pondělí
05.10.2020
„Zájemci o franšízu by se měli ideálně hlásit do konce února, aby mohli své kurzy spustit na začátku září, říká Veronika Kölbl, majitelka výukových center cizích jazyků Hocus&Lotus.
 

Vládní opatření výrazně ovlivnila fungování vašich poboček. Jak se s tím franšízanti Hocus a Lotus vypořádali?
I přesto, že jsme si z počátku nedovedli představit přesun všech kurzů z osobní roviny na online výuku, nakonec jsme do toho šli! Pro všechny zúčastněné to bylo náročné, ale věříme, že pravidelný kontakt s cizím jazykem je důležitý a stálo to za tu námahu.

Co bylo, podle Vás, pro franšízové partnery třeba nejvíce udělat?
Komunikace, nalezení řešení pro udržení kurzů a vzájemná podpora – to vše bylo pro všechny zúčastněné moc důležité. Sdíleli jsem si zkušenosti z výuky online, hledali společně řešení v případě, že přenos neodpovídal našim představám.

Jaké jsou další plány expanze konceptu Hocus&Lotus? Pokud vím, nabízíte příležitost podnikatelům i v menších městech?
Jsme otevřeni spolupráci s lektory i jazykovými školami bez ohledu na to, kde působí. Cílem je šířit metodiku výuky a nalézat lektory, kteří vnímají svoji práci jako poslání.

Často mají franšízanti různých konceptů problémy s nalezením kvalitních zaměstnanců. Pomáháte z pozice franšízora svým partnerům s hledáním těch správných lektorů?
Najít dobrého zaměstnance je v každém oboru náročné. A když se to týká vzdělávání dětí, je to o to náročnější. Pokud najdeme lektora v místě, kde již funguje naše pobočka, vždy je rádi předáme.

Kdy je, podle Vás, ideální doba pro uchazeče o licenci, aby Vás kontaktoval se zájmem otevřít si vlastní kurzy s Hocus&Lotus?
Výukové materiály jsou na celý školní rok, a proto je ideální otevřít kurzy na přelomu září/ říjen a nabídnout tak studentům celoroční kurz. Připravit se na školní rok v novém místě podnikání zabere alespoň půl roku, a proto je ideální se ozvat nejpozději v únoru, abychom mohli nového franšízanta proškolit nejen v metodice, ale i pro management práce a marketing.

Co vše mají franšízanti při své práci na starosti?
Každý franšízant má na starosti chod své pobočky. Stará se o nábor studentů, výběr výukových míst, komunikaci a propagaci v lokalitě podnikání. Naopak my franšízantovi udržujeme v provozu web, propagaci na celorepublikové úrovni a pomáháme při podnikání dle potřeby. Každá pobočka má své specifikum, a proto i spolupráce se může lišit.


Nejen angličtina / „Metodika The adventures of Hocus and Lotus se nevěnuje vysvětlování gramatických jevů, ale sžívání se s novým jazykem tak, jako s mateřským, a to pomocí narativního formátu. Mimo jiné jako jediná metodika pro děti je zpracována hned v pěti mezinárodních jazycích – angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština," upřesňuje Veronika Kölbl