Společnost Nuerasoft, která drží licenci Go Kids, ve své síti drží 4 franchisové a 1 vlastní pobočku vzdělávacího centra. Franchisanty hledá v oblastech čítající 20 tisíc obyvatel.
pondělí
25.08.2014
Majitelka franchisových vzdělávacích center pro děti Go Kids Michaela Tilton by ráda využila franchisových partnerů k rozšíření poboček po celém Česku. Těch je v Česku zatím 5.
 

Proč jste se rozhodla rozvíjet Vaše vzdělávací centra pomocí franchisy?

V konceptu Go Kids center je stěžejní unikátní filozofie přístupu k výchově a vzdělávání dětí. Jedná se o respektující a láskyplný přístup založený na moderních poznatcích vědy o přirozeném rozvoji jedince. Každé centrum potřebuje svoje "srdce" - tj. člověka, který se s touto filozofií stotožňuje a přináší mu vnitřní radost vytvářet přátelské a podnětné prostředí pro podobně naladěné rodiče a děti. Takové "srdce" je těžké najít v roli zaměstnance, protože většina lidí, kteří mají schopnost jím být, mají zároveň ambici centum vlastnit, proto se již od počátku rozvíjíme cestou partnerských center, které rostou pod vedením svých majitelů. Zatím všechna centra jsou vlastněna ženami, které k jejich zřízení přistoupily mimojiné i proto, aby vytvořily podnětné místo i pro své vlastní děti (i když samozřejmě to není podmínkou). Naše heslo je "S láskou a rozumem" - když podnikáte s láskou a rozumem, máte z toho dobrý pocit i finanční zajištění, když vychováváte děti s láskou a rozumem - vyrůstají vám šťastné děti dosahující svého potenciálu, které mají schopnost měnit náš svět k lepšímu.

Do jakých měst byste ráda rozšířili svá vzdělávací centra Go Kids především?

Zatím máme pouze 5 center, takže seznam měst by byl dlouhý. Myslím, že má smysl otevřít centrum v každém městě, které má spádovou oblast nad 20,000 obyvatel. Ve velkých městech jako v Praze a Brně by mohlo být center i více. Máme například rozjednaný ideální prostor na Praze 5 a hledáme někoho, kdo by tam založil centrum. Stále je prostor i ve velkých městech jako je Ostrava, Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice nebo Pardubice.

Co hledáte u potenciálních franchisantů? Co by měli splňovat?

Majitel Go Kids centra by měl především mít rád děti, vzdělávání a práci s lidmi. Ideálně by měl mít zkušenosti s lektorováním a to jak kurzů pro děti, tak i pro dospělé, ale není to podmínkou. Při vedení centra je důležité mít schopnost vést a motivovat lidi a vytvářet si dlouhotrvající vztahy s klienty. Velkou výhodou je pokud už má nějaké podnikatelské zkušenosti a to třeba i v neziskovém sektoru. Mohou to být napřiklad maminky, které založily a vedly mateřské centrum nebo lektorky programů pro děti a rodiče, nebo i majitelky jazykových škol, které mají zájem o rozšíření nabídky i pro miminka a batolata. Nemáme žádný přesný profil franchisanta kromě toho, že souzní s našim přístupem k výchově a vzdělávání a má chuť podnikat v tomto oboru.

Jak se díváte na konkurenci? Čím se liší Vaše centrum od ostatních?

V České republice by se Go Kids centrum dalo srovnat s konceptem rodiných nebo mateřských center, které nabízí různé vzdělávací programy pro rodiče a děti. Taková centra jsou většinou založena skupinou aktivních maminek na rodičovské dovolené a nabízí programy dle jejich zájmů a úměrné věku jejich dětí. Go Kids centra jsou oproti nim profesionálně vedená, takže je v nich záruka odborného vedení u každého programu a je zajištěna stabilní široká škála programů pro různé věkové skupiny a různé oblasti rozvoje. Také je u v nich jednotná filozofie a přístup k dítěti i rodiči, která se u rodinných center město od města liší. Pokud jde o jesličky nebo školky, tam je nabídka v ČR široká - v Go Kids centrech se inspirujeme principy montessoriovské pedagogiky jako respektující, láskyplný přístup k dítěti, připravené podnětné prostředí a přidáváme k nim moderní metody jako například při učení angličtiny, kde se zaměřujeme na dosažení bilingválnosti. Go Kids centra jsou určena pro podobně naladěné rodiče, kteří hledají kvalitní vzdělávací zařízení s filozofií individálního přístupu a svobodného rozvoje osobnosti.

Jaké programy ve svých centrech nabízíte? O jaké je největší zájem?

Nabízíme mnoho různých kurzů pro děti již od 2 měsíců až po školní věk. V současné době je nejvíce programů v kategorii miminek a batolat s rodiči, nové programy stále přidáváme. Asi nejznámější jsou programy Baby Signs - znakování s miminky a batolaty a Go Kids English - angličtina od 6 měsíců nejprve se znakováním a později s prvky Montessori pedagogiky. Velký zájem je i o programy Rozvíjím se, kam patří i úspěšný program na učení dětí na nočník Šikulky bez plenky. Novinkou od letošního září je program Poznáváme svět s prvky Montessori pro děti od jednoho roku. V nabídce jsou ale i semináře pro rodiče o emočním rozvoji dětí, výchově a inovativní pedagogice. Ve výuce angličtiny pokračujeme u školních dětí s programem Scientific Learning založeném na neurovědeckých poznatcích, který kromě dokonalého zvládnutí angličtiny pomáhá i s celkovým zlepšením akademických výsledků žáků a studentů. Součástí center jsou i školičky s prvky Montessori, do kterých se často hlásí děti, které nejprve navštěvovaly programy pro miminka a batolata.