Platební morálka se zlepšuje

Každá čtvrtá společnost na světě musí čekat na uhrazení faktury déle než tři měsíce od jejího vystavení. Rozdíly jsou ale v jednotlivých zemích v dopadech pozdních plateb na chod společností, rozhodující je i národní ekonomická stabilita.
Čtvrtek
17.08.2017
Světový průměr ve splatnosti pohledávek dosahuje 64 dní, český národní průměr je asi 52 dní od data vystavení faktury.
 

Platební morálka firem v Česku byla loni ve srovnání s Evropou lepší. V roce 2016 včas faktury zaplatilo 44,7 % tuzemských firem, zatímco v Evropě to bylo 39,1 % společností. Nejspolehlivěji proplácí faktury Dánové, Němci a Maďaři. Naopak nejhorší platební morálku v Evropě vykazují rumunské a portugalské firmy. Studii, která porovnává platební informace z 18 evropských zemí, zveřejnila poradenská společnost Bisnode ve spolupráci se společností Dun & Bradstreet.

Mezi lety 2014 a 2016 se v ČR zvýšil počet firem, které své faktury zaplatí včas z 38,2 % na 44,7 %. Zlepšující se platební morálku českých firem, která souvisí s konjunkturou tuzemské ekonomiky, sledujeme už od roku 2013,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Současně dodává: „Platební morálka je důležitou informací o stavu firmy, a napovídá o její kondici. Z vývoje platební morálky firem lze odhalit případné problémy ještě dříve, než skutečně nastanou.“

Prodlužování dob splatnosti faktur - či jejich překračování - může zásadně poškozovat, či dokonce úplně likvidovat malé a střední podniky, a pro české podnikatele je dlouhodobě velkým problémem. V posledních 4 letech se situace přece jen v evropském měřítku zlepšila. Podle jarního průzkumu společnosti Intrum Justitia zaznamenaly ale zásadní propad tuzemské podniky v tzv. evropském indexu rizikovosti plateb, do něhož se kromě skutečné splatnosti započítává například také dopad pozdních plateb na chod společnosti. Analýza vycházela odpovědí 10,5 tisíců vedoucích pracovníků firem z 29 evropských zemí.

Zaplatím později... Na 90 % podnikatelů zažilo žádost o odklad

Zatímco ještě v loňském roce se ve stejném průzkumu ČR umístila mezi nejdisciplinovanějšími zeměmi na šestém místě za Slovenskem, letos skončilo Česko páté od konce, až na 25. příčce. Z výzkumu vyplynulo také například že jen asi jedna z deseti firem na trhu zná stávají evropské právní předpisy ohledně opožděných plateb. Většinou jsou důvodem pozdních plateb finanční potíže dodavatele, následují vzájemné spory ohledně dodání služeb či zboží, administrativní problémy a chyby zaměstnanců, a záměrně opožděné platby.

Horší pořadí připadlo letos v indexu rizikovosti už jen na čtveřici Irsko, Itálii, Řecko a Portugalsko. „Letos nastal desetiprocentní nárůst respondentů, tedy čelných představitelů firem, po kterých jejich odběratelé požadovali prodloužení splatnosti faktur. To je obrovské číslo. Požadované termíny přitom byly delší, než by pro firmy bylo přijatelné,“ pojmenoval jeden z důvodů českého propadu Karol Jurák, výkonný ředitel Intrum Justitia. Na 88 % českých podnikatelů již zažilo žádost o posunutí splatnosti faktury, v Evropě činí průměr 58 %.

Nedisciplinovanost, nespolehlivost a neschopnost odběratelů uhradit své závazky vůči dodavatelům včas brzdí ekonomiku, a ubírají jí potenciál. „Každá čtvrtá firma uvádí, že kdyby dostala peníze od odběratelů včas podle platné smlouvy, investovala by do nových technologií nebo by přijala nové zaměstnance,“ dodává Jurák.