Online výuka i snížené franšízové poplatky

Distanční výuka v praxi / Učitelé Helen Doron English vyučují ze svých domovů nebo z učeben ve výukových centrech v přímém přenosu. Výuka se koná jednou až dvakrát týdně pro každou skupinu, stejně jako za standartního provozu. Žáci a učitelé spolu komunikují prostřednictvím speciální videokonferenční platformy.
pondělí
01.02.2021
„Loni se nám podařilo nalézt jednoho franšízanta, další čeká na rozvolnění, říká Lucie Bechná," Cambridge English Exams Manager v Helen Doron English.
 

Jak se HDE v současnosti daří? Loni v prosinci jste realizovali osobní výuku a dnes je zase všechno jinak. Jak moc je výuka poznamenaná vládními opatřeními?
Situace se mění tak rychle, že už jsme zase zavření a jedeme on-line. Naštěstí jsme si to už vyzkoušeli na jaře a na podzim 2020, takže nyní na to jen navazujeme. Asi nemusím zmiňovat, že pro všechny zúčastněné, ale hlavně pro děti je to náročně, neustále měnit své zvyky a střídat osobní účast na hodinách s on-line výukou. Nespornou výhodou však je, že na rozdíl od jiných oborů, my můžeme naši činnost většině klientů nabízet na dálku, a to je prima. A pokud se zase situace rozvolní a klienti se do škol vrátí, tak vzhledem k tomu, že máme malé skupinky 4 až 8 dětí, můžeme pružně reagovat na případná omezení počtu účastníků a výuku přizpůsobit, rozdělit skupinky a podobně. V zásadě jsme zatím z tohoto pohledu spokojeni.

Jak se vám dařilo během uzavření poboček realizovat online výuku, je o ní ze strany malých i větších studentů zájem, nebo mají distančního vzdělávání až až?
Rodiče, kteří se rozhodli investovat do vzdělávání svých dětí, si uvědomují, že by to byly vyhozené peníze, pokud by kvůli pandemii výuku, byť online, zcela ukončili. Při procesu osvojování si jazyka je nutné zůstat s jazykem v pravidelném a dlouhodobém kontaktu, což se nám zatím většinou daří zajistit.  V jarním období vítali učitelé i děti a jejich rodiče výuku na dálku s velkým nadšením. Nyní po 9 měsících je již na dětech znát únava a není se jim co divit. Zvláště ti starší tráví za obrazovkami spoustu času během celého dne. Naši lektoři však, díky úzké spolupráci mezi sebou a díky podpoře naší centrály v Izraeli, mají k dispozici ucelené podklady ke každému kurzu, a tak si mohou zvolit, jaké aktivity v danou vyučovací hodinu zařadí. Na základě interaktivních prezentací se pak rozjíždějí hodiny, kde nechybí aktivity jako hraní pexesa, spojování objektů, vybarvování obrázků apod. Navíc přidáváme soutěže, kvízy, hádanky, kde zase pracujeme s platformami, jako je Kahoot.it; Wordwall.net; Baamboozle.com, Quizlet.com.

Jak pomáháte franšízantům, kteří zase po jarní pauze, podzimu i letos na začátku roku nemohou rozvíjet svůj byznys?
Nespornou výhodou franšízové sítě je, že na to nejste nikdy sami. A byli to právě naši franšízanti, kdo přišli na počátku krize s nápadem učit online. To nám přišlo hned jako výborný nápad, a tak jsme tuto aktivitu maximálně podporovali např. zřízením uložiště pro podklady k výuce, vzory emailů pro zákazníky, podporou na FB. Ve finanční oblasti se nám podařilo dojednat s vedením v Izraeli v první polovině 2020 slevu na licenčních poplatcích, a díky bezúročné půjčce u Českomoravské záruční a rozvojové banky nemuseli naši franšízanti platit zálohu na nákup učebnic pro další školní rok. Na podzim jsme se pak zaměřili hlavně na osvětu ve finanční oblasti, franšízanti od nás dostali informace, jak pracovat s cash-flow, jak hledat dodatečné zdroje kapitálu, jakou podporu ze strany státu lze čerpat. Dále jsme maximálně podporovali sdílení dobré praxe v oblasti komunikace s rodiči. Jednalo se hlavně o argumenty, proč zůstat u výuky on-line.

Využili jste některé z vládních podpor?
Odpověď bych rozdělila na dvě části. Našim franšízovým partnerům jsme doporučovali, aby využili obě výzvy „COVID Nájemné“, možnosti neplacení soc. pojištění na zaměstnance po dobu 3 měsíců a případně zvážili možnost posunout termín splatnosti daní, které vláda nabízela. Za nás, jako za master-franšízanta jsme čerpali již zmíněnou bezúročnou půjčku u Českomoravské záruční a rozvojové banky, kterou jsme použili na financování nákupu učebnic a mohli jsme tak pomoci našim franšízantům s cash flow, a dále jsme využili možnosti neplacení sociálního pojištění na zaměstnance po dobu 3 měsíců.

Dá se odhadnout, jak velké budou ztráty?
I když se nám ve většině případů daří ve výuce pokračovat, očekáváme, že dojde k poklesu počtu klientů, a tedy i tržeb. Celá věc má jistý doběh, naše kurzy trvají vesměs 40 hodin – tedy 40 týdnů, a tak určitý odliv klientů může teprve nastat, až když se přiblíží konec kurzu, který navštěvují. Odhadujeme, že pokles tržeb v jednotlivých franšízových pobočkách může být okolo 20 %.

Plánujete něco z toho, co jste používali v rámci distanční výuky zavést i jako součást „běžných“ lekcí?
Každopádně díky pandemii se obecně zvýšila počítačová gramotnost všech zúčastněných. Myslíme si, že po skončení opatření a návratu k normálu budeme při výuce starších dětí více využívat platformy jako je Kahoot.it; Wordwall.net; Baamboozle.com, Quizlet.com i při osobní výuce.

Dařilo se vám nacházet nové franšízanty či nezávislé učitele? Je to vůbec v takové době a s uzavřeným byznysem vůbec možné?
Během této doby se nám podařilo nalézt jednoho nového franšízanta, další čeká až se rozvolní opatření a bude se moci vyškolit. Dále jsme zaznamenali zájem našich nezávislých učitelů, kteří se v rámci naší firemní hierarchie chtějí dále rozvíjet a zakoupili si licenci na minicenturm, takových je za poslední dobu asi 5.


Rychlá reakce díky franšízantům / „Nespornou výhodou franšízové sítě je, že na to nejste nikdy sami. A byli to právě naši franšízanti, kdo přišli na počátku krize s nápadem učit online. To nám přišlo hned jako výborný nápad, a tak jsme tuto aktivitu maximálně podporovali např. zřízením uložiště pro podklady k výuce, vzory emailů pro zákazníky, podporou na FB,“ říká Lucie Bechná, Cambridge English Exams Manager v Helen Doron English.