Kouč učí lidi „lovit ryby“

Pondělí
07.03.2011
prozradil Petr Horňáček, jednatel společnosti Top Trainers, s.r.o., která koučuje franšízanty a pracovníky značek Fornetti, JPServis, JLV, ČSA a dalších.
 

Proč koučing?
Koučing je metoda rozvoje lidí, jejímž cílem je zvyšování kompetencí a posilování vlastní sebereflexe. Kouč provází účastníka celým procesem. Neznamená to však, že by kouč sám vyřešil nějaký úkol za účastníka, ale účastník aktivně přináší vlastní řešení, která pak v praxi realizuje. Důležitou rolí kouče je poskytnutí zpětné vazby, kdy společně s účastníkem vyhodnotí dopady celého procesu. Pro koučing je příznačné čínské přísloví: "Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život."

Jak dlouho koučing obvykle trvá a jak často se koná?
Koučování se skládá z jednotlivých sezení trvající 60 až 90 minut. Obvykle se koná 12 sezení s frekvencí 1 – 2 sezení během 14 dnů.

Jaký má přinos pro franšízanty?
Franšízanti se na kouče obrací se širokým spektrem oblastí k řešení, jakými jsou motivace, vlastní manažerské dovednosti a v poslední době i syndrom vyhoření. Z týmových oblastí jsou to nejčastěji dosažení větší výkonnosti pracovníků, nová motivace a změna atmosféry v týmu, nastavení pravidel komunikace či personální otázky k jednotlivým pracovníkům.

Proč ho franšízor nerealizuje interně, ale formou outsourcingu?
Outsoursing koučingu přináší pro franšízanta neotřelý pohled na úkoly a dlouhodobou změnu v podstatně kratším časovém úseku. Přidanou hodnotou je i práce na aktivním vyhledávání a definování nových příležitostí účastníka.