Export je cestou k růstu

Letos se uskuteční již 18. ročník soutěže Exportnní cena DHL UniCredit. Pro letošní rok přišli pořadatelé s novinkou v podobě nové kategorie agentury CzechTrade - Exportní příběh roku.
Pondělí
18.05.2015
Čeští vývozci se i letos utkají o ocenění Exportní cena DHL UniCredit. Startuje 18. ročník.
 

Také v roce 2015 budou vyhlášeni nejlepší čeští exportéři v rámci Exportní ceny DHL UniCredit mezi malými a středními společnostmi. Ucházet se mohou stejně jako loni i o úspěch v kategoriích Globální exportér a Exportér teritoria. Tím byla pro 18. ročník zvolena Latinská Amerika. V soutěži letos přibude i druhá CzechTrade kategorie, kterou je Exportní příběh roku.

„V dnešní době nejisté ekonomické situace je každý další rok pro všechny firmy velkou výzvou. A to nejen v udržení úspěchu a svého tržního podílu, ale i v dosahování nastavených cílů, které jsou rok od roku náročnější. Již několik let nepochybuji o významném vlivu našich českých exportérů, proto věřím v naprostou nezbytnost jejich motivace a oceňování,“ vysvětluje význam ocenění Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express CZ a CEU.

Do soutěže Exportní cena DHL UniCredit se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2013 a rok 2014) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži. Helena Kohoutová, pořadatelka Exportní ceny doplňuje: „Exportní cena dávno překročila myšlenku projektu, ve kterém firmy mezi sebou jen soutěží. Všichni zúčastnění exportéři mají díky své registraci v projektu přístup k řadě podnikatelských benefitů.“ Jedním z nich je zařazení do registru exportérů, který umožňuje efektivní komunikaci a možnost navštěvovat neformální exportní setkání, případně sdělit svůj podnikatelský systém do médií. Právě tyto podnikatelské příběhy slouží jako inspirace v nové soutěžní kategorii Exportní příběh roku.

 „Malé a střední firmy jsou katalyzátory růstu ekonomiky a jejich flexibilita a inovativní činnost jsou často motorem významných změn vývoje v odvětvích. V malé a otevřené ekonomice ČR je přitom pro malé a střední firmy důležité růst nejen na tuzemském trhu, ale i na trzích zahraničních. V letošním ročníku exportní ceny bude naše společnost Coface, jako její odborný garant, více sledovat a komentovat hodnocení vývoje odvětví vítězných firem z pohledu jejich šancí a hrozeb,“ doplňuje Martin Růžička, Country Manager Coface Czech, zástupce odborného poradce soutěže.

Latinská Amerika nahrazuje Rusko

„Export do Ruska i celého postsovětského prostoru se zejména vlivem politicko-ekonomické situace snížil na 180 miliard korun a nadále bude mít spíše klesající tendenci,“ předpokládá Jiří Flégl, manažer strukturovaného exportního financování UniCredit Bank a doplňuje, že čeští exportéři nemají v plánu ruský trh opouštět, musí však vyhledávat nová odbytiště a jedním z nich by mohla být právě Jižní Amerika, která byla pro letošní rok určena jako teritorium, v jehož rámci bude také zvolen nejúspěšnější vývozce. Zdejší trhy nejsou zdaleka nasyceny. Situace v regionu je různorodá, ale české firmy zde mají dobré jméno a právě UniCredit bank díky spolupráci s lokálními partnery může export podniků v regionu výrazně podpořit.

Plány na podporu českého exportu, ale nekončí pouze u podpory firem v regionu Jižní Ameriky. „Našim cílem pro letošní rok je vytvořit platformu exportního networkingu a mentoringu současných exportérů směrem k firmám, které teprve o exportu uvažují,“ konstatuje partner NSG Morison Petr Šíma. Asociace Morison International, chce využít Strategií společnosti pro letošní ročník a je zaměřena na exportní vzdělávání všech podnikatelů, především těch, kteří bojují s problémy souvisejícími s nastartováním nebo následným rozvojem exportu.