Jak založit vlastní firmu

Důležitým krokem je vymyslet atraktivní název společnosti. V názvu by měla být obsažená slova, pod kterými Vás budou zákazníci hledat. Významnou roli má také internetová doména, pro kterou platí stejná pravidla a podle níž by se měl řídit i název společnosti.
pondělí
21.11.2016
Dobrý nápad na podnikání je nezbytnou podmínkou úspěchu. Stejně tak důležité je vědět, jaké konkrétní kroky je třeba pro vznik firmy uskutečnit.
 

V první řadě je důležité si uvědomit, jakou právní formu by měla vaše firma mít. Jiné požadavky je třeba splnit při zakládání samostatné výdělečné činnosti nebo sdružení dle občanského zákoníku, jiné při zřizování společnosti obchodního práva (např. společnosti s ručením omezeným). Každá z forem provozování činnosti má své přednosti a nedostatky. V deseti krocích vám poradíme, jak založit společnost s ručením omezeným.

1. Studium právních norem
Pokud to s podnikáním myslíte vážně, měli byste si nastudovat živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád, vyhlášku o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku a některé daňové zákony. Všechny tyto dokumenty můžete najít na internetu. Měli byste si ale dát pozor na skutečnost, že ne všechny informace na internetu jsou správné či aktuální.

2. Příprava dokumentace
Pokud si myslíte, že jste získali dostatečné povědomí, jak podnikání po teoretické stránce funguje, musíte si připravit příslušné dokumenty potřebné pro založení společnosti. Ty můžete najít na internetu, kde se nachází velké množství různých vzorů. Tyto vzory se ale mohou lišit. Jediným řešením je zkombinovat tyto vzory dohromady se svými nově nabytými právními znalostmi.

3. Sepsání společenské smlouvy u notáře
Prvním krokem je schůzka s notářem, kde necháte notářsky ověřit společenskou smlouvu uzavřenou mezi společníky. Ta by měla obsahovat následující informace jako je název společnosti a sídlo společnosti, určení společníků firmy, jejich bydliště a jakým způsobem jednají za firmu, předmět podnikání (činnosti), výši základního kapitálu a další údaje, které vyžaduje obchodní zákoník. K založení firmy je potřeba ještě čestné prohlášení jednatelů a správce vkladu. Prohlášení můžete rovnou notářsky ověřit.

Velmi důležitým krokem je vymyslet atraktivní název společnosti. V názvu by měla být obsažená slova, pod kterými Vás budou zákazníci hledat. Důležitá je také internetová doména, pro kterou platí stejná pravidla a podle které by se měl řídit i název společnosti. Vyhledávače typu Google Vás tak vyhodnotí jako důvěryhodnější výsledek hledání a Vaše internetové stránky Vám přivedou zákazníky zcela zdarma.

4. Složení základního kapitálu
Po návštěvě notáře musíte zajít do banky založit účet, na který budou složeny peněžité vklady. Pokud chcete do společnosti vkládat cokoliv jiného než peníze, respektive vybrali jste si nepeněžitou formu vkladu, musíte zajít na soud podat návrh na jmenování soudního znalce. Poté, co soud provede jmenování, ocení znalec nepeněžitý vklad a vy se můžete připravovat na další kroky. Po složení částky banka vydá potvrzení o složení vkladu, které budete později potřebovat k zapsání společnosti u soudu.

5. Obstarání dokumentů
Jako začínající podnikatel musíte získat potvrzení o užívacím právu od pronajímatele prostor, ve kterých bude sídlo společnosti, výpisu z katastru nemovitostí k těmto prostorám. Musíte totiž doložit, že osoba, která souhlas s umístěním sídla vydala, tak mohla učinit, protože je vlastníkem nemovitosti. Poté si musíte obstarat čistý rejstřík trestů, neboť jednatel s.r.o. může být pouze osoba bezúhonná. Zjednodušit tuto proceduru lze přes CZECHPOINT, kde získáte oba tyto doklady naráz.

6. Ohlášení živnosti
Dalším krokem, který je nezbytné realizovat, je vyrazit na Živnostenský úřad. V případě volné živnosti by mělo vše proběhnout rychle, ale u dalších živností se nejspíše zdržíte přípravou dokumentů o odborné způsobilosti svého odpovědného zástupce. Musíte si obstarat potvrzení o praxi od předchozích zaměstnavatelů. Nakonec se dostavíte na ověření svého podpisu. Za pár dní byste si měli vyzvednout dočasný výpis z živnostenského rejstříku.

7. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku
Zápis společnosti spočívá v tom, že vyplníte příslušný formulář a koupíte kolek. Po podání tohoto návrhu na zápis do obchodního rejstříku následuje zákonná lhůta pěti pracovních dnů, která ale nemusí být vždy dodržena. Pokud vše dopadne dobře a soud nebude mít žádné námitky, vydá rozhodnutí a přidělí vám příslušné IČO. Pokud nechcete čekat na nabytí právní moci příliš dlouho, doporučujeme vzdát se práva na odvolání.

8. Uvolnění účtu v bance
Tento krok už by měl být pouze formální. Banka po ověření všech příslušných dokumentů odblokuje váš podnikatelský účet. V tomto okamžiku jako jednatel s.r.o. byste měl mít snazší a jednodušší přístup k cizím finančním zdrojům. S tím vám banka může pomoci. Záleží už jenom na vás, jakou a zda vůbec budete chtít pomoc od své banky.

9. Registrace na Finančním úřadě
Na Finančním úřadě na Vás budou čekat dva formuláře daňového přiznání, ke kterým je nutné přinést přílohy z předchozích kroků. Pokud je všechno v pořádku, po několika dnech (doba vyřízení se liší úřad od úřadu) si můžete přijít vyzvednout osvědčení o registraci k daním. Tyto dokumenty byste měli obdržet okamžitě. U finančního úřadu se musíte registrovat do měsíce od zapsání do obchodního rejstříku.

10. Pořízení výpisu z živnostenského rejstříku
Po vyřízení těchto posledních formalit míří Váš poslední krok na Živnostenský úřad. Zde vám příslušný úředník zapíše přidělené IČO automaticky po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Opět je možné, že byrokratický aparát bude proti. Pokud tento krok chcete urychlit, využijte samostatného podání.


Populární na fóru

Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v centru...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017
Návrat zahraničních značek

Franchising jako téma na Radiožurnálu :-) (cca 18:30) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3335349#

1 komentář(e)
posledni 16.03.2015