Jistiny pro zajištění pohledávek ve výši 250.000 až 700.000Kč (v závislosti na velikosti čerpací stanice a rozsahu jejích služeb)
 • Nezbytný objem finančních prostředků na nákup zboží, pomocného materiálu a zajištění základního provoz čerpací stanice – obvykle v rozsahu 500.000 až 1 milion Kč.

Základní požadavky

 • Kandidát by měl mít silnou chuť podnikat, ideálně podpořenou manažerskými a obchodními dovednostmi a zkušenostmi – s hlavním zaměřením na řízení a provoz retailového obchodu. Kandidát by měl prokázat vůdčí schopnost pro řízení kolektivu čerpací stanice a schopnost uvažovat a jednat se zaměřením na zákazníka
 • Provoz čerpací stanice vyžaduje denní fyzickou přítomnost partnera. Partner provozující čerpací stanici by ideálně neměl mít žádné další podnikatelské aktivity, které by mu bránily plně a osobně se věnovat řízení provozu čerpací stanice.
 • Očekáváme zkušenost s výběrem, motivací a řízením zaměstnanců, ideálně také základní povědomí o pracovním právu.

Doplňující požadavky na kandidáta:

 • Obchodní vztah lze uzavřít pouze ve formě fyzické osoby
 • Vyžadujeme bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 6 zák. č. 455/1991 Sb., Živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů a čistý trestní rejstřík
 • Výhodou je znalost účetních standardů a podnikatelského prostředí obecně
 • Platí zákaz spolupráce s konkurenčními společnostmi a střetu zájmů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost OMV zpracovává jako správce osobních údajů Vaše osobní údaje, které společnosti OMV poskytnete v rámci franšízového partnerství nebo v souvislosti s ucházením se o pozici franšízového partnera.

Bližší informace o zpracování osobních údajů společností OMV Česká republika, s.r.o. včetně poučení o Vašich právech jakožto právech subjektu údajů naleznete v dokumentu Všeobecné zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na webové stránce www.omv.cz/gdpr-info nebo na vyžádání u společnosti OMV.


Informace o franchisorovi

OMV Česká republika, s.r.o.

Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4

+420 261 392 111

romana.roznickova@omv.com

omv.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Romana Rožníčková

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo OMV Česká republika.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

Správcem osobních údajů je OMV Česká republika, s.r.o. (Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí podrobností o franšízovém systému OMV Česká republika a navázání spolupráce. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k dosažení výše uvedených účelů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů na omv.cz.

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.