Kandidát by měl mít znalost lokálního trhu a potřebný kapitál, který se pohybuje mezi 1,5 až 2 miliony korun podle stavu obchodních prostor. Očekávaná návratnost je jeden až dva roky od zahájení prodeje.
Úterý
20.12.2016
Společnost DUKA po úspěšné evropské expanzi nabízí franšízy také tuzemským podnikatelům. Míří do lokalit nad 100 tisíc obyvatel.
 

Rostoucí popularita tématu vaření se odráží i na prodejích kuchyňského vybavení. Dokládá to původem švédská společnost DUKA, která během posledního roku navýšila počet svých obchodů o 30% a své provozovny momentálně provozuje kromě Polska ve Velké Británii, Nizozemí nebo v Bulharsku. Za svůj úspěch vděčí také svým franšízovým partnerům, kteří si často přibírají ke své první prodejně druhou. Proto se centrála firmy rozhodla pro franšízing jako hlavní strategii rozvoje. V Polsku plánuje příští rok otevřít dalších 10 prodejen a licence nabízí také českým podnikatelům.

Podle předchozích zkušeností funguje DUKA optimálně ve městech s minimálně 100 tisíci obyvateli. Současný byznys model počítá se strategií otevírání obchodních jednotek výhradně v obchodních centrech, přičemž prostory by měly mít plochu mezi 100 až 150 m². Franšízor doporučuje, aby se obchod nacházel v přízemí, což ale není nezbytnou podmínkou. Důležitým parametrem je, aby nebyl příliš úzký. „Minimální šířka obchodu by měla být 7,5 m. Jinak je obtížné umísťovat zboží a malý prostor navíc omezuje pohyb a výhled zákazníků,“ vysvětluje Tereza Szynkiewiczová.

Franšízant spoluprací se společností DUKA získává kromě osvědčeného obchodního modelu také podporu týmu specialistů, kteří dohlíží na výběr místa, rekonstrukci a přizpůsobení prodejny firemním požadavkům. Partnerům je k dispozici asistence při rozmístění zboží, které je rozděleno do kategorií: sklo, porcelán, příbory, kuchyňské doplňky a sezónní nabídka. „My poskytujeme know-how s ohledem na produkty a marketing, zatímco franšízant je zodpovědný za prodej a management obchodu,“ upřesňuje obchodní model Teresa Szynkiewiczová.