Vzdělávací franšíza 21. století

Nové a novější / Majitel franšízy získává přístup k on-line nástroji, který obsahuje také podrobný učební plán pro děti ve věku od tří měsíců do 18 let, jakož i provozní příručku pro řízení škol. Učební plán je pro tvůrce konceptu "živá bytost", která dýchá a vyvíjí se. Proto je neustále aktualizován a doplňuje se o nové osvědčené postupy kanadského vzdělávání.
pondělí
27.05.2019
Kanadský vzdělávací systém Maple Bear zahajuje rozvoj sítě ve střední a východní Evropě. Kdo se může stát franšízatem a co ho v podnikání s touto značkou čeká?
 

Jak vzdělávat dnešní generaci dětí, která čelí nebývalému tempu sociálních, demografických, ekonomických, technologických a environmentálních změn? Pokud "Institut pro budoucnost/ Institute for the Future“ (IFTF) předpovídá, že až 85 % profesí, po nichž bude v roce 2030 poptávka dosud neexistují, jak by měly školy vzdělávat dnešní děti? Jaký vzdělávací systém je schopen reagovat na výzvy, které přinese budoucnost?

Právě odpovědi na tyto otázky hledá již od poloviny 90. let kanadské školství, které začalo vyvíjet osnovy, díky nimž budou děti připraveny na 21. století. Namísto předchozí metodiky výuky založené na předávání informací přijal kanadský vzdělávací systém metodiku „učení, jak se učit“ a zaměřil se na rozvoj kompetencí, jako je kritické myšlení, výzkum, tvořivost, řešení problémů, digitální a počítačová gramotnost. Díky výsledkům, jichž bylo v průběhu let dosaženo, dostaly Kanadu mezi světové lídry ve vzdělávání.

Škola pro globální studenty

Osvědčený koncept kanadského vzdělávání se již mnoho let rozšiřuje za hranice domácího trhu. Jedním z konceptů je i značka Maple Bear Canadian. S více než 380 mateřskými školami, základními a středními školami v 17 zemích a více než 40 tisíci studenty je Maple Bear dnes jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích značek. Kromě toho, že je největším franšízovým vzdělávacím systémem na světě podle počtu zemí, v nichž působí.

Od loňského roku tento vzdělávací zahájil rozvoj sítě v Evropě, kdy byla podepsána rámcová franšízová smlouva pro země střední a východní Evropy. Maple Bear Central & Eastern Europe bude mít sídlo v Bulharsku a bude mít na starosti rozvoj sítě škol v této části Evropy. „Naším cílem je vytvořit bezpečný a podnětný vzdělávací systém v tomto regionu, který přenese osvědčené postupy kanadského bilingvního prostředí a metodiky výuky, ale který bude přizpůsoben místním předpisům a osnovám,“ říká Yann Bidan, generální ředitel Maple Bear pro střední a východní Evropu.

Momentálně tak značka hledá master-franšízanty, kteří by se postarali o budování škol právě v tomto regionu. Jendou ze zemí, kam chce síť vstoupit, je i Česká republika. "Postavení našich škol je velmi specifické. I když se jedná o mezinárodní systém, je Maple Bear registrován na každém jednotlivém trhu jako místní vzdělávací instituce, která, jak jsme již poukázali, se také přizpůsobuje místním předpisům. To znamená, že přijímá místní osnovy, ale vylepšuje je tím, že použije kanadské osnovy a nejlepší metodiku výuky,“ vysvětluje Bidan. 

Tento systém přináší několik výhod. Když se řídí místními osnovami, děti, které navštěvují její školy, se snadno zapadnou i do státního vzdělávacího systému, pokud se z nějakého důvodu rozhodnou Maple Bear opustit.

Do mezinárodních škol často chodí především děti cizinců nebo bohatých rodičů, které hodlají pokračovat ve vzdělávání v zahraničí. Maple Bear se však na tuto cílovou skupinu nijak nespecializuje. “Vzhledem k dvojímu osnovám a odkazu bilingvismu a multikulturalismu, na němž spočívá kanadská identita, jsou naše školy otevřeny všem. Maple Bear je prémiová značka, ale máme tendenci být cenově dostupnější než většina konkurence v tomto oboru, a tudíž dostupnější pro více potenciálních studentů hledajících vysokoškolské vzdělání. Mělo by však být zdůrazněno, že našim franšízantům nepředepisujeme cenu stipendia, ale jednáme s nimi a v tomto ohledu jim radíme. Konečné rozhodnutí je však na nich,“ poznamenává Bidan.

