Pochopte své zákazníky

Retail Summit 2014, připravený Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha a společnosti Blue Events, navazuje na předchozích 19 ročníků tradiční konference o rozvoji obchodu. Mediálním partnerem byl i portál Franchising.cz.
Středa
12.02.2014
Také tento vzkaz obdrželi účastníci letošního 20. ročníku mezinárodní konference Retail Summit 2014.
 

Tisícovka účastníků jubilejního ročníku konference Retail Summit 2014 hledalo cestu, jak uspět v dnešních nejistých časech. Nechyběli mezi nimi ani zástupci hned několika franchisových konceptů jako například Náš Grunt, Daily Fresh Stores, Sklizeno nebo Žabka. Ti se ve svých vystoupeních věnovali zejména představení svých sítí, které představují odklon od klasických prodejních formátů, jsou totiž na hony vzdálené od hypermarketů či supermarketů. I díky tomu si mohou pro rozvoj pobočkové sítě zvolit cestu franchisingu.

Řada z návštěvníků letošního ročníku Retail Summitu se shodla na tom, co zaznělo z úst hned několika řečníků – český maloobchod prošel v několika minulých letech razantní změnou. „Dopady těchto změn ještě umocňuje relativně malý objem trhu a jeho vysoká saturace a konkurence,“ doplnil Zdeněk Skála ze společnosti Incoma – GfK.

Důležité je porozumět

Prudké změny však mohou některé z nás zneklidňovat, mohou v nás vzbudit pocit silné nejistoty. I s ním je však možné se vypořádat. Stačí znát ten správný recept. „Nejistota obecně vyplývá především z nepochopení dané doby, když již (nebo ještě) nevíme, nebo nechceme vědět, co se děje a proč,“ komentoval tuto situaci Milan Zelený, český ekonom působící na Fordham University New York.

Významná část řešení, prezentovaných na Retail Summitu 2014, zdůrazňovala potřebu pochopit měnící se spotřebitelskou poptávku a naplno využít možností nabízených novými technologiemi. Inspirativní v tomto směru bylo například vystoupení Franka Gothardta z O2. Podle něj se klíčem k úspěchu napomoci lidem dělat správné rozhodnutí tím, že jim poskytneme důležité informace ve správném čase a na správném místě.