Úspěch i za hranicemi / Nutriadapt působí také na Slovensku a v Polsku. Slovensko je v současnosti stabilizované a ve spolupráci s master-franšízantem je zde v provozu přes 20 poraden. V Polsku se letos franšízor chystá najít vhodného master-franšízanta, který by získal možnost rozšiřovat síť poraden na tamním trhu. Navíc by mohl převzít do své správy 3 zavedené a fungující poradny, které se nacházejí ve Varšavě a ve Vratislavi. Poradny byly zřízeny v rámci testování zájmu o službu v zemi.
Středa
05.02.2020
Od loňského prosince působí na trhu franšízový koncept Nutriadapt Weight Management Clinic. Nahrazuje poradny sítě Svět zdraví. Co se tím mění?
 

Nový koncept Nutriadapt přináší novou metodu, jejímž prostřednictvím výživoví poradci pomáhají klientům účinně řídit jejich hmotnost. „Naše metoda výživového poradenství se skládá ze tří na sebe navazujících kroků. V prvním provádíme analýzu složení těla klienta na certifikovaném přístroji pro užití ve zdravotnictví a doporučíme mu vyšetření, která jsou vhodná, aby absolvoval. Ve druhém kroku analyzujeme získané výsledky z vyšetřeních a pro klienta připravíme řešení, jak co nejefektivněji dosáhnout stanoveného cíle,“ říká jednatelka Nutriadapt Marta Nosková s tím, že v případě dlouhodobé spolupráce dojde v posledním kroku ke zpracování osobního výživového plánu a gramážové kuchařky uzpůsobené na míru a zohledňující klientovi individuální potřeby. Cílem je, aby se klient naučil stravovat běžně dostupnými potravinami, nikoliv náhražkami stravy, což není trvalé řešení.

Uvedení nového konceptu a nové značky na trh s sebou nese jisté obavy, zda se služba a metoda setká s ryze pozitivním přijetím. To však nebyl případ franšízantů ze Světa zdraví, kterým byl jako prvním nový koncept Nutriadapt představen. Každému franšízovému partnerovi byla totiž nabídnuta možnost stát se součástí nové značky. „Velmi nás potěšilo, že nový koncept se většině zalíbil od prvního okamžiku a 100 % z nich projevilo zájem přejít na spolupráci s novou společností a značkou. Nový systém práce jim dává širší možnosti, tedy být ještě více profesionální, reagovat na individuální potřeby klientů a nabízet jim nejvhodnější řešení pro jejich situaci a stav,“ doplňuje Marta Nosková.

Nová nebo zavedená poradna

Výsledkem toho tak je fakt, že po několika týdnech fungování celého konceptu, pod hlavičkou Nutriadapt funguje více jak 70 franšízových poraden v Česku, Polsku a na Slovensku. Navíc dalších 13 poraden provozuje poskytovatel licence sám jako vlastní. Mohlo by se zdát, že takto rozšířená síť již nemá ambici dále expandovat. Opak je však pravdou. Podle Marty Noskové je jak v tuzemsku, tak i na zahraničních trzích stále prostor pro otevírání dalších poboček. Cílem značky totiž je poskytovat služby co nejširšímu okruhu veřejnosti. Také proto hledá pro spolupráci podnikatele, kteří mají blízko k oboru, ve kterém Nutriadapt působí, a mají obchodní zkušenosti a elán pustit se do nového byznysu. Mají možnost buď vybudovat vlastní, nebo od franšízora odkoupit jednu, či více z 13 již existujících a zavedených poraden v Česku.

Vstupní investice při otevření nové poradny Nutriadapt Weight Management Clinic se obvykle pohybuje v rozmezí od 400 do 600 tisíc Kč. Konečná výše závisí na velikosti pobočky a zahrnuje případné potřebné malé stavební úpravy a také náklady spojené s pořízením potřebného vybavení včetně přístrojů, základní vstupní zaškolení personálu do 90 dnů od podpisu smlouvy zdarma, kompletní know-how, pomoc obchodního manažera, zajištění dodavatelů a manuál potřebný pro otevření a provozování poradny. Franšízový poplatek činí 30 až 150 tisíc Kč podle velikosti lokality, ve které chce franšízový partner podnikat. Jeho uhrazením získá územní exkluzivitu na vybranou oblast po dobu trvání smlouvy.


Spolupráce ve financování / Mateřská firma nesla v souvislosti s uvedením nové značky Nutriadapt Weight Management Clinic na trh náklady spojené s přípravou všech potřebných podkladů, dokumentů, produktových a marketingových materiálů, soutěžila a doporučovala jednotlivé dodavatele apod. Náklady samotných franšízantů pak byly spojené s výrobou a instalací brandingu na jednotlivých poradnách.