8 frází, které ničí komunikaci

Velkou chybou manažerů bývá přehnaná snaha přesvědčit toho druhého. Nepřesvědčujte, mluvte zajímavě o zajímavých věcech. Vězte, že pokud se trefíte do vkusu a uvažování svého publika či kolegy, na vaše slova pak za pět minut určitě nezapomene.
Čtvrtek
02.03.2017
Emoční inteligence je nutná podmínka úspěchu v mnoha oborech, protože přímo ovlivňuje komunikaci. Poznáte, když jste špatně pochopeni? Existuje několik častých frází, které spolehlivě ničí mezilidské vztahy. Které to jsou?
 

Společnost TalentSmart testovala nedávno emoční inteligenci (EQ) více než milionu osob, a zjistila, že sociální povědomí je dovednost, která velké části moderního lidstva chybí. Při komunikaci se totiž lidé často soustředí na to co sami říkají, a maximálně jsou schopní ještě rozlišit jaký vliv mají na ně názory a vyjádření ostatních lidí. Ztrácejí přitom ale zcela ze zřetele své okolí. Těžko přitom doufat, že si budete s někým rozumět a dokážete ho pochopit, když se při hovoru soustředíte pouze na sebe. Pozitivní na celé zprávě je, že stačí málo, a může se vám rychle podařit své komunikační dovednosti a vztahy zlepšit.

Abyste tohoto cíle dosáhli, zapomeňte na často používané fráze, které chytří a sociálně zdatní jedinci nikdy nepoužívají. Vyvolávají totiž zpravidla zcela opačnou reakci, než jejich autor očekává. Některé z nich můžou váš protějšek při konverzaci urazit, či rozlítostnit, jiné rovnou rozlítit. Následujících 8 frází patří mezi vůbec nejčastější pachatele nedorozumění.

1. Vypadáš unaveně

Unavení lidé jsou vrcholně neatraktivní. Mají pohaslé oči a špinavé vlasy, potíže se soustředěním, jsou mrzutí. Pokud někomu říkáte, že vypadá unaveně, připisujete mu zároveň vše výše uvedené, a ještě něco navíc.

Vymeňte hodnocení za otázku a používejte: "Je všechno v pořádku?" Většina lidí upozorňuje na únavu s úmyslem být druhé osobě k užitku. Namísto v podstatě velmi hrubého zhodnocení stavu se proto prostě pouze zeptejte, byť vám třeba kolega připadá sebeunavenější. Kromě toho, že otázka otevírá cestu k další komunikaci, dokáže pozměnit ještě něco důležitějšího. Budete díky ní působit jako osoba starostlivá, a nikoliv hrubiánská.

2. Ty vždycky... nebo Ty nikdy...

Tyto fráze vyvolávají v lidech rovnou obranný instinkt. Nepokoušejte se navodit pocit, že druhého dobře znáte, nedefinujte jeho osobnost. Tyto fráze se často používají ve chvíli, kdy je třeba něco důležitého probrat.

Jwdnoduše popište, co vám v chování druhé osoby vadí. S čím přesně máte problém. Držte se faktů, poukažte například na frekvenci problematického chování větou typu: "Děláš to dost často, abych si toho všiml(a)."

3. Jak jsem již říkal(a)...

Každý čas od času něco zapomene. Tato fráze vyvolává pocit, že jste naštvaní, protože musíte opakovat co jste již řekli. Pro partnera v komunikaci bude poté těžší vaše následující sdělení přijmout, přestože má zjevně skutečný zájem o komunikaci s vámi. O sobě samotném pak touto frází říkáte, že jste nejistí, nebo se o sobě naopak domníváte, že jste lepší než kdokoliv jiný. Anebo - a to už je skutečně na pováženou - obojí najednou.

Pokud ale skutečně nějaké informace musíte opakovat, pozorujte přitom své posluchače, a pokuste se najít jasnou, lépe pochopitelnou, a především zajímavou formulaci. Velkou chybou manažerů bývá přehnaná snaha přesvědčit toho druhého. Nepřesvědčujte, mluvte zajímavě o zajímavých věcech. Vězte, že pokud se trefíte do vkusu a uvažování svého publika či kolegy, na vaše slova pak za pět minut určitě nezapomene.

4. Hodně štěstí

Připadá vám toto sousloví jako naprosto nevinné přání? Naopak, když jej vyslovíte, říkáte adresátovi, že k dosažení úspěchu potřebuje štěstí. Jinými slovy, že "na to sám nemá". Nahraďte frázi obyčejným ujištěním, že víte, co úspěch pro kolegu či přítele znamená. Tím mu naznačujete, že má vlastnosti i dovednosti, které mu úspěch zaručí i když mu nebude přát štěstí. Vyjadřujete mu tak svoji důvěru.

V tomto případě platí doporučení ale oboustranně - vyhýbejte se pokud možno lidem, kteří vám přejí štěstí. A ze svého slovníku tohle slovní spojení navždy vyřaďte.

5. Je to na tobě anebo Jak chceš

I když je vám otázka partnera při komunikaci zcela lhostejná, váš názor je pro tázajícího se důležitý. Jinak by vás o něho jistě nežádal. Nahraďte tuto frázi v odpovědi opatrnějším vyjádřením typu: Nemám na to vyhraněný názor, pár věcí bych zvážil(a), a podobně. Pokud vyjádříte alespoň částečně svůj postoj k problému, dáváte druhé osobě najevo, že vám na ní také záleží.

6. Já jsem alespoň nikdy...

Šestá fráze je agresivní způsob, jak přesunout při hovoru pozornost od vlastního problému tím, že poukážete na starou, a pravděpodobně i irelevantní chybu druhého (kterou nyní nabízíte výměnou za oboustranné odpuštění). Raději vyjádřete svoji lítost. A omluvte se. Přiznat otevřeně vlastní chybu je nejlepší cesta, jak diskuzi posunout na racionálnější úroveň. Pokud dokážete navíc zůstat klidní, může dojít k dalšímu pozitivnímu vlivu na komunikaci, druhý se vám spíše otevře a svěří. Přiznat chybu je také ideální způsob, jak zamezit další eskalaci konfliktu.

7. Jsi strašně hubený(á)! Strašně jsi zhubl(a)!

Opět dobře míněný kompliment, který je z 90 % špatně pochopen i přijímán. Vytváříte jím dojem spíše o sobě, a vlastní kritičnosti vůči druhému. Navíc tím naznačujete, že dříve byl onen člověk obézní a neatraktivní. Říkejte místo toho: Vypadáš fantasticky. Nesrovnávejte, ani s minulostí, a ani v nadšení ze setkání. Úcta k druhému se vyplácí i proto, že vám ji druhý příště třeba oplatí.

8. Na svůj věk vypadáš skvěle

Tato fráze opět téměř vždy vyzní hrubě, byť může být myšlena i vlídně. Poukazováním na věk při hodnocení zevnějšku totiž na rovinu říkáte svému protějšku, že je starý. A ještě navíc, že ho proto litujete. V nejzazším případě vám druhý vůbec vaše slova nebude věřit, a nebude vás brát vážně. Nešikovná lichotka může být druhému někdy hodně nepříjemná. Na tuhle větu prostě také raději navždy zapomeňte. Vyvarujete se tak hrozícímu trapasu.