Investice do budoucna

Měli byste si nachystat dostatečné prostředky mimo váš příjem, abyste galerii udrželi. Její životnost je obvykle 2 roky. Český trh s uměním je malý a galerii rozhodně pomůže její viditelnost v zahraničí. To ale něco stojí.
Úterý
01.03.2016
Otevřít si vlastní galerii a vystavovat různorodá díla umělců není pro každého. Galerista musí umění rozumět, jinak se galerie moc dlouho na trhu neudrží.
 

Umění zůstává v nejisté době stálou investicí do budoucna. Trh s uměním v současné době vykazuje mírný růst a investoři se uchylují ke koupi uměleckých děl jako budoucí investice. Kupovat obrazy či sochy zřejmě není pro každého, nicméně stát se zprostředkovatelem k prodeji prostřednictvím vlastní galerie už nemusí být tak nereálné. Provozovat galerii se doporučuje především těm, kteří mají kladný vztah k umění a rozumí mu. Je to zvláště z toho důvodu, že na trhu převládá velké množství nekvalitního umění a pokud by podnikatel ve své galerii prodával taková díla, mohlo by jeho podnikání velmi rychle skončit.

Základem je určit si směr

Pokud se rozhodnete založit galerii, počítejte s tím, že si projdete podobnými schvalovacími procesy jako při zakládání jakéhokoliv jiného byznysu. Odlišné jsou jen důvody. Nejtěžší na galerii totiž není jak ji založit, ale důležité je si uvědomit jakou koncepci a výtvarný názor zastáváte a dlouholetá práce, s kterou k umění přistupujete. Důležité je se ze začátku také rozhodnout, s jakými umělci či projekty chcete pracovat a podle toho galerii nasměrovat. Jakou vyberete formu společnosti, bude záležet čistě na vás. Mimo oblíbené živnosti může mít galerie i formu občanského sdružení či společnosti s ručením omezeným.

Než otevřete své prostory, kde budete vystavovat díla umělců, měli byste si předem vytvořit nějakou koncepci, jak svou galerii chcete směřovat. Galerie vznikají z nejrůznějších pohnutek, ať se jedná o komerční či nekomerční aktivity. Můžete si ji otevřít jako alternativní scénu k mainstreamu, či takovou, která se bude prezentovat v zahraničí, nebo chystat projekty festivalového typu ve městě. Možností je mnoho a ta, kterou si vyberete, ovlivní veškeré její fungování, záměry a následně také to nejdůležitější, její financování.

Rozhodne se po 2 letech

Před financováním se ještě podíváme na lokalitu. U galerie nemusí na 100 % platit pravidlo, že čím blíže centru, tím více návštěvnosti. Samozřejmě, že v dobrých lokalitách bude galerie vidět, nicméně díky specifičnosti trhu s uměním nebude platit, že bude také více navštěvována. Není neobvyklé, že postupně vznikají tzv. art distrikty, tedy oblasti, kde se galerie podobného ražení seskupují. Zjistěte si, jestli taková místa ve vaší oblasti existují, protože pokud už zákazník dorazí sem, je jasné, že sem přišel z důvodu si umění prohlédnout, případně koupit. Pokud se podíváme na Prahu, můžete zde najít výstavní prostory i na vzdálenějších místech, například v Modřanech či Počernicích. Ohledně velikosti mohou být galerie minimalistické nebo naopak velké, které mohou být součástí větších nekomerčních subjektů. Nejsou výjimkou také prostory k prodeji děl, které si vytvoří samotní umělci. Velikost také ovlivní počáteční náklady, které se zakládáním vzniknou.

Jak už bylo řečeno, počáteční náklady ovlivní rozlehlost vaší galerie. Největší položku v účetnictví vám vytvoří nájemné a náklady na energii. Vybavení galerie nezabere tolik prostředků, protože potřebujete co největší prostor k vystavování uměleckých děl. Ze začátku se neobejdete bez nutného komunikačního zařízení, stabilního vybavení depozitáře a zejména důležité osvětlení. Další vybavení ke zkrášlení galerie přinese čas. Nájem a další výdaje spojené s užíváním prostor byste na kontě měli mít alespoň po dobu 2 let. Tyto prostředky byste měli čerpat nezávisle na svých příjmech. Největší úmrtnost galerií totiž bývá mezi prvním a druhým rokem fungování právě z toho důvodu, že si vlastníci galerie neobstarají dostatečné prostředky, aby ji mohli vést.

