Chceme nabízet unikátní výrobky

pondělí
01.08.2016
S obchodním ředitelem konceptu My Food Market a Sklizeno Janem Langerem jsme hovořili o výhodách franšízové spolupráce v oblasti prodeje kvalitních potravin.
 

Můžete zhodnotit činnost franšízového konceptu My Food Market za poslední rok?
Poslední rok pro nás znamenal několik důležitých změn. Ke stávajícím čtyřem pobočkám v Brně jsme otevřeli první bistro v Praze, což je pro nás strategickým krokem k otevření dalších čtyř provozů do konce letošního roku. Po obchodní stránce se nám podařilo zvýšit tržby a provozní výsledek hospodaření. Součástí expanze sítě je také zapojení prvních franšízantů do fungujícího konceptu a využití jejich regionálních znalostí zákazníka a trhu.

Co se podařilo a na čem byste rádi zapracovali?
Podařilo se všem pobočkám dát jednotný vizuální styl. Díky nové posile, šéfkuchaři Richardu Fuchsovi, nadále vylepšujeme výrobky vlastní výroby a rozšiřujeme jejich sortiment. Jde o věc, na kterou jsme právem pyšní a jasně nás odlišuje od konkurence, stejně jako milý a vyškolený personál. Máme jasnou a opakovatelnou strukturu nákladů na pobočku, takže jsme si jisti konceptem, který nabízíme franšízantům. Nyní se soustředíme na práci s menšími dodavateli, abychom zajistili dostatečné množství unikátních výrobků pro rozvíjející se síť poboček MyFood. Také se budeme důsledněji věnovat marketingu.

O2 prodejna interiér

"Franšízanti budou nejvíce vydělávat na vlastní výrobě. Jak ukazují statistiky prodejů, prodeje unikátních výrobků vlastní výroby mají navíc rostoucí tendenci," říká obchodní ředitel konceptu Jan Langer.

Jak se reálně projevila spolupráce s konceptem Sklizeno?
Projevila se a dále se projeví zejména ve skladbě sortimentu a v postupném rozšíření unikátní vlastní výroby pro síť Sklizeno. Tím, že jsme zdvojnásobili tým nákupu, dokážeme zajistit to nejzajímavější zboží pro oba koncepty. Na provozní úrovni jsme pak schopni sdílet některé logistické a skladovací kapacity. Zároveň společně pracujeme na velkoobchodních aktivitách.

V čem je koncept pro franšízanty atraktivní?
Podnikání v tomto oboru je nesmírně obtížné, přesto jsme si jisti, že jsme dokázali dát dohromady velmi dobře fungující koncept. Díky našim znalostem a metodice pro určení ekonomické životaschopnosti pobočky na daném místě jsme schopni velmi dobře predikovat budoucí výnosy při známé nákladové struktuře. Pro franšízanta je důležité, že do toho jdeme podnikatelsky, tedy oba dva neseme riziko, protože jsme podílníci. To nás jasně odlišuje a umožňuje franšízantovi, díky nižším vstupním nákladům, vytvoření finanční rezervy pro první měsíce podnikání.

Jaký evidujete zájem potenciálních partnerů o vaši licenci?
Pracujeme s několika franšízanty z různých krajských měst. Zásadní je najít soulad ve všech třech bodech nutných pro úspěch. Prvním je připravenost investovat prostředky, čas a podnikatelské nasezeni do společného podniku, druhým, lokální znalost prostředí a trhu a třetím, chuť pracovat v oboru.

Jsou nějaké faktory bránící šíření konceptu?
Určitě je to potřeba kapitálové vybavenosti franšízanta, přestože do podnikání jdeme s konceptem kooperativní franšízy. Dalším faktorem je, že se soustředíme pouze na krajská města, kde je menší množství zájemců.

Jak pomáháte franšízantům v podnikání?
Především podnikatelským balíkem, který zahrnuje výběr vhodného místa, řešení dispozice a dodavatele interiéru a vybavení. Mezi další podporu patří komplexní vstupní školení a následné pravidelné vzdělávání, finanční model společného podniku, nebo řešení krizových situací včetně možnosti férového odkupu prodejny. 

Kolik máte celkem poboček a kolik je franšízových?
V tuto chvíli máme 5 vlastních poboček a další 4 přibydou do konce roku. První franšízovou pobočku máme před podpisem.

Plánujete otevírat nové franšízové pobočky?
Chceme se nyní plně koncentrovat na domácí trh, kde jsme v jednání s několika potenciálními franšízanty z krajských měst.