5 nejčastějších chyb v podnikání

Již ve fázi plánování investic je třeba myslet na finanční prostředky, které pokryjí náklady na udržení firmy až do dosažení bodu rentability čili až do okamžiku, kdy naše příjmy zcela pokryjí námi vynaložené náklady.
Středa
19.11.2014
Život byznysmena není mnohdy lehký, často však přináší úspěch. Začínající podnikatel se může snadno chytit do pasti, jež ovlivní budoucnost jeho firmy. Odhalte nejčastější chyby, které začínající podnikatelé dělají.
 

Rozjíždíte svůj byznys nebo již ho máte, ale cítíte, že vaše nápady na to, jak vydělat, se neosvědčily. Možná jste udělali jednu z mnohých začátečnických chyb.

1.Práce kvapná málo platná

Jednou z nejčastěji dělaných chyb je investování bez rozmyšlení. Jeden příklad za všechny: mám peníze, chci mít vlastní byznys a mám ráda i květiny, otevřu si tedy květinářství. Není důležité, že moje láska k rostlinám se omezuje pouze na zalévání kaktusu jednou měsíčně a finanční zázemí činí 50 tisíc, jež mi zbyly z mých osmnáctých narozenin. Tento příklad se  může zdát trochu přehnaný, ale výstižně zachycuje způsob myšlení mnoha dnešních mladých podnikatelů. Jejich největším hříchem je spěch, s nímž jsou spojeny i další chyby jako například absence základních znalostí o trhu a odvětví, v němž začínají podnikat nebo nedostačující finanční prostředky.

Rada: Spěch je vždy špatným rádcem. Rozjezdu vlastního byznysu by měl předcházet pečlivý průzkum trhu a co možná nejpodrobnější finanční analýza. Průvodcem by měl být od samého začátku byznysplán. Je vhodné jej vytvořit podle stanoveného schématu, začít profilem činnosti firmy a také krátkou charakteristikou výrobku nebo služby, jež budeme nabízet. V byznysplánu je třeba také provést analýzu trhu včetně bližší a ostatní konkurence a také podrobit analýze nezbytné věcné, lidské a finanční zdroje.

2. Neznalost trhu

Dalším problémem, který může pořádně otřást byznysem hned v počátcích, je častá neznalost základních informací o situaci na trhu. Pokud neznáme perspektivy daného oboru, můžeme snadno utratit životní úspory v byznysu bez budoucnosti. Nejedná se zdaleka pouze o upadající odvětví, ale také o příliš moderní byznysy nebo takové, o jejichž prospěchu nejde rychle přesvědčit společnost.

Rada: Dříve než začneme v myšlenkách ukládat zboží na policích v prodejně, je vhodné nejprve se projít po okolí a zkontrolovat, zda najdeme pro naše zboží kupující. Detailně je třeba prozkoumat nejbližší okolí, podívat se zblízka na přímou konkurenci a také zjistit, jaká je poptávka po daném výrobku nebo službě v okolí. Je vhodné též myslet na analýzu další konkurence. V případě našeho květinářství to budou nejen supermarkety prodávající květiny, ale také obchody s dárky, protože květiny se nejčastěji kupují právě jako dárek. Pak se musíme důkladně zaměřit na makroekonomickou situaci a také na perspektivy daného odvětví. Stojí za to vsadit například na specializaci a otevřít první prodejnu s botami v okolí?

3. Nedostatek financí

Před převzetím kormidla podnikání do vlastních rukou je důležité nejprve spočítat, zda si to opravdu můžeme dovolit. Částka, kterou budeme muset investovat do zřízení provozovny i do nákupu nutného zařízení a také zboží, je špičkou ledovce. Spousta začínajících podnikatelů zapomíná, že bude po dobu několika měsíců do byznysu investovat.

Rada: Již ve fázi plánování investic je třeba počítat s finanční rezervou, jež pokryje náklady na provoz firmy až do dosažení bodu rentability čili až do okamžiku, kdy naše příjmy zcela pokryjí námi vynaložené náklady. Je vhodné též podrobit důkladné analýze, co budeme potřebovat již od prvního dne fungování našeho byznysu a co budeme moci dokoupit později. Finanční ukazatele nejsou žádná strašidla! Každý, kdo vede firmu, se s nimi dříve nebo později musí spřátelit, protože pouze tímto způsobem bude moci pozorovat vývoj svého byznysu a plánovat výdaje.

Jogo provozovna v oc

Dříve než přejdeme k realizaci reklamní kampaně, je nezbytné analyzovat cílovou skupinu a způsoby, jak se k ní dostat. Projďete si ji i se svými případnými partnery.

4. Nešťastně zvolená lokalita

Lokalita je klíčovým prvkem, jenž nemálo rozhoduje o úspěchu daného plánu. Její volbu je třeba dobře uvážit. Prostory musí být přizpůsobeny druhu provozovaného podnikání. Velmi často je nutná důkladná přestavba kvůli přizpůsobení požadavkům kladeným např. hygienou nebo hasiči. Občas zdánlivě dobrá lokalita se může nakonec ukázat zcela nevhodnou, protože zákazníci například nejsou zvyklí na kadeřnické služby v místě, kde ještě před nedávnem bylo květinářství.

Rada: Je vhodné věnovat čas hledání ideálních prostor, protože spokojit se se střední cestou se nám nevyplatí. V mnoha případech se vůbec nevyplatí bojovat s větrnými mlýny a násilím přestavovat prostory po obchodu s potravinami na kadeřnictví. Lépe je využít již existující infrastrukturu a pokračovat v byznysu, na který jsou zákazníci v dané lokalitě zvyklí.

5. Bez reklamy to nejde

Majitelé společností si jsou vědomi toho, že o nové firmě je třeba informovat potenciální zákazníky, ale mnohdy ví velmi málo o tom, jak to udělat. Obvykle sahají po nejjednodušších způsobech, jimiž jsou letáky nebo reklamy v místních sdělovacích prostředcích. Po několika týdnech pak prožívají první zhroucení, neboť investice vložená do reklamy nepřinesla žádné výsledky a zákazníci se vyhýbají prodejně nebo místu služeb širokým obloukem.

Rada: Dříve než přejdeme k realizaci reklamní kampaně, je nezbytné analyzovat cílovou skupinu a způsoby, jak se k ní dostat. Stojí za to začít od místního trhu a namísto rozdávání letáků v centru města, nechat tyto letáky roznést do schránek místních obyvatel. Lze také uvažovat o reklamních plakátech a pro televizní nebo rozhlasovou reklamu se rozhodnout teprve v době, až budeme mít pevnou pozici na místním trhu a budeme schopni obsloužit též zákazníky například z jiných městských částí. Dobrým způsobem, jak v dnešní době oslovit širší publikum, jsou sociální sítě, obzvláště cílíme-li na mladší zákazníky. Základem propagace na internetu však stále zůstává především webová stránka. Reklamní kampaň se vyplatí po čase zopakovat, aby na nás zákazníci nezapomněli.

Jak je z výše uvedených bodů jasné, v začátcích podnikání je tím největším nepřítelem spěch. Má-li být byznys dlouhodobě úspěšný, je třeba, aby stál na pevných základech.  A jejich vytvoření nějakou tu dobu trvá. Není tedy třeba spěchat tak, aby byl váš podnikatelský záměr „šitý horkou jehlou“.


/1/
zobrazit více