Startup vs. franšízing

Podnikatelé, kteří vidí sturtup jako svou příležitost, se patrně budou cítit příliš omezeni frašízovým modelem. Naproti tomu franšízanti, kteří svůj podnikatelský talent dokážou rozvinout v rámci podpůrného franšízového systému, by mohli strádat pod tíhou rizika, které musí nést sami.
Pondělí
31.10.2016
Startup je jedním ze způsobů jak se stát úspěšným hráčem na trhu. Existuje ale i alternativa: vstup do franšízového systému.
 

Každé podnikání s sebou nese možnost neúspěchu. K zodpovědnému přístupu každého podnikatele proto patří riziko snižovat a jedním ze způsobů jak nesnázím předcházet je na začátku dráhy odhalit, který podnikatelský model je ten správný. Pokud si například chcete řídit vše plně podle svého, je tady pro vás startup. Pro ty, kterým spíše vyhovuje být součástí osvědčeného systému, bude zase vhodnější cesta franšízingu. Existuje ale řada dalších kritérií, podle nichž lze poznat, která alternativa je pro začínající podnikatele výhodnější.

Pro startupové podnikání je příznačné, že autoři projektu obvykle přichází s inovativním produktem nebo službou, která dosud na trhu chyběla. Pokud tedy patříte k takovému typu a jste si jisti, že jste nabízenou inovaci schopni prosadit sami bez další pomoci, může se vám placení franšízového poplatku zdát jako zbytečný výdaj. S franšízou naopak podnikatelé získávají známou a prověřenou značku, kterou zákazníci začnou ihned rozpoznávat. Z hlediska začínajícího podnikatele tak může franšízing představovat bezpečnější start.

Dalším významným rozdílem mezi sturtupem a franšízingem je i skutečnost, že ne každému musí vyhovovat nutnost řešit nenadálé situace. Pokud milujete neočekávané výzvy a na podnikání vás baví hledat a nacházet nová řešení, pak jste ten správný typ pro model startupu. Franšízing na druhou stranu funguje jako velká bezpečnostní síť, která dokáže nevyhnutelné nárazy výrazně tlumit.

Pro franšízu rovněž platí, že ti franšízanti, kteří úspěšně vybudují jednu pobočku v rámci systému, si po čase přibírají další. Rozšiřování sturtupů je rovněž možné, ale rychlejší forma expanze se dá předpokládat spíše v případě franšízy, kde již mají připravené projekty.

Jak sturtup, tak franšízový systém tedy má své výhody a nevýhody. Způsob, jak se správně rozhodnout pro jeden ze dvou modelů, spočívá především ve schopnosti správně odhadnout vlastní schopnosti. Případná chyba se totiž může začínajícímu podnikateli velmi prodražit.