Věřím, že do září 2011 bude Direct Method for English (DME) alespoň ve 20 městech ČR

Pondělí
25.04.2011
říká Zuzana Ležanská, ředitelka sítě jazykových škol DME.
 

Co považujete za přednost konceptu DME?
Poskytujeme jazykovým školám chráněnou licencovanou metodu - Direct Method for English (DME). Ve větších městech, v nichž je možné udělit několik licencí, si škola může udržet konkurenční výhodu požádáním o územní exkluzivitu, která jí zaručí, že nikdo jiný v daném městě nebude moct touto metodou učit.

Proč partnerství?
Naše síť partnerských škol má hodně prvků "franchise systému", i přesto to není franchising v pravém slova smyslu. Partnerství zaručuje subjektům nezávislost a zachování jejich vlastní značky, přičemž získají licenci k výuce metodou DME. Podpoříme je know-how v podobě školení a materiálů, které jim pomůže při zakládání nové jazykové školy nebo při zavádění této metody v již fungující jazykové škole. Cenová tvorba je plně v rukách jednotlivých škol, mohou si tedy ceny kurzů přizpůsobit požadavkům a situaci na trhu v jejich městě či obci. Také neodvádějí žádná procenta z obratu.

Jaká je situace se zájemci o licenci?
Momentálně máme partnerské školy v 13 městech ČR, nejnověji pak v Praze a Jihlavě. Od ledna 2011 se zvýšil počet partnerů o 4 a již nyní řešíme tzv. rezervace v dalších českých městech, v nichž by výuka měla začít od září tohoto roku. Některé existující školy projevily zájem o získání licencí i na jiná města. To je vizitkou, že prosperují a jsou spokojené s celkovým nastavením konceptu. Věříme, že do září 2011 bude DME dostupná aspoň v 20 městech ČR. Co se Slovenska týče, v podstatě všechna větší města jsou již obsazená a ostatní by se měla zaplnit do konce tohoto roku.

Dotazovala se (JaH)