Myslete na ochranu svého byznysu

Oceňovaný tým / Právnická kancelář Havel & Partners získala již potřetí hlavní cenu pro domácí kancelář v soutěži Právnická firma roku. Vítězem se stala také v kategorii Práva duševního vlastnictví.
pondělí
14.01.2019
Ochranná známka může majitelům franšíz pomoci vyvarovat se problémům, které je mohou potkat jak doma, tak i v zahraničí, říká Ivan Rámeš, partner advokátní kanceláře Havel&Partners.
 

Jednou z oblastí, které se v rámci Vaší advokátní praxe věnujete, je ochrana duševního vlastnictví. Můžete nám, prosím, tuto oblast blíže představit?
Pamatuji si, že když jsem tento rok letěl do USA na velkou mezinárodní konferenci týkající se práva duševního vlastnictví, položil mi imigrační úředník nečekaně velmi překvapivou otázku: „Definujte mi duševní vlastnictví!“ Moje odpověď byla: „Kolik máme času?“ Ve stručnosti však lze říct, že obor duševního vlastnictví v sobě zahrnuje vlastně všechny výsledky lidské tvůrčí činnosti a jejich právní ochranu. Od klasických děl typu knihy, fotografie, kresby, sochy přes architektonické návrhy, designy, vynálezy, herecké výkony až po software, design webových stránek, ochranu databází či unikátní know-how. S ohledem na vývoj technologií tento výčet nekončí a těším se na další právní výzvy související s 3D tiskem, autonomními vozy a podobně. Pro řadu klientů dlouhodobě spravujeme jejich rozsáhlá portfolia ochranných známek či průmyslových vzorů (designů) a monitorujeme po celém světě konfliktní přihlášky třetích stran. V případě potřeby zasahujeme také proti padělkům či výrobkům, které jsou nedovoleně dovezeny ze zahraničí v rámci tzv. paralelních dovozů.

Proč by se měly firmy tímto tématem vážně zabývat? Proč by se měli svěřit do rukou odborníka?
Oblast duševního vlastnictví neboli IP podle zkratky anglického intellectual property, je nesmírně zajímavá právní disciplína, která za posledních několik let prodělala nejen v rámci České republiky a Slovenska neskutečnou proměnu. Z oboru, který před revolucí prakticky neexistoval, se stal jeden z vůbec nejvýznamnějších právních oborů. Podobný vývoj prodělala tato praxe také v rámci naší kanceláře. Původně se jednalo o spíše okrajovou právní disciplínu, které jsme se věnovali v rámci jiných transakcí, nyní již mohu říct, že se jedná o plnohodnotnou a samostatnou praxi, které se u nás pravidelně věnuje kolem 20 právníků. Podařilo se nám tak vytvořit jeden z největších, ale také nejzkušenějších týmů na právo duševního vlastnictví na česko-slovenském trhu. Aktivně se zajímáme o technologické novinky, sledujeme trendy v této oblasti i související legislativu. Myslím si, že právo duševního vlastnictví je natolik specifický obor, že skutečně má význam, aby klienti svěřili tuto oblast do rukou takového právníka, který se na tento obor specializuje. Rád přirovnávám naši profesi k medicíně. Kdo by si šel nechat odborně vyšetřit zrak od někoho jiného než od očního specialisty? Naše kancelář dlouhodobě radí nejen velkým mezinárodním korporacím, ale také start-upům či investorům. Domnívám se, že naší velkou výhodou je fakt, že velikost naší kanceláře, aktuálně máme přes 200 právníků, nám dovoluje k duševnímu vlastnictví a řešení problémů přistupovat komplexně a multioborově, kdy v rámci IP poradenství zohledňujeme také jiné právní obory, jako je typicky právo hospodářské soutěže, nekalá soutěž, spotřebitelské a marketingové právo, ale i účetní a daňové předpisy. V tom je obrovská přidaná hodnota, kterou klientům přinášíme. Odměnou je pro nás možnost pracovat na nesmírně zajímavých a často právně velmi komplikovaných případech. Jde o velké profesní výzvy, které máme rádi a které nás posouvají dále.

