Nutriadapt Weight Management Clinic

Informace o franchisovém systému

Popis franšízového systému

NUTRIADAPT Weight Management Clinic – nejpokročilejší výživový systém 21. století

NUTRIADAPT Weight Management Clinic je síť franchisových poraden poskytujících služby a prodej prémiových výrobků v oblasti výživového poradenství.

Jsme společností, která přináší nejpokročilejší výživový systém zaměřený na řízení hmotnosti člověka. Na základě biochemického screeningu nabídneme nejlepší cestu k vysněné hmotnosti pomocí výživového plánu, který zohledňuje individuální potřeby každého, jako jsou chuťové preference, věk, pohlaví, možnosti stravování, pohyb a další. Měníme zkrátka pohled na výživu člověka.

NUTRIADAPT Weight Management Clinic nahrazuje koncept Světa zdraví, který byl jednou z nejrychleji rostoucích sítí franchisingových provozoven na poli zdraví a zdravého životního stylu v České republice i v zahraničí. Přinášíme tak novou a účinnější cestu k redukci hmotnosti, která je naprosto revoluční. Pracovat se svou hmotností je totiž stejně důležité a normální jako například chodit na pravidelnou dentální hygienu.  Je správné se o své tělo v různých etapách života starat tak, abyste dokázali naplnit váš cíl a mít tak "RADOST ZE SEBE". My vám s tím rádi pomůžeme.

Naše funkční metoda výživového poradenství se skládá ze tří na sebe navazujících kroků. V prvním provedeme analýzu složení těla klienta na certifikovaném přístroji a doporučíme mu možná vyšetření, která jsou vhodná, aby absolvoval. Ve druhém kroku analyzujeme získané výsledky z vyšetřeních a pro klienta připravíme cesty a řešení, jak co nejefektivněji dosáhnout stanoveného cíle. V případě dlouhodobé spolupráce ze strany klienta dojde v posledním kroku ke zpracování gramážové kuchařky uzpůsobené na míru a zohledňující klientovi individuální potřeby. Vše pak budeme probírat na pravidelných konzultacích. Na konci programu klient ví, jak se stravovat a je schopen se vyznat v potravinách i vlastním těle.

Vlastní provozovny

12 vlastních poraden v ČR: Brno - Běhounská, Brno - Pekařská, Chomutov, Chrudim, Kolín, Pardubice, Poděbrady, Svitavy, Třinec, Ústí nad Labem, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary

Franšízové provozovny

 • 55 franchisových poraden v ČR
 • 19 franchisových poraden na Slovensku
 • 3 franchisové poradny v Polsku

UNIKÁTNÍ NABÍDKA K ODKUPU ZAVEDENÝCH PORADEN

Nabízíme exkluzivně k zakoupení zavedenou kamennou poradnu NUTRIADAPT se stálou vlastní klientelou v těchto městech:

 • Brno – Běhounská, Brno – Pekařská, Chomutov, Chrudim, Kolín, Pardubice, Poděbrady, Svitavy, Třinec, Ústí nad Labem, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary
Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

Usilujeme o to zprostředkovat naše služby co nejširší veřejnosti tak, jak věříme v jejich kvalitu. Tím zároveň posilujeme pozice na trzích, kde působíme. Pro spolupráci hledáme podnikatele, kteří jsou našemu oboru blízcí a mají obchodní zkušenosti a elán vybudovat vlastní úspěšnou poradnu NUTRIADAPT. Našim partnerům přinášíme řadu výhod a rozsáhlou podporu, jakou je:

 • partnerství silného a zkušeného hráče na trhu s bohatými odbornými zkušenostmi
 • teritoriální exkluzivita
 • unikátní know-how nejpokročilejšího výživového systému
 • systém vzdělávání pro majitele i vaše zaměstnance
 • nepřetržitou obchodní a marketingovou podporu
 • pomoc se získáváním nových klientů
 • výměnu zkušeností s ostatními majiteli franchisingových provozoven na pravidelných setkáních
 • garance kvality poskytovaných služeb a nabízených produktů
 • legislativní podporu

Potřebná počáteční investice

Vstupní investice se pohybuje v rozmezí od 400 do 600 tis. Kč dle velikosti poradny a zahrnují případné stavební úpravy, pořízení potřebného vybavení.

Franchisový poplatek se pohybuje ve výši od 30 000 do 150 000 Kč podle velikosti vybrané lokality a zahrnuje exkluzivitu pro danou oblast na 4 roky, základní vstupní zaškolení personálu do 90 dnů od podpisu smlouvy, kompletní know-how, pomoc obchodního manažera, zajištění dodavatelů a manuál potřebný pro otevření a provozování poradny.


Základní požadavky

Vlastnit nebo si pronajmout prostor o minimální rozloze 60 m2 (v menším městě 40 m2) a to na frekventovaném místě se vstupem z ulice a výlohou, popřípadě v obchodním centru. 


Informace o franšízorovi

NUTRIADAPT s.r.o.

Americká 17, 120 00 Praha 2

+420 774 310 038

marta.noskova@nutriadapt.com

nutriadapt.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Marta Nosková

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Nutriadapt Weight Management Clinic.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.