Nutriadapt Weight Management Clinic

Informace o franchisovém systému

Popis franchisového systému

NUTRIADAPT Weight Management Clinic – moderní řešení pro redukci tělesné hmotnosti v 21.století.

NUTRIADAPT Weight Management Clinic je evropskou franchisovou sítí profesionálních klinik zaměřených na ucelené řešení úpravy a řízení tělesné hmotnosti v kontextu nejmodernějších medicínských a kosmetických poznatků, metod a trendů.

Klientům poskytuje propojení mezi tradičním výživovým poradenstvím s přístrojovými metodami cíleného zeštíhlování a zpevňování problematických partií neinvazivní, přirozenou cestou.

Na míru sestavený plán celkové a lokálně cílené redukce hmotnosti tak představuje ojedinělý a v současné době nejmodernější a nejúčinnější koncept a přístup k řešení řízené redukce tělesné hmotnosti každého klienta v souladu s jeho preferencemi a možnostmi.

Každý individuálně sestavený plán, program a postup úpravy hmotnosti a tělesných proporcí je vždy založen na pevných základech pokročilých diagnostických metodách a vyšetření, zohledňující věk, pohlaví, zvyklosti, preference a potřeby každého klienta

Prioritou v sestavování stravovacích plánů je návrh jídel z běžně dostupných surovin.

Posláním tohoto evropsky ojedinělého konceptu NUTRIADAPT Weight Management Clinic je změna pohledu na udržování a řízení optimální tělesné hmotnosti jako celospolečenské normy vedoucí k udržení si duševní i tělesné rovnováhy od útlého až po vysoký věk a jako prevenci vzniku zdravotních rizik, která jsou dnes spojována především s nadváhou a obezitou....

NUTRIADAPT Weight Management Clinic je stabilně nejvýznamnějším hráčem s největším tržním podílem na poli odborně řízené redukce hmotnosti.

Rok od roku rozšiřuje rozsah poskytovaných služeb, a to ve dvou oblastech:

První oblastí jsou moderní diagnostické metody. Druhou pak expanze a rozšiřování portfolia služeb o účinné metody a procedury, které jsou úzce zaměřené na zeštíhlování a redukci nežádoucích lokálních oblastí (tukových polštářů), kterých je obtížné nebo dokonce nemožné se zbavit tradiční cestou, úpravou životního stylu a stravy. Prospěšnost a unikátnost konceptu tkví i v opačném efektu, kdy samotné užití přístrojového zeštíhlování je prakticky neúčinné, pokud není upraven jídelníček tak, aby byl generován energetický deficit.

Odborný plán redukce hmotnosti tak zahrnuje:

 • výživový plán včetně gramážové kuchařky s recepty, v nichž jsou přesně na míru spočítány nutriční hodnoty, přičemž jednotlivé recepty lze libovolně mezi sebou kombinovat
 • individuálně uzpůsobený plán spánkové hygieny, pohybové aktivity apod. 
 • návrh přístrojových procedur zacílených na lokální zeštíhlené a zpevnění problematických partií na vybraných klinikách

Výživové poradenství se opírá o tři pilíře:

 1. odborně provedené diagnostické vyšetření a screeningy
 2. vyhodnocení výsledků vyšetření a screeningů a jejich spojení do kontextu, na základě nichž je klientovi připraven odborný plán redukce hmotnosti a řízené péče
 3. pravidelné konzultace, péče a vedení v období řízené redukce, následně fixace a stabilizace optimální tělesné hmotnosti. Cílem je ukotvit nové návyky do života klienta tak, aby byl schopen dlouhodobě, resp. celoživotně udržovat si optimální tělesnou hmotnost

Podpůrná, vysoce účinná lokální ošetření se pak opírají o tyto metody:

 • kombinované přístrojové procedury na principu vakuových rázů, které napomáhají k oddělení celulitidních shluků, čímž v dané oblasti zrychlují metabolismus a průtok lymfy, důsledkem čehož je i úbytek lokálně nahromaděné tukové tkáně.
 • Sekundárně tato ošetření podněcují tvorbu nových kolagenových vláken. Pokožka se tak vyhlazuje, zpevňuje a zbavuje celulitického a povislého vzhledu.
 • přístrojové lymfodrenáže jsou účinným prostředkem pro celkové formování postavy zejména u žen. Zlepšují metabolismus a přirozenou detoxikaci organismu, zvyšují účinnost procedury vakuových rázů a taktéž stimulují kolagenová vlákna ve spodních vrstvách kůže. Při opakovaných aplikacích redukuje taktéž objem ošetřovaných partií.

