Nutriadapt Weight Management Clinic

Informace o franchisovém systému

Popis franšízového systému

NUTRIADAPT Weight Management Clinic – nejpokročilejší výživový systém 21. století

NUTRIADAPT Weight Management Clinic je síť franchisových poraden poskytujících služby a prodej prémiových výrobků v oblasti výživového poradenství.

Jsme společností, která přináší nejpokročilejší výživový systém zaměřený na redukci a management tělesné hmotnosti člověka. Na základě pokročilých diagnostických metod a vyšetření nabídneme nejlepší cestu k vysněné hmotnosti pomocí výživového plánu, který zohledňuje individuální potřeby každého, jako jsou chuťové preference, věk, pohlaví, možnosti stravování, pohyb a další. Naší prioritou je používání běžných surovin, nikoliv výměny běžné stravy za náhrady. Měníme nejen pohled na výživu člověka, ale doslova celospolečenskou normu z pohledu celoživotního udržování si optimální tělesné hmotnosti.

NUTRIADAPT Weight Management Clinic je stabilně nejvýznamnějším hráčem s největším tržním podílem na poli odborně řízené redukce hmotnosti.

Svou práci vnímáme jako svoje poslání. Uvědomujeme si, že nadváha a obezita může být predispoziční faktor pro závažnější zdravotní problémy. Pracujeme na ukotvení širšího povědomí o nutnosti prevence nadváhy a obezity a to již od poměrně nízkého věku.

Naše vědecky a lékařsky podložená funkční metoda výživového poradenství se opírá o tři pilíře.

 1. Odborně provedené diagnostické screeningy, které umožní pochopit specifikum těla klienta.
 2. Provedení vyhodnocení získaných výsledků z vyšetření, na základě nichž je klientovi připraven odborný plán redukce hmotnosti, prostřednictvím něhož je možné nejefektivněji dosáhnout stanoveného cíle.
  Odborný plán redukce hmotnosti zahrnuje:
  • výživový plán včetně gramážové kuchařky s recepty, v nichž jsou přesně na míru napočítány nutriční hodnoty, přičemž jednotlivé recepty lze libovolně mezi sebou kombinovat
  • individuálně uzpůsobený plán spánkové hygieny, pohybové aktivity apod. 
 3. Třetím a nejdůležitějším pilířem je dlouhodobá péče, pravidelné konzultace a vedení v období redukce, fixace a stabilizace optimální tělesné hmotnosti tak, aby byl klient schopen přijmout nové návyky, které mu umožní optimální hmotnost dlouhodobě, resp. celoživotně udržovat.

Vlastní provozovny

7 vlastních poraden v ČR: Chomutov, Chrudim, Karlovy Vary, Litoměřice, Praha 4 - Budějovická,  Svitavy, Ústí nad Labem

Franšízové provozovny

 • 62 franchisových poraden v ČR
 • 20 franchisových poraden na Slovensku
Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

Jsme klinikou s nejširším spektrem poskytovaných služeb v oblasti úpravy tělesné hmotnosti a zdraví.

Usilujeme o to, abychom byli jednoznačným a přesvědčivým leaderem na trhu redukce a managementu tělesné hmotnosti. Naším cílem je poskytovat služby  nejširší veřejnosti. 

 

Pro spolupráci hledáme podnikatele, kteří jsou našemu oboru blízcí a mají obchodní zkušenosti a elán vybudovat vlastní úspěšnou poradnu NUTRIADAPT. Našim franchisovým partnerům poskytujeme:

 • partnerství silného a zkušeného hráče na trhu s bohatými odbornými zkušenostmi
 • unikátní, léty prověřené know how
 • teritoriální exkluzivitu
 • širokou škálu diagnostických & screeningových metod
 • v kooperaci s lékaři odborně sestavené nutriční programy a plány, které jsou založeny na vědecky ověřených faktech a trendech
 • systém vzdělávání pro majitele i vaše zaměstnance
 • nepřetržitou výměnu zkušeností s ostatními majiteli franchisových provozoven na pravidelných setkáních
 • garanci kvality poskytovaných služeb a nabízených produktů
 • legislativní podporu

V rámci celé sítě poskytujeme našim franchisovým partnerům:

 • obchodní a marketingovou podporu pro získávání nových klientů, aktivně podporujeme růst klientského kmene
 • majoritní podíl přílivu nových klientů. Klientelu zajišťujeme centrálně, prostřednictvím transparentně řízených a přesně zacílených marketingových aktivit. Zejména v začátcích podnikání pomáhají tyto aktivity spořit náklady a snížit riziko podnikatelského neúspěchu. Z dlouhodobého hlediska pak tento zdroj nových kontaktů významně přispívá k plnění cílů a zabezpečení prosperity poradny.

Při péči o klienty využíváme také nejmodernějších technologií, které

 • zlepšují kvalitu péče o klienty
 • rozšiřují portfolio klientů o ty, kteří jsou časově vytížení a preferují online konzultace
 • podporují flexibilitu podnikání a zmírňují dopady krizových situací v době pandemií. Péči o klienty lze tak snadno a rychle převést do online prostředí 

I přes současnou velikost je napříč celou sítí zachována atmosféra rodinné firmy. 


Potřebná počáteční investice

Vstupní investice se pohybuje obvykle v rozmezí od 400 do 800 tis. Kč dle velikosti poradny, potřebných stavebních úprav a pořízení potřebného vybavení.

Franchisový poplatek se pohybuje ve výši od 30 000 do 150 000 Kč podle vybrané lokality a zahrnuje exkluzivitu pro danou oblast na 4 roky, základní vstupní zaškolení personálu, kompletní know-how, pomoc obchodního manažera, zajištění dodavatelů a manuál potřebný pro otevření a provozování poradny.


Základní požadavky

Vlastnit nebo si pronajmout prostor o minimální rozloze 60 m2 (v menším městě 40–50 m2) a to na frekventovaném místě se vstupem z ulice a výlohou, popřípadě v obchodním centru.


Informace o franšízorovi

NUTRIADAPT s.r.o.

Americká 17, 120 00 Praha 2

+420 774 310 038

marta.noskova@nutriadapt.com

nutriadapt.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Marta Nosková

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Nutriadapt Weight Management Clinic.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

Správcem osobních údajů je NUTRIADAPT s.r.o. (Americká 17, 120 00 Praha 2). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí podrobností o franšízovém systému  Nutriadapt Weight Management Clinic a navázání spolupráce. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k dosažení výše uvedených účelů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů na nutriadapt.cz.

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.