Franšízou k plnění dětských snů

V péči profesionálů / Podle slov Michala Ogorka je program Socatots naprosto výjimečný a byl vytvořen tak, aby výrazně ovlivňoval způsob rozvíjení a vzdělávání dítěte, čímž se rozšiřují hranice toho, co považujeme za normální nebo dokonce toho, co považujeme za možné. Záštitu převzal uznávaný kouč Marian Jelínek, který spolupracuje s vrcholovými sportovci jako např. Jaromír Jágr nebo Karolína Plíšková.
Středa
29.08.2018
Jeho cílem je vychovávat velké profesionální fotbalisty, zastupuje proto v Česku franšízovou síť fotbalových škol Socatots. Spolupráce s britským konceptem je pro Michala Ogorka zároveň splněním dětského snu.
 

Majitelé značky Socatots v Česku a na Slovensku se poprvé setkali s programem Socatots v roce 2012, a okamžitě je zaujal. Především proto, že se výukový program tak lišil od jiných, které do té doby znali. A také díky způsobu, kterým celý výukový program nahlíží na sportovní průpravu dětí: jako na celek, a ne jako na jednotlivé výukové hodin, při nichž je potřeba dosáhnout okamžitě kýženého cíle.

Fascinoval je přitom především fakt, jakým způsobem hra s míčem už v tak raném věku inspiruje děti, aby sportovaly, a také dává příležitost rodičům navázat se svými dětmi jedinečný vztah. "Navíc jestliže se rodiče v pozdějším věku rozhodnou, že jejich děti budou dělat jakýkoliv jiný sport, budou mít nejlepší přípravu než jejich vrstevníci, kteří se takového programu neúčastnily. Když si tedy děti i vyberou jinou cestu, vášeň pro sport v nich zůstane do konce života," říká Michal Ogorek. 

Nápad otevřít zastoupení Socatots v Česku vznikl ve chvíli, kdy se Michal Ogorek dozvěděl, že jeho žena Marie je těhotná. Jeho osobní život se tak spojil s tím profesním, v němž se rozhodl spolu se svojí manželkou věnovat dětem a jejich sportovní přípravě pod dohledem jejich rodičů. Přestože o programu Socatots v podstatě nikdy nepochyboval, již začátky spolupráce s mezinárodní značkou ho utvrdily v přesvědčení, že se rozhodl správně.

Překračování hranic

"Školení v Anglii nás jen utvrdilo v tom, že jsme se správně rozhodli. Setkali jsme se tam s lidmi, kteří v první řadě věří v ten program a opravdu s vášní ho chtějí rozvíjet i v dalších zemích. Otevření Socatots je pro mě splněním dětského snu, kdy jsem sám hodně sportoval," vzpomíná dnes. Od roku 2012 se jeho byznys rozrostl na dvě brněnské provozovny, nyní manželé Ogorkovi nabízejí franšízové licence také dalším zájemcům o vedení vlastní fotbalové školy. 

Bydlí v Moravanech - dvou tisícové vesnici u Brna a v té vedou dokonce 2 skupiny dětí. Návratnost investice zaručí již 4 děti ve skupině, která čítá až 12 dětí. Ačkoli Socatots cílí na větší města, toto jen potvrzuje, že tento podnikatelský koncept může být úspěšný i v menších obcích. A to nejen jako pasivní zdroj příjmů s návratností investic okolo 1 roku, ale i dříve.

"Socatots je naprosto výjimečný program a byl vytvořen tak, aby výrazně ovlivňoval způsob rozvíjení a vzdělávání dítěte, čímž se rozšiřují hranice toho, co považujeme za normální nebo dokonce toho, co považujeme za možné. Děláme to tím, že se bavíme v přijatelném a bezpečném prostředí," jsou přesvědčení zástupci britské značky. V současnosti je program Socatots úspěšně provozován v 55 zemích světa, a dosud se do něho zapojily zhruba dva miliony dětí. 

"Moc bych si přál, abych - jak už budu starý - spatřil několik velkých sportovců, kterým pomohl program Socatots, a kteří u nás začínali jako 1 až 5 letí. V ten moment bych chtěl mít alespoň malou satisfakci z toho, že jsme měli možnost přispět k jejich rozvoji. Před námi je ještě hodně práce, ale co nám dodává sílu a motivuje nás, je úsměv dětí a pozitivní zpětná vazba od rodičů," dodává spoluvlastník Socatots a Brazilských fotbalových škol v ČR a SR. S tím, že se svojí ženou chce nyní především navázat na úspěch, kterého Socatots ve světě dosáhl, a stát se číslem jedna v České republice mezi vzdělávacími sportovními programy, které se věnují výchově dětí v tak nízkém věku (1-5 let).


Úspěch mimo velká města / Michal Ogorek bydlí s rodinou ve dvou tisícové vesnici u Brna, kde vedou dvě skupiny dětí. Je tak důkazem toho, že ačkoli síť Socatots míří do větších měst, poctivou a intenzivní prací se úspěchu dočká i v těch malých.