Dostupnější licence pro franšízanty

Příprava pro budoucnost / Kurzy programování Coders Lab jsou intenzivní programy pro vývoj softwaru a IT dovednosti. Přístup bootcampů je založen na vysoce intenzivním tréninku.
pondělí
12.09.2022
Společnost Coders Lab rozšiřuje svou působnost do jihovýchodní Evropy. Pro Česko a Slovensko snižuje ceny licencí.
 

Posledních několik let bylo z hlediska globální expanze IT akademie Coders Lab velmi slibných. Po úspěšném zahájení franšízové činnosti v zemích, jako je Rumunsko a Rakousko, nyní tento bootcamp se sídlem v Polsku míří do Kosova. Nové partnerství umožní obyvatelům Kosova rozšířit své digitální dovednosti díky odbornému školení v oblasti front-end a back-end programování a testování softwaru.

Na expanzi do jihovýchodní Evropy chce vedení konceptu navázat dalším mezinárodním rozvojem. Mezi státy, které značku aktuálně zajímají, patří i Česká republika a Slovensko. Zdejším zájemcům o master-franšízu se navíc aktuálně nabízí možnost zaplatit nižší master-franšízový poplatek za licence. Ten franšízor snížil z 20 tisíc eur na 10 tisíc eur za každou ze zemí. Pokud se však na trhu najde uchazeč, který by měl zájem o master-licence pro obě země najednou, zaplatí za ně celkem 15 tisíc eur.

„Celková investice do master-franšízy Coders Lab si vyžádá přibližně 50 tisíc eur. Z této částky 10 tisíc eur pokrývá jednorázový počáteční franšízový poplatek. Většina zbývající částky se použije na pokrytí provozních nákladů, zejména na marketing a mzdy,“ vysvětluje Grzegorz Morawski, franšízový manažer Coders Lab. Jako franšízor poskytuje Coder Lab kompletní know-how a nástroje potřebné k otevření a rozvoji IT akademie. Franšízant je zodpovědný za marketing, prodej a organizaci kurzů. Coders Lab poskytuje neustále aktualizované výukové materiály, čímž zajišťuje, že se její partneři mohou soustředit výhradně na svou obchodní činnost.

Podnikání pod hlavičkou Coders Lab je velkou příležitostí pro stávající společnosti, které již provozují vzdělávací nebo jakékoli jiné podnikání, díky čemuž může docházet k synergii. Dobrým příkladem může být školicí firma, která by ráda do svého portfolia ráda přidala kurzy kódování. Podobný případ je např. společnost zabývající se vývojem softwaru, která by ráda diverzifikovala své služby poskytováním IT vzdělávání.


Z Polska do světa / Prostřednictvím master-franšízy se konceptu Coders Lab mimo Kosova podařilo expandovat také do Rumunska, Rakouska, Španělska a Japonska. Budou Česko a Slovensko následovat?