Důraz na bezpečnost práce narůstá

Investice do budoucnosti / Návratnost investice do franšízy Extéria Market může být velice rychlá. Dobře vedená pobočka podle ředitelky franšízovésítě Lucie Šimíkové dosahuje návratnosti již rok po svém otevření. Do 5 let pak pro jejího majitele může představovat velice zajímavý pasivní příjem.
Středa
15.07.2020
Franšíza Extéria Market posiluje svou pozici na trhu. Kdo se může stát majitelem franšízové licence?
 

Hned dvě nové pobočky této sítě, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany, zahájily v nedávné době svůj provoz. Jednu z nich klienti najdou v Praze 9, druhou pak v Horoměřicích, v okrese Praha-Západ. O provoz obou těchto kanceláří se starají franšízanti.

„V minulých měsících mnoho z nás zasáhla situace kolem koronavirové krize. Pro řadu lidí však tak vznikl prostor a čas pro přemýšlení, jakým směrem ubírat své podnikatelské aktivity. To byl právě případ Štěpánky a Jana Líznerových, kteří se rozhodli stát se součástí našeho konceptu a otevřeli si vlastní Extéria Market právě v Horoměřicích,“ říká ředitelka této franšízové sítě Lucie Šimíková s tím, že noví franšízanti vidí v současné době příležitost.

Pandemická situace totiž zapříčinila zpřísnění povinnosti dodržovat nařízení ohledně BOZP a hygieny práce pro všechny zaměstnavatele i OSVČ bez zaměstnanců. Mělo by se tak více dbát na dodržování zákoníku práce, její hygieny a veškerých bezpečnostních předpisů a nařízení. Právě v tomto období tak malí a střední podnikatelé, na něž svými službami Extéria Markety zejména cílí, potřebují podporu a rady daleko více. Podobně to vidí i majitel pražské pobočky Petr Syrovátko, který se do podnikání s touto značkou pustil po mnohaleté práci v korporacích.

Podle Lucie Šimíkové je franšíza Extéria Market vhodná zejména pro uchazeče s obchodním duchem, zájmem a odhodláním budovat vlastní firmu ve svém městě. Výhodou pak je, pokud mají zkušenosti s vedením obchodních jednání. Franšízový poplatek za licenci činí 250 tisíc Kč. V jejím rámci získá franšízant exkluzivitu na předem dohodnuté území.


Školení jako základ / Na vstupním školení je franšízant seznámen s produktem konceptu Extéria Market, tedy bezpečnosti práce a požární ochranou. Je rozděleno do několika bloků. První je věnovaný spíše zákonným požadavkům na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Druhý blok se zaměřuje na obchodní a marketingový systém franšízy. Závěrem školení je vstupní test, který prověří získané znalosti franšízanta a obchodníků.