Franšíza spolupracující s lékaři

Moderní doba, nové služby / V rozvoji služeb pomáhají Nutriadapt i moderní technologie, díky nimž je možné konzultace a péči poskytovat vzdáleně bez nutnosti docházet přímo na poradnu. Toto oceňují zejména pracovně zaneprázdnění lidé a samozřejmě mladší generace.
Středa
09.12.2020
Franšízová síť pod značkou Nutriadapt funguje na trhu od loňského prosince. Jaký byl pro ni rok 2020 a co chystá dál?
 

Letošní rok byl pro koncept Nutriadapt Weight Management Clinic atypický, a to zejména vlivem koronavirové pandemie. Poradny, jejichž většinu řídí franšízanti, byly kvůli vládním opatřením pro klienty prakticky uzavřeny 4 z 12 měsíců. Podle Marty Noskové, jednatelky společnosti, přinesl i řadu pozitiv. Jedním z nich bylo urychlení vývoje a rozšíření portfolia služeb o programy a konzultace v online prostředí. „Tento způsob s sebou přinesl možnost rozšíření teritoriálního rozpětí, kdy jsme dnes schopni služby klinik Nutriadapt poskytovat klientům, ať jsou odkudkoli,“ doplňuje Marta Nosková s tím, že se značka, navzdory uzavření poraden, se pevně ukotvuje v domácím prostředí i na Slovensku. Potvrdil se tak fakt, který franšízor předpokládal, a to že společnost je zdravá a její velkou předností je flexibilita a rychlost realokace lidských a finančních zdrojů i celkové podpory značky. Na českém a slovenském trhu momentálně funguje 82 poraden Nutriadapt, přičemž 62 z nich je v Česku a zbylých 20 u našich východních sousedů. S dalším rozvojem značka počítá, nicméně v letošním roce v kontextu pandemie COVID-19, nebylo nakonec otevírání dalších kamenných poboček tím hlavním cílem.

Péče v pohodlí domova

V roce 2021 počítá Nutriadapt s dalším rozvojem a zdokonalováním služeb poskytovaných v online prostředí tak, aby mohli být blíže klientům a získali další náskok před konkurencí. Cílem je také vše nastavit tak, aby síť zastřešující 82 poraden, v nichž je více než 240 nutričních specialistů, byla méně zranitelná a v momentě, kdy je nucena uzavřít provozovny pro vstup klientů. „Počítáme i s projekty, které jsou postaveny na společenské odpovědnosti. Jsme si více než mnoho jiných subjektů vědomi toho, že můžeme ovlivňovat zdraví a pohodu našich klientů. Pracujeme proto i na rozšiřování a rozvoji spolupráce s lékařskou obcí,“ prozrazuje Marta Nosková.

Dobrou zprávou pro případné zájemce o podnikání pod hlavičkou Nutriadapt je, že díky rozvoji online služeb, které jsou franšízanti tohoto konceptu svým klientům schopni poskytnout, se de facto stírá rozdíl mezi městy, ve kterých působí. Klíčové pro úspěch je tak zejména nasazení, které do své práce vkládá. O klienty by, zdá se, neměl mít nouzi. A to i díky covidu. „Na číslech vidíme zvyšující se zájem o dosažení a udržování si optimální tělesné hmotnosti a že tedy jde o kontinuálně rostoucí trend. Lidé si obecně více uvědomují, že kvalita jejich života je ve velké míře závislá i na tom, zda je jejich tělo zdravé a v kondici. Zájem o naše služby se nyní navíc zvyšuje i v důsledku nových studií, které si všímají toho, že í průběh onemocnění COVID-19 je obtížnější zejména u lidí s nadváhou a obezitou. Více než kdy jindy si tak lidé začínají uvědomovat, že nadváha a obezita jsou opravdu problém,“ říká Marta Nosková s tím, že v poslední době se zvýšil také zájem o weight management, kdy si klienti chtějí hlídat svou optimální tělesnou hmotnost a začínají tuto starostlivost o své tělo vnímat jako standard a normu.

A na jak vysokou investici se musí zájemci o franšízovou licenci připravit? Náklady spojené s otevřením nové poradny se obvykle pohybuje v rozmezí od 400 do 600 tisíc Kč. Finální částka, kterou je třeba investovat, závisí na velikosti pobočky a zahrnuje případné potřebné malé stavební úpravy a také náklady spojené s pořízením potřebného vybavení včetně přístrojů, základního vstupního zaškolení personálu, které je do 90 dnů od podpisu smlouvy zdarma, kompletního know-how, pomoc obchodního manažera, zajištění dodavatelů a manuál potřebný pro otevření a provozování poradny. Franšízový poplatek činí 30 až 150 tisíc Kč podle velikosti lokality, ve které chce franšízový partner podnikat. Jeho uhrazením získá územní exkluzivitu na vybranou oblast po dobu trvání smlouvy.


Promyšlená expanze / „Síť klinik Nutriadapt je poměrně stabilní s vyhovujícím rozložením v rámci země. S ohledem na situaci s COVID-19 nebylo naším záměrem síť klinik v letošním roce rozšiřovat o “kamenné” poradny,“ říká Marta Nosková, jednatelka společnosti Nutriadapt, která je vlastníkem franšízové sítě a značky Nutriadapt Weight Management Clinic.