BforB podporuje podnikatele v regionech

Svojí cestou / BforB nabízí tři možnosti spolupráce. Ke stávajícímu podnikání si otevřít třeba jen 1 podnikatelský klub, stát se komunitním manažerem a tím podpořit svoje aktivity. Na to není potřeba si pořizovat franšízovou licenci, ale jen zaplatit za úvodní školení, díky kterému získáte dovednosti a systém, jak vést klub BforB. Mini franšízová licence na 3 nebo 5 klubů je v obou případech part time záležitostí. Pokud se zájemce o licenci chce BforB věnovat na plný úvazek, je pro něj vhodná licence na 5 klubů s možností jejího dalšího rozšíření na 10.
pondělí
12.08.2019
Franšíza Business for Breakfast v tuzemsku působí už 10 let a stále roste. Kdo může jako franšízant rozšířit její řady?
 

Za uplynulých 10 let se z Business for Breakfast (BforB) stala v podstatě největší eventová agentura v zemi, která v nejrůznějších koutech republiky pořádá měsíčně průměrně 120 akcí měsíčně, všechny se zaměřením na rozvoj podnikání a růst členů jejich klubů. A právě organizaci takových setkání a otevíráno nových podnikatelských klubů ve svých regionech mají na starosti franšízanti tohoto původem britského konceptu. „Z 90 % se jedná o pravidelná klubová setkání, podnikatelské snídaně. Ten zbytek jsou akce klubového charakteru, které se pořádají regionálně nebo celorepublikově a jejich účelem je vytvořit pro členy BforB prostředí, ve kterém se mohou setkat napříč kluby a navázat kvalitní obchodní vztahy a rozvinout obchodní potenciál,“ vysvětluje zakladatelka BforB v České republice Kamila Zárychtová.

Právě budování kvalitních dlouhodobých obchodních kontaktů a vztahů je hlavním cílem, který podnikatelské kluby BforB mají. Podle Kamily Zárychtové k jejich budování a rozvíjení přispívají právě pravidelná setkávání se stejnými lidmi, tedy členy klubů. Díky nim totiž získávají příležitost otevřeně komunikovat s dalšími členy a také říci i o to, co právě potřebují. A nemusí to být jen zakázky a doporučení. V průběhu roku si členové klubu vzájemně pomáhají řešit problémy týkající se zaměstnanců nebo vedení firmy. „Jako člena vás vaši další kolegové propojí s lidmi, které zrovna potřebujete, poradí vám, inspirují vás, obohatí vás svým úhlem pohledu a v neposlední řadě vás na základě dobré zkušenosti doporučí jako dobrého dodavatele svému okruhu lidí,“ doplňuje Zárychtová.

Komunikace a podpora

BforB mají největší zastoupení v Praze, kde funguje 13 podnikatelských klubů. Druhým nejsilnějším regionem je Brno, kde se podnikatelé setkávají v 10 klubech. Zde je možné se také účastnit odpoledního klubu anebo Ladies klubu. Ale i v jiných regionech mají zájemci o členství na výběr – v Ostravě, stejně jako v Olomouckém kraji, se podnikatelé podporují v 5 klubech. Další pak fungují v Plzni, Hradci Králové, Pardubicích, Litomyšli, Ústí nad Labem, Rožnově pod Radhoštěm, Českých Budějovicích a dalších městech. Jak Kamila Zárychtová prozrazuje, do budoucna by ráda viděla v každém okresním městě, kde by za pomoci franšízových partnerů společně vytvořili prostředí, kde se mohou podporovat na lokální úrovni zejména malí a střední podnikatelé. „Naší snahou je vytvořit podporu v podobě sdílených informací, kontaktů, doporučení a inspirace, aby se jim v regionech lépe podnikalo a byli úspěšní a měli to v podnikání alespoň o trošku jednodušší,“ dodává.

A jak vypadají ideální kandidáti na držitele franšízové licence BforB? Jak Kamila Zárychtová upozorňuje, nejdůležitější je mít chuť otevřít si podnikatelský klub BforB. Důležitou roli pak hrají komunikační dovednosti, protože jde o práci s lidmi a pro lidi. Nezbytná je však víra ve smysl BforB a jeho fungování.


Pomoc v regionech / Dnes lze v České republice najít BforB ve 20 různých městech. A to nejen v těch velkých. Velký potenciál vidí vedení BforB v okresních městech. V současnosti kluby fungují například v Rožnově pod Radhoštěm, Novém Jičíně nebo Náchodě.