Jak důležité je toto téma v oboru franšízingu?
Řekl bych, že jde o naprosto zásadní součást franšízingu. Vždyť je to právě značka, která jednoznačně identifikuje jednotlivé franšízanty podnikající pod jednotnou značkou od ostatní konkurence. Zákazník současně ví, že pod touto značkou dostane vždy stejné služby nebo zboží, a to v identické kvalitě a standardu – právě tato jednotnost postupů je dalším klíčovým prvkem v rámci franšízingu, který lze částečně také chránit v rámci IP ochrany. S růstem franšízové sítě současně roste také hodnota značky, která je následně hlavním nástrojem pro další expanzi.

Jak tedy efektivně ochránit duševní vlastnictví majitelů franšízových konceptů?
Odpovědnost za značku nese vždy poskytovatel franšízy, který je odpovědný za to, že minimálně logo a název sítě bude chráněno jako ochranná známka ve všech zemích, kde koncept působí či kam se v blízké budoucnosti hodlá rozšířit. Součástí této ochrany je také registrace doménových jmen identických názvů, mnohdy také ochrana designu výrobků prostřednictvím průmyslových vzorů či ochrana unikátních výrobních či prodejních postupů. Ochranná známka si časem může získat dobré jméno na většině teritorií, kde franšízová síť působí, čímž se lze ještě efektivněji bránit proti případným pokusům třetích stran o napodobování loga či názvu franšízové sítě. Pamatuji si, že historicky jsme podobných případů řešili hned několik. Kromě samotných registrací je rovněž praktické důsledně monitorovat trh a konkurenci, včetně potenciálně konfliktních přihlášek ochranných známek. Dá se tak předejít mnoha nepříjemnostem hned na počátku.

Jaké hlavní legislativní novinky čekají podnikatele v roce 2019?
S ohledem na termín tohoto rozhovoru máme „štěstí“ na aktuální novelu zákona o ochranných známkách, která je od ledna 2019 účinná v České republice i na Slovensku. Novela je značně rozsáhlá a přináší pro vlastníky ochranných známek několik důležitých změn. Za jednu z nejvýznamnějších považuji, že Úřad průmyslového vlastnictví v České republice a na Slovensku přestane z úřední povinnosti zamítat nové přihlášky ochranných známek, které jsou shodné se staršími zapsanými ochrannými známkami. Může tak nově nastat situace, kdy bez vědomí vlastníka příslušný úřad zapíše identickou ochrannou známku. Nejvhodnějším způsobem, jak předejít registraci konfliktního označení je pravidelný monitoring nových přihlášek. Naše advokátní kancelář tuto službu zajišťuje pro své klienty již řadu let. Jedná se o automatizovaný, zpravidla měsíční monitoring, na jehož základě dokážeme zavčas identifikovat nejen konfliktní označení, ale také přihlášky, které mohou být podobné starším ochranným známkám. O těchto přihláškách v pravidelných intervalech informujeme klienty a následně typicky zahajujeme námitkové řízení nebo iniciujeme jednání s přihlašovatelem za účelem zpětvzetí přihlášky konfliktního označení.

Advokátní kancelář Havel & Partners získala letos ocenění v rámci soutěže Právnická firma roku 2018. Co takové ocenění pro kancelář znamená?
Vítězství v letošní Právnické firmě roku nás potěšilo mimořádně, protože kromě toho, že jsme potřetí za poslední čtyři roky získali hlavní ocenění pro domácí kancelář, zvítězili jsme právě v kategorii Práva duševního vlastnictví. Je to pro nás závazek do budoucna, ale i potvrzení, že svoji práci děláme nadstandardně kvalitně a s takovým přístupem, který naši klienti oceňují. Toto ocenění je současně uznáním práce všech mých kolegů, bez kterých bychom tuto cenu nezískali.


Vzrůstající důležitost / "Oblast duševního vlastnictví je právní disciplína, která za posledních několik let prodělala nejen v rámci České republiky a Slovenska neskutečnou proměnu. Z právního oboru, který před revolucí prakticky neexistoval, se stal jeden z vůbec nejvýznamnějších," dodává Ivan Rámeš.

Populární na fóru

Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v centru...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017