Podnikatelský záměr lze v zahraničí prezentovat z dotačních fondů

Pondělí
08.11.2010
říká v rozhovoru týdne Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR.
 

Veletrh v zahraničí je pro franšízora finančně náročný, má nějakou šanci na pomoc od státu?
Samozřejmě, že má. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo projekt, který umožní firmám hradit přímé náklady na jakýkoliv veletrh až do výše 120 000 Kč. Kromě toho mohou svoji nabídku představit zcela zdarma v rámci komunikační kampaně v zahraničí. Jde o projekt, který se jmenuje "Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí", HK je jeho koordinátorem.

Tento projekt běžel od začátku letošního roku, jaká je bilance?
V období let 2010 až 2012 bude podpořeno více než 1400 účastníků na minimálně 100 vybraných výstavách a veletrzích. Od února byla zrealizována společná účast již na 28 veletrzích pro více než 400 firem a 30 profesních organizací. Do konce roku přibude dalších 26 společných účastí pro více než 350 firem a 25 asociací. Nejčastěji čeští vystavovatelé míří do Německa. Počet podporovaných veletrhů se v roce 2010 vyšplhá na 54 akcí ve 27 zemích světa na 4 kontinentech.

Zmínil jste, že je o programy velký zájem, jaká je šance takovou podporu získat?
Pro rok 2011 je již nyní z důvodu velkého zájmu schváleno 54 veletrhů v 23 zemích světa. Společné účasti jsou plánovány v dostatečném předstihu, a to i na nových, intenzivně se rozvíjejících trzích, například v Mexiku, Brazílii či Vietnamu.

Jaký trh byste doporučil českému franšízorovi?
Doporučoval bych jít směrem na východ. Velmi perspektivní a dynamicky se rozvíjející trh je Vietnam. Česká republika tam má dobrou pověst, řada lidí hovoří česky, pro ně jsme „západem“, který jsme my obdivovali v době totality. České projekty tam budou mít dobrou perspektivu.

Jak se na veletrh připravit?
Účast na veletrzích v zahraničí je důležitým marketingovým nástrojem, zároveň také nákladným a klade nároky i na odborné znalosti účastníků. Proto agentura CzechTrade a HK ČR připravily pomocníka veletržního manažera, příručku s názvem Efektivní účast na zahraničním veletrhu.