Síť obchodů ORION – český obchod pro domácnost čítá v současné době 54 provozoven, z toho je 34 prodejen franchisových. Otevření dalších franchisových poboček je v jednání.
pondělí
13.10.2014
Síť obchodů pro domácnost ORION - český obchod pro domácnost se rozhodla klást větší důraz na rozvoj pomocí franchisy. Jednatel společnosti Jiří Doubek komentuje další cíle firmy v Česku a na Slovensku.
 

Pobočky ORION rozvíjíte i pomocí franchisy. Proč jste se rozhodl využít k rozvoji tento typ spolupráce?

S ohledem na to, že jsem založil velkoobchod, tak bylo mým cílem také zahájit rozvoj maloobchodní sítě prodejen ORION – český obchod pro domácnost. Začal jsem nejdříve s rozvojem vlastních prodejen, proto velmi dobře vím, co obnáší starost o jednu takovou prodejnu. Uvažoval jsem tedy nad tím, jak bych mohl ulehčit celému chodu maloobchodní sítě, jelikož má vize je vytvořit silnou maloobchodní síť po celé české republice. Při mém cestování za obchodem jsem narazil na principy fungování franchisingu. Po hlubším zjištění jsem se rozhodl tento systém aplikovat i na svou společnost. Forma franchisingu je pro náš koncept velmi vhodná a dostupná široké škále podnikatelů. Franchising má jasná pravidla a podmínky, a to jsem přesně potřeboval vnést do svého podnikání a stanovit pro své obchodní partnery. To byly hlavní důvody, proč jsem se pro tento systém rozhodl. 

Jak byste zhodnotil letošní rok a srovnal jej s rokem minulým?

Síť obchodů ORION – český obchod pro domácnost čítá v současné době 54 provozoven, z toho je 34 prodejen franchisových. Pokud bych měl porovnat rok předchozí s rokem současným, tak mohu s klidem říci, že rozvoji se daří velmi podobně. Otevíráme tedy v průměru 1 franchisovou prodejnu měsíčně. Na začátku roku jsme se více soustředili na modernizaci stávajících prodejen, ale k tomu jsme zvládli otevřít prodejny v Hranicích, Příbrami, Šternberku a Pardubicích. Další 4 prodejny plánujeme v Kyjově, Moravské Třebové, Břeclavi a Ústí nad Labem. Mé plány ale nekončí pouze na území ČR. ORION se rozvíjí i na Slovensko či Polsko, kde také uvažuji o možnosti zavedení franchisingu. Na Slovensku jsme již otevřeli 5 prodejen, tou poslední byla Galanta v září tohoto roku.       

Jaké plány byste chtěli stihnout do konce roku?

Konec roku bude v tomto ohledu již „tradičně“ nabitý. V první řadě nás čekají kontrakty, které budou tentokrát pojaty velmi široce. Bude představeno velké množství novinek, uspořádají se školení pro franchisanty, vaření s firemním kuchařem Daliborem Kovářem a budou probíhat jednání o rozvoji maloobchodní sítě se zájemci o franchisu, apod.. Expanzní tým usilovně pracuje na dohodě s našimi vážnými partnery pro další rozvoj maloobchodní sítě ORION – český obchod pro domácnost ve městech Kyjov, Moravská Třebová, Břeclav, Třinec a Veselí nad Moravou. Do konce roku bychom rádi otevřeli ještě jednu prodejnu na Slovensku, konkrétně v Bratislavě.  

Obchody ORION se nacházejí i na Slovensku. Jak to vidíte s expanzí tam?

O expanzi na Slovensku se od tohoto roku stará stejný expanzní tým jako v ČR. Podařilo se nám otevřít již zmiňovanou Galantu a rádi bychom do konce roku otevřeli i provozovnu v Bratislavě. Na příští rok plánujeme i pro Slovensko silnější expanzi. Cílová města jsou Trnava, Nitra, Liptovský Mikuláš, Senica, Velký Krtíš, atd. Expanzní tým se tím usilovně zabývá. Můžete se tak těšit na další nově otevřené prodejny jak v ČR, tak na Slovensku.