Start podnikání / „V rámci franšízové licence získá franšízant kromě know-how také například komplexní informační systém pro řízení regionální agentury včetně CRM a webové aplikace pro klienty. Zajistíme i školení včetně vzdělávání lektorů i zaměstnanců," dodává majitelka franšízy Doučování Doma.
pondělí
24.05.2021
„Franšízanti nemusí být pedagogové, je však výhodou, když alespoň na startu mohou působit i jako lektoři," říká Michaela Entrichová, majitelka konceptu Doučování Doma.
 

Kde se vzal nápad na vytvoření konceptu Doučování Doma?
Během studií na VŠ jsem nebyla finančně podporována svými rodiči a přivydělávala jsem si soukromým doučováním anglického jazyka. Během pěti let studia jsem si vytvořila klientelu, která se mě poté začala ptát na případné kontakty na někoho na matematiku, český jazyk apod. To mě přivedlo na nápad vytvořit skupinu lektorů, kteří by doučovali veškeré školní předměty. Mými prvními lektory byli dva moji bývalí studenti angličtiny. K nim jsem si postupně hledala další, až jsem došla do dnešní fáze, kdy průměrně spolupracuji s 20 až 25 lektory.

Jak dlouhá byla cesta od nápadu k otevření první pobočky?
Živnost jsem zakládala v říjnu 2012. Při výběru jména společnosti jsem chtěla něco, z čeho se zákazník okamžitě dovtípí, co děláme, a to bez anglických slov. Myslím si totiž, že je stále velká skupina obyvatelstva, která anglicky neumí a nebylo by to pro ně tudíž čitelné. 1. září 2015 jsem otevřela první skutečnou kancelář Doučování Doma. Do té doby jsem vedla veškeré pohovory a schůzky buď po kavárnách nebo u klientů doma. Jak již název firmy napovídá, většina našich lekcí probíhá u klientů doma, nicméně přicházela jistá část objednávek s poptávkou po lekcích mimo vlastní domov, takže jsme se v září 2019 přestěhovali do větších prostor v centru Hradce Králové, kde se nyní nachází provozovna Doučování Doma se čtyřmi samostatnými učebnami. Jako další možnost místa výuky využíváme prostor Městské knihovny HK a Vědecké knihovny HK, které jsou přístupné široké veřejnosti zdarma. Posledním významným mezníkem v historii Doučování Doma bylo září 2018, kdy jsem z projektu oficiálně udělala firmu, tedy Doučování Doma s.r.o.

Co Vás přivedlo k myšlence rozšiřovat jej prostřednictvím franšízových partnerů?
Provozovna v Hradci Králové se vyvinula do takové míry, že byla schopna fungovat a žít svým vlastním životem v rytmu školní roku, což mě přivedlo na myšlenku „co dál“. Pokusila jsem se otevřít pobočku v sousedních Pardubicích, ale vlivem několika faktorů jsem ji po krátké době opět zavřela. Pochopila jsem, že nemohu sedět zároveň na dvou židlích a že mám tedy dvě možnosti, jak dál postupovat. Buď najmout lidi, o které se budu muset finančně i pracovně postarat a neustále na ně dohlížet, nebo najít někoho, kdo si ve svém vlastním zájmu bude budovat svou pobočku pod jménem Doučování Doma. O tuto formu podnikání jsem se začala blíže zajímat počátkem roku 2019 a na jaře 2020 bylo vše připraveno k otevření první pobočky, nicméně bohužel vše zastavil covid. Veškeré domluvené schůzky i náborové semináře byly buď zrušeny, nebo si to budoucí franšízanti rozmysleli vzhledem k pandemii koronaviru, a to i těsně před podpisem franšízové smlouvy.

Kdo jsou vaši studenti?
Našimi klienty jsou žáci ZŠ, studenti SŠ i VŠ, dospělí i penzisté. Škála je tedy široká, nicméně „gros“ naší firmy určitě leží na klientech ze ZŠ a SŠ. Chodí k nám na běžná doučování všech školních předmětů, na přípravu na přijímací zkoušky, maturity či jazykové certifikáty. Další početnou skupinou klientů jsou dospělí, kteří si u nás platí individuální lekce cizích jazyků, především angličtiny. Vyhovují jim lekce u nás díky schopným lektorům a faktu, že jsme schopni se jim přizpůsobit dnem, časem i místem výuky. Reagujeme flexibilně a individuálně na každou objednávku. Nejvyužívanějšími předměty jsou anglický jazyk, matematika a český jazyk, dále fyzika a chemie a okrajově další, jako třeba zeměpis, hudební výchova, informatika, němčina, španělština, francouzština, italština apod.

Musí mít zájemce o franšízu pedagogické vzdělání, případně zkušenosti s učením, nějaké certifikáty apod.?
S mým poradcem jsme zpracovali dvě ekonomické varianty ideálního franšízanta. Vzhledem k tomu, že já sama jsem lektorka angličtiny a k Doučování Doma tuto činnost vykonávám, bylo pro nás jednoduché si spočítat, že alespoň do začátku je ekonomicky výhodnější, když sám franšízor nějaký předmět učí. Na druhou stranu, pokud to bude schopný manažer a již od začátku sežene dostatečný počet klientů pro své lektory, tak není třeba, aby sám fungoval i jako lektor. Mně, jako franšízorovi, je to jedno. Neočekávám, že potencionální franšízant bude mít jazykové certifikáty či jiná pedagogická ocenění. Jde především o to, aby to byl dobrý manažer, který zorganizuje práci pro své lektory. Samozřejmě, vztah k pedagogice jako takové, je bonusem.

Koncept se jmenuje Doučování Doma, chápu ale správně, že franšízant otevírá vlastní pobočku, ve které výuka probíhá?
Jak je již zmíněno v první otázce a v názvu firmy, většina lekcí probíhá u klientů doma. Nicméně část klientů výuku doma mít nechce (student má mladšího sourozence, který by při výuce rušil, rodiče nemají na výuku klid apod.) a těm pak franšízant musí nabídnout jinou alternativu. Podmínkou získání franšízy tedy je mít k dispozici vlastní prostory, které se skládají alespoň ze dvou oddělených místností, každá o velikosti alespoň 15 m2, (jedna pro práci franšízanta, k pohovorům, schůzkám apod. a druhá k výuce). Dále očekávám, že si franšízant zajistí i nějaký veřejný prostor, tak jako například já ve Vědecké a také Městské knihovně v Hradci Králové, který bude moci fungovat jako alternativa.  V době koronakrize jsme plynule přešli na online výuku, ale doufáme, že se brzy vrátí vše k normálu osobních lekcí.

Na jaké regiony v současné době primárně cílíte?
Naši momentální prioritou jsou kraje pardubický a olomoucký, dále Praha a samozřejmě všechny ostatní. K Praze bych ráda podotkla, že ji nebereme jako jeden region, ale počítáme s ní pro 5 poboček. Zájemce o franšízu si tedy v Praze za cenu 100 000 Kč kupuje region zhruba o 200 000 obyvatelích. Exkluzivita na celý region je nicméně k jednání. Stejným principem přistupujeme i k dalším větším městům, jako je například Brno.