Naprogramovaná franšíza

Na vlastních nohou / Franšízanty Coding Giants se stávají lidé s různými pracovními zkušenostmi. Často se jedná o kandidáty spojené se vzděláním nebo IT, ale také o lidi, kteří dříve pracovali v korporacích.
pondělí
06.06.2022
Za více jak 7 let otevřela vzdělávací franšíza Coding Giants již přes 50 vlastních poboček a 70 franšízových. Pro český trh hledá master-franšízanta.
 

Nabídkou svých kurzů reaguje původem polský franšízový vzdělávací koncept na rostoucí oblibu výukových programů mezi dětmi a mládeží. Tento proces trval podle zakladatelů sítě několik let, ale již nyní přináší obrovské zisky. Z toho mohou profitovat i franšízanti, kteří se stanou její součástí. Co by je mohlo ke spolupráci motivovat?

Uvolněná organizační kultura

Franšíza Coding Giants svým franšízantům poskytuje velkou svobodu při budování a řízení vlastního byznysu. Partneři Coding Giants mají skutečný vliv na každou část jejich podnikání – od řízení rozpočtu, přes marketing, najímání zaměstnanců až po získávání studentů.

To však neznamená, že jsou na své podnikání sami. Franšízor totiž na jednu stranu tuto  uvolněnou organizační kulturu podporuje, na straně druhé ale koordinuje jednotlivé operace poskytováním propagačních a vzdělávacích materiálů, osvědčených marketingových tipů a setkání zaměřených na sdílení zkušeností. Díky tomu mají franšízanti šanci dělat si svůj byznys po svém, ale také stálou pomoc a poradenství ze strany centrály. Takový mechanismus funguje, což nejlépe dokazují čísla. O franšízu se u Coding Giants hlásí stále noví zájemci nejen z domácího trhu, ale i ze zahraničí - jen nedávno byly otevřeny pobočky v Bosně a Hercegovině, Singapuru, Mexiku, Chile, Austrálii nebo na Slovensku.

Mentalita začínajícího podnikatele

To, co odlišuje franšízovou spolupráci s Coding Giants od ostatních, je především mentalita startupu. Společnost dbá nejen na co největší svobodu v podnikání, ale také na flexibilní a otevřenou spolupráci založenou na rodinné atmosféře. Díky tomu potenciální franšízant ví, že se stává členem jedné velké podnikatelské rodiny, kde se počítá se vzájemnou podporou a prací pro společný úspěch. Celý koncept se vyhýbá firemním schématům a spoléhá na vlastní osvědčená řešení, která jim umožňují hbitě se přizpůsobovat měnící se realitě.

„Nejvíce mi vyhovuje určitá neformální kultura, která si stále zachovává mentalitu startupu, mentalitu, která je velmi flexibilní a otevřená nápadům přicházejícím ze všech stran - nemá definovaný organizační rámec. Když jsem odešel z korporace, chtěl jsem vstoupit do otevřené spolupráce, kterou bych mohl utvářet. A to se mi podařilo,“ říká Michał Tarnowski, jeden z polských franšízantů společnosti Coding Giants.

Inovativní přístup

Coding Giants již léta používají inovativní přístup jak ve způsobu výuky svých studentů, tak ve spolupráci s franšízanty. Klíčové je podle zakladatelů franšízy neustále stanovovat nové cíle a přesně analyzovat ty stávající, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, a tedy i zisků. Je to však franšízant, kdo je za svůj podnik zodpovědný a kdo jej vytváří podle svých představ a potřeb.

To je samozřejmě jen jedna z mnoha výhod, protože podnikání založené na výuce programování je výjimečné a v poslední době velmi atraktivní. Tím spíše, že přínosy inovací jsou průběžně viditelné a promítají se i do výsledků studentů. Podnikatelské aktivity jsou proto vedeny především posláním, kterým je seznamovat mladé lidi s bohatým světem nových technologií.


Menší nebo větší byznys / Master-franšízová licence pro Českou republiku přijde zájemce na 25 tisíc eur. Jejím pořízením získává exkluzivitu na celé naše území. Hlásit se ale mohou i zájemci o otevření jen jedné kódovací školy.