Jasný plán / Česko je pro Maple Bear důležitým trhem, který má velký potenciál. Aktuálně hledá aktuálně franšízanty, kteří chtějí založit dvojjazyčné školky a školy ve 3 největších městech.
pondělí
20.09.2021
Franšíza Maple Bear vzdělává studenty v 17 zemích světa. Školy a školky chce otevírat u nás. Jak funguje franšízová spolupráce?
 

Program Maple Bear založený na dvojjazyčném vzdělávání je navržen tak, aby komplexně řešil vývoj dětí. Vychází z kanadského vzdělávacího systému, který je dlouhodobě řazen mezi nejlepší na světě. Cílem vedení konceptu je v regionu střední a východní Evropy vytvořit vzdělávací systém, který bude přenášet osvědčené postupy z kanadských dvojjazyčných osnov a stylu výuky a zároveň se přizpůsobí místním zákonům a osnovám.

Postavení našich škol je velmi specifické," říká generální ředitel Maple Bear ve střední a východní Evropě Yann Biden. Přestože se jedná o mezinárodní systém, Maple Bear je na každém trhu registrován jako místní vzdělávací instituce, která, jak jsme již uvedli, se přizpůsobuje místním předpisům. „To znamená, že přijímá místní osnovy, ale vylepšuje ho tím, že aplikuje kanadské osnovy a nejlepší kanadské výukové metodiky a strategie,“ dodává.

Online i offline vzdělávání

Pořízením franšízové licence konceptu Maple Bear získává franšízant komplexní balíček. Podle Yanna Bidena je velmi důležité poukázat na to, že tento typ partnerství není jen o přidělení licence k osnovám, což je typická a zcela běžná praxe. Jde o přenos celého konceptu, strategií výuky, osnov a důležitého školení, které franšízant neabsolvuje jen na začátku spolupráce, ale průběžně po celou dobu jejího trvání.

Licence Maple Bear umožňuje franšízantů otevřít všechny „formáty“ škol, od mateřských po střední školy. Není to však jeho povinností. Může například začít otevřením mateřské školy a v momentě, kdy se rozhodne zahájit novou fázi spolupráce v podobě otevření základní nebo střední školy ví, že tuto příležitost má a není třeba vést další jednání o rozšíření spolupráce.

Franšízant má také přístup k online platformě, která obsahuje komplexní učební plán pro děti od 3 měsíců do 18 let. Partneři také obdrží provozní příručku, která jim pomůže efektivně vést jejich školy. Učební plán, který franšízanti obdrží, není rigidní a vyvíjí se. Proto je provozní příručka průběžně aktualizována a doplňována nejnovějšími osvědčenými postupy kanadského vzdělávání.


Zkušenosti ze zámoří/ / Maple Bear Education System byl založen v roce 2004, dnes vzdělává více jak 40 tisíc dětí a studentů.