BforB s licencí i bez / BforB nabízí stávajícím podnikatelům možnost využít nový obchodní nástroj pro jejich podnikání, a to bez nutnosti zakoupení franšízové licence. Na osobní úrovni a díky osobním vazbám.
pondělí
15.03.2021
Vládní nařízení omezují fungování konceptu Business for Breakfast již přes rok. Nyní vzniká první online networkingový klub. V budoucnu se zapojí i franšízanti.
 

Franšízový koncept networkingových podnikatelských klubů Business for Breakfast je založen na osobním setkávání, předávání referencí, rad, tipů i zkušeností, což příchod pandemie COVID-19 výrazně zkomplikovala. Vedení sítě, ani franšízanti však nesložili „zbraně“, scházeli se online a dál si předávali kontakty a doporučení, čímž si navzájem pomáhali dál budovat svůj byznys. Online praxe se osvědčila natolik, že dala vzniknout prvnímu online podnikatelskému klubu BforB, který startuje v polovině března.

Networking je primárně založen na osobním kontaktu, v současné době je tak třeba hledat nové cesty. „Díky všemu, co se kolem nás děje, má networking nyní další význam. Jestli jste součástí networkingového klubu nebo jakékoliv organizace, ve které jste měli možnost se s ostatními pravidelně vídat, můžete teď networking využívat k řešení nových záležitostí, které současná doba přinesla. Místo vyhledávání nových kontaktů můžete s networkingovými kolegy diskutovat témata, která právě teď řešíte. Získáte tak kromě jiného úhlu pohledu také cenné zkušenosti a mnohdy i konzultace zdarma. To je aktuálně největší přínos networkingu,“ vysvětluje hlavní důvod k otevření prvního online podnikatelského klubu Kamila Zárychtová, zakladatelka a ředitelka Business for Breakfast Česká republika.

Podpora „na dálku“

Organizace prvního online klubu je plně v režii centrály, do budoucna se však počítá, že se do nich zapojí i franšízanti sítě. „Naši franšízoví partneři mohou online kluby otevírat v rámci svých licencí. Má-li tedy franšízant licenci na pět klubů BforB a v současné době mu fungují tři, může další dva otevřít online,“ říká Kamila Zárychtová s tím, že členové stávajících klubů se po rozvolnění opatření vrátí zpět ke klasickému formátu setkávání tak, jak jsou zvyklí. Členové online klubů pak budou i nadále pokračovat „na dálku“. Platformu pro jejich organizaci si mohou franšízanti zvolit sami podle svého. Nástrojů, jejichž prostřednictvím se lze v současné době setkávat, je celá řada a je jen na nich, který z nich na základě svých zkušeností využijí.

Podle Kamily Zárychtové má online networking hned několik výhod - šetří spoustu času a maže vzdálenost. Díky tomu je možné spolupracovat v jeden čas a na jednom místě s lidmi napříč Českou republikou. Stačí si jednou za 2 týdny udělat 1,5 hodiny času na rozvoj vlastního byznysu.


Nový formát / Podnikatelská setkání BforB mají v České republice tradici již více než 11 let. Za tu dobu z pravidelných osobních setkání těží tisíce podnikatelů. Nyní spouští networkingové kluby online.