Provozu galerie musíte věnovat veškerý čas a energii, protože na vás její fungování stojí a padá. Když pomineme fixní náklady, které zaplatíte vždycky, ovlivňují provoz galerie především služby, které budete pro umělce a návštěvníky poskytovat. Výdaje na výstavu mohou mimo samotné organizace na instalaci děl zahrnovat také to, jestli galerie platí transport děl, jejich pojištění, dokumentaci výstavy, případný katalog, doprovodný program apod. Záleží také, zda budete hradit plný servis umělcům, kteří budou ve vaší galerii vystavovat. Hlouběji do kapsy budete muset sáhnout, pokud se rozhodnete prezentovat svou galerii na zahraničních veletrzích, kde je potřeba se připravit na částku v řádech statisíců. Jednoduše řečeno, cena se odvíjí podle vize, kterou s galerií máte.

Počáteční investice na otevření galerii umění zahrnuje vybavení interiéru ve výši 20 až 100 tis. Kč a náklady na technologie do 50 tis. Kč, tj. celkem cca až 150 tis. Kč. Rozhodující pro další případné investice je současný stav prostor, ve kterých galerii plánujeme provozovat.

Buďte vidět

Úspěch galerie je závislý na umělcích, které zastupuje a galerista musí být schopen ukázat jeho talent, ať už na výstavách nebo na veletrzích. V Česku se však musíte činit více než kde jinde, abyste získali sběratele, kteří by díla umělců u vás nakoupila. Trh s uměním u nás je poměrně malý a není zde samozřejmostí nakupovat umělecká díla. Do toho zde neexistují žádné veletrhy s uměním, kde můžete získávat na sběratele kontakty. Vše tak závisí pouze na vás, jak sběratele získáte a cesta to nebude jednoduchá. Podnikatel nemůže očekávat, že něco vystaví a sběratelé mu utrhnou ruce. Je to složitá a dlouhodobá práce. Lépe se osloví normální návštěvníci, aby navštívili vaši tolik náročně připravenou výstavu. I zde však musíte přemýšlet nad správným využitím všech komunikačních prostředků. Podstatné je vytvářet určitý mediální obraz o způsobu práce a projektech, které galerie chystá.

Čistě marketingová propagace však nestačí. Jako galerista musíte návštěvníky nalákat tak, aby vaši galerii opět navštívili. Specifika, náročnost a jak dlouho trvá organizace, záleží na tom, co chcete vystavovat. Pokud se chystáte na náročnější projekt pro velkou výstavní síň, přípravy mohou trvat až rok a půl. Budete-li však mít čistě soukromou malou galerii, nejde ani tak o přípravu samotné výstavy, ale spíše o její koncept. V tomto případě jde především o dialog umělce s kurátorem a galeristou, na čem se dohodnou. Podle ní umělci připravují pro každou novou výstavu nový soubor děl, a tak záleží, jaké médium vystavuje. Projekt tak může trvat necelý rok, ale také jen 3 měsíce.

Není umění jako umění

Když už si galerii založíte, uspořádáte výstavu, naleznete umělce, očekáváte také, že za svou práci sklidíte i ovoce. Jak vlastně ocenit cenu vystavovaného umění? Cena uměleckých děl je svým způsobem moderována žádaností umělce na trhu. Odlišné typy médií mají odlišný druh sběratelů. Cenu také ovlivňuje složitost a jedinečnost uměleckých děl. Jsou díla nezopakovatelná, technologicky náročná a v jediném kuse a na druhé straně zase práce, které běží na trhu v několika odlitcích či tiscích. Umělcova váha je dána také tím, kde všude vystavuje a jaké galerie ho prezentují. Především u nás pomůže zvýšit zájem o jeho dílo také účast na zahraničních výstavách či veletrzích. Tedy čím lepšího umělce se vám podaří jako galeristovi získat, tím větší cena vystavovaného umění bude. Na konečné ceně je dobré se domluvit s vystavovaným umělcem, aby obě strany byly spokojené.

Jako každý jiný obor na trhu, i trh s uměním je ovlivněn poptávkou, kterou představují sběratelé a jejich finanční možnosti. Pokud se ekonomice daří, pak se daří i umění, v druhém případě se uplatní prověřená umělecká díla, která jsou k vidění zejména na aukcích, aby je zde nakoupili sběratelé jako pozdější investici. Nastávají však i situace, kde sběratelé vyhledávají v soukromých galeriích začínající umělce, do kterých by mohli investovat a jejichž investice se v budoucnu zhodnotí. Celé toto podnikání je tak o důvěře mezi všemi stranami - galeristou, umělcem i sběratelem.

Ve spolupráci s 5s gallery.


Populární na fóru

Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017