Nové kurzy i příležitosti

Nejen angličtina / Metodika The adventures of Hocus and Lotus se nevěnuje vysvětlování gramatických jevů, ale sžívání se s novým jazykem tak, jako s mateřským. Jako jediná metodika pro děti je zpracována hned v pěti mezinárodních jazycích – angličtině, němčině, francouzštině, italštině a španělštině.
pondělí
03.05.2021
Fungování jazykových kurzů je vlivem vládních opatření spojených s pandemií COVID-19 stále výrazně omezeno. Jak si s tím poradili franšízanti Hocus&Lotus?
 

Většina studentů, na které se franšízová vzdělávací síť Hocus & Lotus zaměřuje, je ve věku do 6 let, což není dle majitelky konceptu Veroniky Kölbl ideální věk pro studium online. Úkolem jejího týmu tak bylo najít řešení, které by umožnilo franšízantům konceptu dále učit své malé studenty, tedy takové, díky němuž dokážou děti udržet pozornost po celou dobu výuky i bez osobního kontaktu. „Nakonec jsme přistoupili k rozdělení lekcí. Děti tak mají možnost být v cizojazyčném prostředí dva dny v týdnu po kratší dobu,“ vysvětluje Veronika Kölbl, která, jak sama říká, byla v první fázi k online výuce malých dětí velmi skeptická.

Postupem času se však ukázalo, že zaujmout děti a vtáhnout je do děje lze i na dálku. Zkrácení lekcí a častější frekvence byla jednou z reakcí, která napomohla k zefektivnění online výuky. O tom, že se to opravdu osvědčilo, svědčí i fakt, že žádný franšízant konceptu Hocus & Lotus nemusel kvůli koronaviru ukončit svoje podnikání pod touto značkou. Otázkou tak zůstává, jak budou rodiče dětí reagovat na nabídku kurzů na následující školní rok. Odpověď na ni jistě dá epidemiologická situace, která by snad po prázdninách již měla být pod kontrolou.

Prostor pro franšízu

Důsledkem krizí bývá často zvýšený zájem o podnikání pod hlavičkou zavedených konceptů. Franšíza Hocus & Lotus v současné době rostoucí zájem o licence nepociťuje. Uvolnění vládních restrikcí by však mohlo být krokem k oživení poptávky ze strany potenciálních franšízantů. Prostor pro další rozšíření zde stále je. Franšízor navíc přichází s novými nápady, které umožňují franšízantům dělat byznys i v této těžké době. „Připravili jsme koncept pro maminky na rodičovské dovolené, které by rády docházely do kurzů s batolaty, kvůli pandemii však nemohou. Tento kurz je naučí, jak s dětmi trávit čas doma v cizím jazyce,“ vysvětluje Veronika Kölbl.

Zájemce o podnikání s jazykovou školou Hocus&Lotus si může zvolit, zda bude fungovat jako samostatný lektor využívající tuto metodiku. V takovém případě činí vstupní poplatek za školení a výukové materiály 20 tisíc Kč. V momentě, kdy se rozhodne otevřít výukové centrum, které bude mít exkluzivitu na určitou výukovou oblast, je výše jeho investice výsledkem individuálního jednání. Smlouvu s franšízovými partnery uzavírá jazyková škola na 5 let. Po celou tuto dobu pak franšízant hradí poplatky z kurzovného franšízorovi. Dobrou zprávou pro zájemce o licenci je, že vlastní prostory pro výuku nejsou podmínkou. Franšízanti tak mohou kurzy organizovat například ve školách, školkách nebo volnočasových centrech.


Úkol pro partnera / Každý franšízant má na starosti chod své pobočky. Stará se o nábor studentů, výběr výukových míst, komunikaci a propagaci v lokalitě podnikání. Franšízor pak franšízantovi udržuje v provozu web, propagaci na celorepublikové úrovni a pomáhá při jeho samotném podnikání.