Základními požadavky na franšízanty EMPIRE - jazyková škola jsou výborná znalost anglického jazyka, pedagogické dovednosti a podnikatelský duchů.
Čtvrtek
27.08.2015
EMPIRE – jazyková škola rozšířila své služby o edutainment kurzy. Firma by ráda vybudovala vzdělávací centra v krajských městech.
 

Koncept škol se již pevně etabloval na trhu jazykového vzdělávání. Firma tak přemýšlela, čím by bylo možné rozšířit stávající portfolio služeb. „Přinášíme pro klienty tzv. edutainment – propojení vzdělávání a zábavy. Vzdělávací programy jsou koncipované tak, aby byli dynamické, zábavné, a zároveň praktické s okamžitým použitím v praxi,“ přibližuje Adela Masaryková ze společnosti Empire – jazyková škola.

Škola hrou

Empire nově rozšířil nabídku o STEM vzdělávání, což jsou kurzy určené pro děti, které kombinují vědu, technologie, stavebnictví a matematiku. Podle Masarykové jsou právě tyto obory důležité pro rozvoj ekonomiky a stávající se klíčové při rozšiřování možností dětí. „V našich programech Brick By Brick děti staví modely z kostiček Lego a učí se tak základům technických oborů. Zároveň se učí spolupráci, protože nikdy nestaví sami, ale se spolužáky,“ přibližuje výuku Masaryková.

Na první pohled může tento kurz vypadat pouze jako hra, ale není tomu tak. „Hodiny vedou lektoři tak, že mají jasný konkrétní plán a výstup, aby se děti naučily nové věci, i když mají pocit, že si hrají. Ani zdaleka však nejde jenom o hru,“ vysvětluje Masaryková.

Více možností

Firma nabízí franšízantům několik možností pro vybudování vlastního podnikání. „Může mít záměr vybudovat si malou vzdělávací společnost, či už s Lego kurzy pro děti Brick By Brick, nebo jazykovou školu kdekoliv v ČR,“ přibližuje Masaryková šíří možností, které společnost nabízí a dodává, že pro ty nejambicióznější je možnost vybudovat významnou vzdělávací instituci se všemi Empire produkty. Právě pro ni vidí společnost místo na trhu v českých krajských městech.

Ideální franšízant společnosti Empire – jazyková škola, by měl splňovat kromě formálních náležitostí, také další charakteristiky. „Měl by být aktivním člověkem s podnikatelským duchem, pro kterého je důležité vzdělávání, vidí v podnikání v oboru vzdělávání hlubší smysl,“ připomíná Masaryková.

Měnící se trendy

V červenci a srpnu se mění požadavky klientů, kteří navštěvují školu. „Léto je specifické tím, že je zájem o jiný typ kurzů. Klienti upřednostňují krátké intenzivní kurzy, nebo naopak v korporátních kurzech menší intenzitu a lehčí témata,“ přibližuje trend Masaryková a dodává, že v dětském segmentu roste obliba denních táborů.

Trh jazykových kurzů by se mohl zdát jako relativně neměnný, ve skutečností se na něm projevují nové tendence. „Zvyšuje se počet klientů, kteří se učí druhý a třetí jazyk – němčinu, španělštinu, ruštinu, francouzštinu. Ale pořád převládá angličtina,“ vysvětluje nový trend Masaryková, přičemž upozorňuje, že jazykové vzdělání nedosahuje na českých základních a středních školách dostatečné úrovně.

Komunikace je nezbytná

Pro každou franšízovou sít je nezbytný úzký kontakt mezi mateřskou společností a jednotlivými franšízanty.  „S partnery jsme v osobním a telefonickém kontaktu a zpětnou vazbu probíráme osobně,“ upozorňuje Masaryková a dodává, že informace o kvalitě a spokojenosti s kurzy získává společnost díky dotazníkům spokojenosti a v neposlední řadě také osobní rozhovory mezi lektorem a jeho studenty.

Zájemce o franšízové podnikání pod vlajkou Empire – jazyková škola si musí připravit 20 tisíc na roční licenční poplatek a 25 tisíc korun na úhradu vstupního školení. Výhodou tohoto franšízového konceptu je neexistence pravidelných plateb z tržeb.