Se vzděláním k úspěchu

Počáteční poplatek pro partnery sítě Empire - jazyková škola činí 45 tisíc korun. Celkem 20 tisíc tvoří roční poplatek za licenci, zbylých 25 tisíc pak jde na vstupní školení.
pondělí
15.06.2015
Jiřina Švarcová neměla na začátku partnerství se společností Empire – jazyková škola přehnaná očekávání. Realita jí pozitivně překvapila.
 

Jazykové vzdělání se může na první pohled někomu zdát jako nezajímavý obor byznysu, opak je však pravdou. „Při vstupu do podnikání jsme žádná přehnaná očekávání neměli, avšak po podepsání franšízové smlouvy na výukovou metodiku Direct Method English, nás velký příliv klientů příjemně překvapil,“ říká o začátku své spolupráce s konceptem Empire - jazyková škola, majitelka licenční školy Globe Kladno, Jiřina Švarcová. Takto podniká již pátým rokem. 

Mezi dosavadními partnery naší franšízové sítě, jejíž historie sahá do roku 2009, převažují existující jazykové školy, které přešly na Direct Method. Roste však i počet nováčků v odvětví,“ prozrazuje Adela Masaryková ze společnosti Empire – jazyková škola. V budoucnu firma očekává zvýšený zájem právě ze strany nových podnikateků v oboru jazykového vzdělání. Aktuálně je připravováno rozšíření portfolia produktů, které bude partnerům nabízet.

Jedním z nich je aktuálně připravovaný koncept nazvaný STEM – věda, technologie, stavebnictví, matematika. Cílem firmy je postupně vytvořit silnou síť značkových škol. Pod značkou Empire - jazyková škola je provozováno momentálně celkem 60 poboček v Čechách a na Slovensku. Celých 57 z nich je provozováno formou franšízové spolupráce. Výuka na těchto školách probíhá speciálním způsobem tzv. Direct Method, jejíž exkluzivní licenci drží společnost pro celkem 12 evropských zemí. I přesto je podle Masarykové stále prioritní především český a slovenský trh.

Rozšiřování Empire - jazykových škol formou franšízy se osvědčilo. Jak sama Masaryková přiznává, v minulosti se bohužel setkala i s případy, kdy franšízant nevyvíjel žádnou obchodní aktivitu a čekal, že klienti následně naleznou jeho podnikání sami, přičemž podle ní v byznysu závisí především na podnikatelských a obchodních dovednostech každého partnera.  

Empire nabízí svým franšízovým partnerům kromě klasických školení pro zástupce svých škol, jednou ročně konferenci. „Na ní si vyslechnou nejen novinky a zajímavé informace, něco nového se naučí, ale i podebatují a navážou kontakty s jinými školami,“ osvětluje Masaryková systém přenosu informací mezi mateřskou společností a jednotlivými franšízanty.

Jazyková příprava na obyčejných školách má bohužel stále nízkou úroveň, takže práci budeme mít ještě dlouho. Z dlouhodobého hlediska očekávám, že angličtina bude už standardem a zvýší se poptávka po dalších jazycích,“ předpovídá perspektivy mimoškolní výuky jazyků u nás i na Slovensku Masaryková, a to i přesto, že část společnosti, zde stále považuje vzdělání za službu, která by měla být zadarmo.