Nejprodávanější službou je sestavení individuálního jídelníčku podle výsledků unikátní metody Komplexní nutriční typologie.
Úterý
25.08.2015
Koncept Svět zdraví se nově zaměřil na specifičtější skupiny klientů.
 

Pro každý podnikatelský záměr je nezbytný precizní přístup ke klientům. Jednou z nejvhodnějších cest je větší individualizace nabízených produktu, právě touto cestou se vydal i Svět zdraví. „Soustředíme se na rozvoj služeb i pro menší skupiny klientů, které vyžadují individuální přístup a vysokou odbornost. Tento rok se více zaměřujeme  na nárůst obezity a stále se zhoršující zdravotní stav dětské klientely,“ vysvětluje Marta Nosková, výkonná ředitelka společnosti Sunkins, která zastřešuje Svět zdraví.

Znalosti jsou nezbytné

Další novou skupinou, které Svět zdraví chce pomáhat, jsou onkologičtí pacienti. Proto do vědecko-lékařské rady firmy vstoupil MUDr. Jiří Grim, onkolog Fakultní nemocnice Hradec Králové. Díky inovacím produktů a služeb je nutné neustále zvyšovat znalosti a dovednosti personálu každé pobočky. „K tomuto specializovanému poradenství  slouží vlastní systém kreditového školení s názvem Akademie Světa zdraví. Jedná se pravděpodobně o nejrozsáhlejší vzdělávací projekt v oblasti výživového poradenství v ČR. Pro naše specialisty je tento systém povinný, stejně jako je tomu ve zdravotnictví,“ vysvětluje Nosková.

Zájemci z řad zaměstnanců poboček Světa zdraví mohou zvyšovat svou kvalifikaci vedle povinných školících programů také dobrovolnými kurzy. Nad rámec povinných školení mohou specialisté navštěvovat kurzy nadstavby v oblastech jako je například sportovní výživa, výživa dětí, výživa diabetiků, celiaků a další. „Neexistuje jednotný systém stravování ani úpravy váhy. Každý člověk je jiný, i požadavky lidských organismů jsou různé,“ připomíná Nosková

Specifika existují

Svět zdraví vstoupil také na polský trh, který je pro mnoho franšízových konceptů z Čech a Slovenska, další logickým expanzním krokem. Franšízanti se zde však mohou setkat s některými místními specifiky. „V Česku jsou lidé zvyklí si službu předplatit na delší časové období, v Polsku se potkáváme s dotazy typu: Budete tady ještě za půl roku?,“ vysvětluje Nosková a dodává, že je to způsobeno otevíráním a zároveň zavíráním velkého množství provozoven v krátkém časovém období.

Přes všechny novinky je stále nejčastěji poptávanou službou ve Světe zdraví redukce váhy.  „Na druhém místě jsou klienti, kteří potřebují zlepšit svůj zdravotní stav. Další skupinu tvoří klienti s poruchou příjmu stravy a klienti, kteří mají potíže s udržením optimální hmotnosti a potřebují naopak přibírat,“ komentuje Nosková. Od minulého roku se společnost také zaměřila na profesionální i amatérské sportovce, jimž může správně zvolený jídelníček pomoci k dosažení lepších sportovních výsledků.

Nejen rada

Vedle poradenství si klienti mohou zakoupit i paletu produktů, které jim pomohou k vysněnému výsledku. „Proteinové tyčinky vyrobené za studena se zachováním všech výživových hodnot a nové bezlepkové cereálie se staly okamžitě nejprodávanějšími co do počtu kusů,“ přibližuje Nosková.

Není překvapením, že i v takovémto oboru se projevuje sezonnost. „S příchodem nového roku pravidelně sledujeme nárůst spojený s předsevzetími, která si lidé dávají,“ vysvětluje Nosková a dodává, že v minulosti bylo pravidlem, že letní období bylo zákaznicky slabší. To však již neplatí.

Místo a lidé

I přes neuvěřitelný rozvoj technologií jsou základem kvalitní provozovny lidé. Podle Noskové je v tomto oboru potřeba mít velkou dávku empatie, aby byl poradce schopen rozřešit potřeby a motivace klientů a dokázal pomoci, co možná nejefektivněji. Pro franšízanta je také důležité nadšení, elán a dostatečná síla obchodního ducha.

Mohlo by se zdát, že u konceptu Světa zdraví není vhodné umístění tak důležité jako třeba u gastronomických podniků. Opak je pravdou. „Pobočka musí splňovat náležitosti obchodní jednotky se vstupem z ulice a výlohou. Výjimkou jsou obchodní centra. Cílem byla seriózní provozovna, která se nepotřebuje schovávat v pátém patře činžovního domu. Stojíme si za kvalitou našich služeb i produktů, proto chceme být vidět,“ doplňuje Nosková

Zájemce o otevření vlastního podnikání pod značkou Svět zdraví si musí připravit na celkovou investici částku mezi 350 až 700 tisíc korun. Ta se odvíjí od velikosti provozovny a náročnosti nutných úprav. Investice zahrnuje veškeré náklady na rozjezd pobočky. Obsahuje franšízový poplatek ve výši 30 až 150 tisíc korun, v závislosti na velikosti lokality.  Licence s lokální exkluzivitou se uzavírá na dobu pěti let s možnosti prodloužení.