Online vzdělávání prošlo testem úspěšně

Zaměřeno na mládež / Coding Giants je inovativní kódovací škola, která vzdělává mladé lidi se zajmem o nové technologie a počítačové programování. Kurzy jsou určeny dětem a mladým lidem ve věku 7-19 let, rozděleným do pečlivě vybraných věkových skupin. Na polském trhu, odkud koncept Coding Giants pochází, momentálně funguje 58 poboček, které provozuje sám franšízor, dalších 44 je pak v rukách franšízantů.
pondělí
08.06.2020
Franšíza Coding Giants chce svými programovacími školami obsadit Česko. Jak si vedla po čas pandemie?
 

Způsob vzdělávání se vlivem koronaviru v poslední době poměrně výrazně změnila. Situace, která nastala, byla testem jak pro učitele, tak i pro studenty. Současná praxe upozornila na to, že zažité názory a zavedené vzorce ohledně výuky je třeba revidovat a přemýšlet na hledáním a zapojováním nových cesta a způsobů, jak efektivně přenášet informace směrem ke studentům a žákům. Vedení franšízové sítě Coding Giants tvrdí, že většina studentů hodnotí nabízené online kurzy stejně nebo lépe než denní studium. A i tyto zkušenosti chce uplatnit na českém trhu, na kterém právě hledá master-franšízového partnera i single franšízanty pro svůj další rozvoj.

Pro získání master-franšízové licence ani klasických franšízových licencí není třeba, aby měl uchazeč zkušenosti v oblasti IT. Jsou samozřejmě výhodou. Daleko důležitější jsou zkušenosti v oblasti řízení podniku. „Pokud držitel licence zkušenosti z oboru IT nemá, podporujeme ho v technických i personálních otázkách. Během školení poskytujeme informace o tom, kde je možné najít vhodné zaměstnance. Franšízant tak pouze umisťuje reklamy na webové stránky a shromažďuje životopisy. S kandidáty na lektory Coding Giants vedeme rozhovory a školíme je. Kromě toho poskytujeme franšízantovi know-how, didaktické a reklamní materiály a přístup do systému CRM,“ říká Radosław Kulesza, spoluzakladatel Coding Giants.

Budoucí franšízant Coding Giants by měl mít připraveno minimálně 6 000 eur na rozjezd jedné kódovací školy. Tato částka zahrnuje počáteční licenční poplatek a také náklady na zařízení a vybavení prostor. Jejich velikost by se měla pohybovat okolo 30 m2 a nacházet se a atraktivním dostupném místě. Náklady spojené s pořízením master-franšízové licence jsou předmětem dalších jednání, její cena se totiž od velikosti území, pro něž je udělena.

Změna je byznys

Podle Kuleszy nebude již způsob vzdělávání po „koronavirové zkušenosti“ stejný, jako dřív. „Pandemie může mít významný dopad na další rozvoj školství. Opakovaně jsme se setkali s názorem rodičů, kteří vyjádřili souhlas s online třídami, a to i když dříve o jejich smysluplnosti pochybovali, či je přímo odmítali. Mnoho příznivců klasického režimu samozřejmě čeká na návrat do tříd, ale online režim přináší mnoho dalších výhod. Studenti nemusí nikam cestovat, mohou používat online výukové nástroje na svých počítačích. To v kombinaci s udržením kvality výuky vzbuzuje vzrůstající zájem o online kurzy jak u studentů, tak i rodičů,“ vysvětluje Kulesza s tím, že epidemie vytvořila pro studenty i učitele prostor využít všeho, co online učební pomůcky a aplikace nabízí.

Současná situace představuje velkou příležitostí k aktivnějšímu využívání online vzdělávacích nástrojů, které se již ve vzdělávacím procesu osvědčily. Vzhledem k rychlému rozvoji technologií a i vědy, budou učební osnovy a postupy pro jejich plnění vyžadovat změny. Otevření online kurzů měla franšíza Coding Giants v plánu již před vypuknutím pandemie. „V našich programovacích školách jsme měli v plánu spustit online kurzy v říjnu, nakonec jsme však byli nuceni zrychlit a rozjet je již v březnu. První hodiny se tak konaly již 10 dní po oficiálním uzavření škol,“ říká Radosław Kulesza.


Rychlá reakce / „Po dvoutýdenním přerušení výuky jsme se rozhodli převést vzdělávání našich studentů zcela do online režimu. Celý proces byl spojen s četnými změnami v CRM systému, organizací nových nástrojů pro virtuální učení a jejich bezproblémovou implementací do každodenní práce, jakož i změnou rozvrhů tříd. Kromě toho jsme přijali několik dalších, a jak se později ukázalo, nezbytných opatření, jako je zvláštní technická podpora studentů nebo školení našich trenérů, aby mohli efektivně pracovat v nových podmínkách. Můžeme říci, že tento proces byl úspěšný, protože většina studentů hodnotí on-line třídy stejně nebo lépe než denní studium,“ říká Radosław Kulesza, spoluzakladatel Coding Giants.