Pondělí
11.05.2015
O kolik nových lékáren by se mohla letos rozšířit franšízová síť BENU lékárny, nám v Rozhovoru týdne prozradila Michaela Giblová, franšízová manažerka sítě.
 

Jaký byl loňský rok pro síť BENU?

Náročný z důvodu legislativní změny, které nastaly od 1. ledna 2015. Na druhou stranu jsme úspěšně rozšiřovali síť našich lékáren a podařilo se nám otevřít v designu BENU 10 nových lékáren v rámci České republiky. Investovali jsme a spustili jsme řadu marketingových aktivit, propagace, kampaně, které budou mít velmi příznivý dopad pro franšízové partnery stávající i nové.

Jak vypadá začátek roku letošního?

Začátek letošního roku hodnotíme pozitivně zejména z důvodu nárůstu obratů. Legislativní změny sice vnesly trochu chaosu, musely se uzavírat nové smlouvy s pojišťovnami, nebyly jasně definované platby signálních výkonů -  u jakých lékáren jdou uplatňovat a u kterých ne atd. Dalším pozitivem letošního roku je, že sezonní vlivy oproti létům předešlým měli velmi  kladný ekonomický dopad  na lékárny BENU.

Kolik zde v současné době máte poboček a kolik z nich je franšízových?

K 1. lednu letošního roku jsme měli celkem 168 poboček z toho 117 vlastních a 51 franšízových.

Jaké jsou plány do letošního roku, co se rozvoje sítě týká?

Cílem je samozřejmě neustálý růst a rozvoj sítě našich lékáren BENU. V tomto roce pracujeme na několika projektech a plánujeme síť BENU rozšířit minimálně o 20 lékáren.

Jak se Vám rozvoj prostřednictvím franšízových partnerů osvědčila? Co vidíte jako jejich největší přínos?

Přínos vidíme především v tom, že jsme díky našim franšízovým partnerům mohli obsadit oblasti, kde zatím vlastní lékárny nemáme a tak nabídnout kvalitu a péči našim zákazníkům po celé ČR.

Chystáte pro své franšízanty, případně další zájemce, kteří přemýšlí o tom, jak si otevřít vlastní lékárnu,  letos nějaké novinky?

Samozřejmě, chystají se nové projektové akce, nové marketingové projekty. Velký důraz v tomto roce klademe hlavně na Marketingové aktivity a kampaně. Momentálně zahajujeme předsezónní osvětovou kampaň s názvem DNY SLUNCE (diagnostika kožních znamének zdarma). 

Vaši franšízanti mají mnohdy před vstupem do vaší sítě již vlastní lékárnu, v podstatě svůj brand. Jak snadno či nesnadno se podřizují pravidlům, která jim nastavíte? Např. co se jednotné vizuální podoby týká.

Vidím to 50 na 50. Někteří zájemci změnu chápou jako pozitivní výzvu, jiní chtějí změnu, ale nechtějí nic měnit, co se brandu a nábytku týče, a to samozřejmě nejde. Každopádně dnešní doba nahrává velkým řetězcům, kteří umí pro svého zákazníka získávat lepší ceny od výrobců a dodavatelů.  Zákazník se v lékárnách BENU dobře orientuje, oceňuje samoobslužné zóny, šíři sortimentu a akční ceny. Tohoto trendu si je dnešní lékárník vědom a proto vstup do franšízového projektu akceptuje i za těchto podmínek.