Jen dobrý nápad nestačí

Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán není důležitý jen pro podnikatele samého a jeho budoucí úspěch, ale také pro banky a další potenciální investory.
pondělí
24.10.2016
Provozovat úspěšnou firmu nemůže být dílem náhody. Aby začínající podnikatel uspěl při jednání s investory, musí mít hlavně promyšlený podnikatelský plán.
 

Vlastnímu založení firmy obvykle předchází originální nápad. Pro úspěšné fungování však jenom dobrá myšlenka nestačí. Je třeba mít promyšlenou strategii, čili podnikatelský plán, který vychází z toho, v jaké fázi vývoje se firma nachází, kam by měla dále směřovat a především jakými prostředky předsevzatých cílů dosáhnout.

Než začnete sepisovat svůj podnikatelský plán, shrňte si myšlenky v hlavě a řekněte si, je-li na trhu pro váš plán uplatnění. Zamyslete se nad tím, jak byste chtěli svého plánu dosáhnout a kolik financí budete potřebovat. Až si tohle všechno v hlavě urovnáte, můžete začít sestavovat písemně podnikatelský plán.

V první fázi stručně představte svou společnost. Takovéto shrnutí po vás budou chtít případní investoři, aby si udělali obrázek o vašem konceptu. V prvním odstavci popište v několika větách, o jaký typ investice se jedná, a kolik peněz potřebujete. Tím investorům ušetříte čas a zároveň poukážete na organizovanost a koncepčnost vašeho uvažování. Jelikož musíte investory či banku přesvědčit, že se vyplatí do vašeho produktu investovat, nebojte se při jeho představování používat slova jako unikátní, výjimečný apod.

V samotném podnikatelském plánu se už můžete více rozepsat. Měl by především vycházet ze tří nejdůležitějších bodů – co děláte, co potřebujete a co nabízíte. Jiný pohled říká, že důležité je dokázat odpovědět na otázky kdo, kdy, kde, jak, co, proč a kolik? Oba dva pohledy jsou správné a záleží jen na vás, na jaký se při sestavování plánu zaměříte. Plán by měl také zahrnovat analýzu jednotlivých segmentů, v níž srovnáte jednotlivé, sílu konkurence, a představit můžete také své dodavatele a odběratele, výrobní náklady na výrobek apod.

Do plánu zakomponujte také SWOT analýzu. Tento pojem pochází z iniciál anglických slov Strenghts (Silné stránky), Weakness (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). V této kapitole tak rozeberete všechny aspekty plánu z pozice těchto čtyř oblastí. V návrhové části pak uveďte, jak budete svůj výrobek prezentovat, jakou bude mít cenu a jak bude distribuován. Vytvořte analýzu prodeje, který chcete optimálně dosáhnout a také jaké očekáváte pozitivní a negativní vývoje. Zde byste měli představit i finanční stránku projektu.

Rozpočet vašeho podnikání by měl být co nejvíce podrobný, protože peníze budou zajímat banky či investory přece jen nejvíce. V první řadě je důležité se podívat na náklady, které při vašem podnikání vzniknou. Provozní náklady vznikají každý měsíc a mají obvykle stálou výši. Výdaje, které se pravidelně opakují, a je možné předvídat jejich výši na celý rok předem, lze snadno odhadnout. Do takového druhu nákladů patří platby za nájem prostor, za energie nebo telefon. Do této kategorie jdou i platy zaměstnanců, výdaje spojené s provozem firemního bankovního konta a také účetní služby. Nákladem, který může být ze začátku obtížněji odhadnutelný, je nákup zboží. Kromě prvního zásobení zbožím je totiž nutné průběžně doplňovat prodejní místo o chybějící sortiment. Nákup zboží k dalšímu prodeji se tak také započítává do provozních nákladů. Avšak po určité době, když se lépe seznámíme s trhem, bude možné snadněji spočítat výdaje spojené se zajištěním prodejny. Nesmíme také zapomenout na náklady na reklamní a marketingovou činnost.

Dalším důležitým bodem jsou příjmy, které z podnikání budete mít. V první řadě je důležité si nastavit cenu produktu a kolik očekáváte prodejů za jednotlivé měsíce během roku. Tím odhadnete vaše tržby a marži, kterou z produktů dostanete. Je důležité mít zmapovanou poptávku a ocenit produkt takovým způsobem, aby cena nebyla moc vysoká, ale ne také příliš nízká. Až budete mít představu o vašich nákladech a příjmech, pak je na čase vytvořit podrobný cash flow, tedy výkaz toku peněz. Doporučujeme vytvořit cash flow pro pozitivní i negativní variantu a samozřejmě cash flow, který sami očekáváte.

Součástí podnikatelského plánu by mělo být i zahrnutí očekávané návratnosti investice. Ukážete tak potenciálním investorům, kdy by mohly čekat, že by se jejich investice vrátila. A pro vás to bude ukazatel, který vám řekne, jestli do podnikání chcete vůbec vstoupit nebo jestli má vůbec cenu do vašeho projektu jít. Návratnost se tak jeví jako jedna z nejdůležitějších položek. I když se z vašeho plánu bude jevit vše pozitivně, můžete pak při výpočtu návratnosti zjistit, že čas, kdy se vám vložené peníze vrátí, je příliš dlouhý a vy tak můžete zastavit podnikání ještě před tím, než v něm peníze utopíte.


Populární na fóru

Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v centru...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017
Návrat zahraničních značek

Franchising jako téma na Radiožurnálu :-) (cca 18:30) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3335349#

1 komentář(e)
posledni 16.03.2015