Maple Bear oslovuje dvě skupiny potenciálních partnerů. Jedná se především o existující mateřské školy s vlastními budovami, učiteli a studenty, které chtějí přepracovat svůj koncept nebo vyzkoušet nové oblasti co se týče primárního vzdělávání. Je však třeba splnit několik specifických podmínek - především to, že stávající učitelé hovoří plynně anglicky, a bylo by nejlepší a nejžádanější, aby se děti doposud učily angličtinu. Druhou skupinou jsou podnikatelé, kteří dosud nepracovali v oblasti vzdělávání, ale mají silnou touhu rozvíjet tento obor.

„Je velmi důležité zdůraznit, že v tomto typu partnerství se nejedná pouze o udělení licence pro učební plán, což je typická a poměrně rozšířená praxe, nýbrž o provedení celého konceptu, strategii výuky, osnov, a především školení, která nejsou jednorázová, ale probíhají po celou dobu spolupráce,“ upozorňuje Bidan.

Pro stávající školy je zapojení do systému Maple Bear snadnější, protože již mají prostor, vybavení a odborný personál, takže investice na přeměnu budou nižší než investice partnera, který by školu otevřel a vybavil od nuly. „Je však třeba vzít v úvahu, že věnujeme velkou pozornost prostoru a prostředí, ve kterém děti tráví čas. Měl by to být bezpečný a stimulující prostor. Učebna je základním identifikačním prvkem našich škol, je to klíčové místo, protože je v ní aplikována celá naše metodika a strategie výuky. Proto bez ohledu na to, zda se jedná o novou výstavbu s již existujícím vybavením, nebo o stávající budovu, která musí být zrekonstruována, snažíme se co nejvíce optimalizovat náklady na vybavení. Nicméně, všechny učebny by měly vypadat podobně a měly by být i podobně vybavené,“ dodává Bidan.

Výše celkových investic se proto liší a bude většinou záviset na velikosti a typu budovy, dodává Bidan. Počáteční investice ve formě jednorázového franšízového poplatku za licenci je 45 000 EUR. Zakoupením licence získává každý příjemce právo otevřít všechny „formáty“ školních zařízení – od mateřské až po střední školu. Není však jeho povinností je otevřít všechny. Může se třeba rozhodnout jen pro mateřskou školu. To se obvykle doporučuje pro začátek. Pokud začnou s mateřskou školou, budou mít nesrovnatelně méně omezení a více času na uplatnění a implementaci veškerých nařízení. Pro mateřskou školu je potřeba méně pracovníků, lze ji otevřít kdykoliv během roku a zároveň nabízí možnost trvalého zápisu dětí.

Stabilní podpora partnerů

Franšízanti Maple Bear mohou počítat s komplexní a trvalou podporou. "Jak jsme již poukázali, příjemce naší franšízy si nekoupí jen licenci, stává se součástí globální sítě a může využívat nejlepších postupů a zkušeností našich škol z celého světa," upozorňuje Bidan. Podporu lze rozdělit do dvou základních kategorií - akademická podpora a operativně-marketingováá podpora.

Akademická podpora pochází z centrály Maple Bear v Kanadě. "Kvalita učitelů je jedním z faktorů, který děla kanadské vzdělávání tak silné," řekl Bidan. Budoucí učitelé jsou vzděláváni prostřednictvím specifických vzdělávacích programů, které jsou vysoce selektivní a rekrutují studenty z nejlepších středních škol, aby pokračovali ve vzdělávání během své pedagogické kariéry. „Tento systém jsme replikovali a vytvořili jsme akademický tým 200 odborníků z Kanady, kteří vyjíždějí do terénu a cestují po světě, aby poskytli všem našim učitelům počáteční a průběžné roční školení. Každá škola je také pověřena virtuálním ředitelem výuky v Kanadě, který má na starosti další podporu jejich učitelů a ředitelů,“ vysvětluje Bidan.

Za operativní podporu je zodpovědný majitel master-franšízové licence pro daný region. Tenpro začátek obdrží podnikatelský plán a plán pro realizaci konceptu, pomoc při hledání vhodného objektu, výběr personálu, strategie zápisu, řešení nouzových situací. Trvalá podpora v podnikání zahrnuje podporu v marketingových kampaních a franšízant získá plný přístup k odpovídajícím video materiálům, vizuálním materiálům a obsahu pro sociální média.


Prověřený zisk / Franšíza Maple Bear se již ukázala jako stabilní obchodní příležitost v globálním měřítku. "Žádná z našich škol na globální úrovni se nezhroutila, neuzavřela nebo neuspěla," říká Yann Bidan.