Vlastní provozovny

 • Praha 4 - Budějovická

Franchisové provozovny

 • 59 ČR
 • 21 Slovensko

V současné době dokončujeme přípravné fáze expanze do dalších evropských zemí.

Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

V rámci celé sítě poskytujeme našim franchisovým partnerům:

 • prostředí kontinuálního rozvoje konceptu moderního poradenství pro redukci a řízení tělesné hmotnosti v kontextu nejmodernějších vědeckých poznatků
 • kooperaci s lékařskou obcí
 • obchodní a marketingovou podporu pro získávání nových klientů, aktivně podporujeme růst klientského kmene. Majoritní podíl přílivu nových klientů zajišťujeme centrálně prostřednictvím transparentně řízených a přesně zacílených marketingových aktivit. Zejména v začátcích podnikání pomáhají tyto aktivity spořit náklady a snížit riziko podnikatelského neúspěchu. Z dlouhodobého hlediska pak tento zdroj nových kontaktů významně přispívá k plnění cílů a zabezpečení prosperity poradny,
 • veškeré nástroje a systémy pro snadný management poraden a jeho personálu
 • podporu sdílení zkušeností a znalostí napříč celou franchisovou sítí
 • prostřednictvím akademie NUTRIADAPT znalostní rozvoj každého zaměstnance

Záleží nám na tom, aby každá poradna byla klientsky vyhledávaná, profitabilní a úspěšná.

Při péči o klienty využíváme nejmodernějších technologií, které

 • zlepšují kvalitu péče o klienty
 • rozšiřují portfolio klientů o ty, kteří jsou časově vytížení a preferují online konzultace
 • podporují flexibilitu podnikání a zmírňují dopady krizových situací v době pandemií. Péči o klienty lze tak snadno a rychle převést do online prostředí 

I přes současnou velikost je napříč celou sítí zachována atmosféra rodinné firmy. 

Pro spolupráci hledáme podnikatele, kteří jsou našemu oboru blízcí a mají obchodní zkušenosti a elán vybudovat vlastní úspěšnou poradnu NUTRIADAPT. Našim franchisovým partnerům poskytujeme:

 • partnerství silného a zkušeného hráče na trhu s bohatými odbornými zkušenostmi
 • unikátní, léty prověřené know-how
 • teritoriální exkluzivitu
 • širokou škálu diagnostických & screeningových metod,
 • v kooperaci s lékaři odborně sestavené nutriční programy a plány, které jsou založeny na vědecky ověřených faktech a trendech
 • systém vzdělávání pro majitele i jejich zaměstnancenepřetržitou výměnu zkušeností s ostatními majiteli franchisových provozoven na pravidelných setkáních
 • garanci kvality poskytovaných služeb a nabízených produktů
 • legislativní podporu

Potřebná počáteční investice

Vstupní investice se pohybuje obvykle v rozmezí od 400 do 800 tis. Kč dle velikosti poradny, potřebných stavebních úprav a pořízení základního vybavení.

Franchisový poplatek se pohybuje ve výši od 30 000 do 150 000 Kč podle vybrané lokality s platností franchisové smlouvy po dobu 4 let, základní vstupní zaškolení personálu, kompletní know-how, pomoc obchodního manažera, zajištění subdodavatelů a franchisový manuál potřebný pro otevření a provozování kliniky.


Základní požadavky

Vlastnit nebo si pronajmout prostor o minimální rozloze 60 m2 (v malém městě 40–50 m2), v případě kombinace s přístrojovým ošetřením cca 100 m 2 a to na frekventovaném místě se vstupem z ulice a výlohou, popřípadě v obchodním centru.


Informace o franchisorovi

NUTRIADAPT s.r.o.

Americká 17, 120 00 Praha 2

+420 602 395 112

marek.solnicka@nutriadapt.com

nutriadapt.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Marek Solnička

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Nutriadapt Weight Management Clinic.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

Správcem osobních údajů je NUTRIADAPT s.r.o. (Americká 17, 120 00 Praha 2). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí podrobností o franšízovém systému  Nutriadapt Weight Management Clinic a navázání spolupráce. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k dosažení výše uvedených účelů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů na nutriadapt.cz.

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.