Firmy spoléhají na úvěry a dotace

Celá řada odvětí v Česku by bez půjček či dotací vůbec nemohla existovat. O dotace například alespoň jednou žádalo 39 % malých a středních českých firem, pravidelně žádá o dotace celá třetina firem s 50 až 250 zaměstnanci.
Čtvrtek
30.11.2017
Na úvěrech je závislá více než čtvrtina podnikatelů v Česku, stejná situace panuje v oblasti dotací. Mnozí si tím ale zadělávají na budoucí problémy.
 

Více než čtvrtina malých a středních podnikatelů a firem v Česku používá pro své podnikání cizí zdroje financování. Pro své podnikání využívají nejčastěji různé druhy půjček od kontokorentů přes provozní úvěry až k úvěrům investičním, vyplynulo z analýzy ČSOB.

Z dotazovaných firem a podnikatelů závislých na úvěrech a půjčkách by 5 % významně pocítilo na své rentabilitě růst základní úrokové sazby České národní banky už v řádu desetin procenta. Tři pětiny firem a podnikatelů z těch, co mají úvěr, by postihl nárůst sazeb až v řádech jednotek procent. V průměru firmy uváděly, že by je poškodil nárůst o přibližně tři a půl procentního bodu.

Velké korporátní firmy pružně reagují na aktuální tržní vývoj a zvyšují poměr svého zajištění. Menší firmy tuto oblast dlouhodobě podceňují, čímž se vystavují dopadu tohoto tržního rizika. Úrokové sazby mohou firmy nepříjemně překvapit výrazným růstem, což může mít za následek zdražení firemního financování,“ poukázal na potřebu zajišťování Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Jak se jistit proti růstu úroků

Na vnějším financování je často závislé zemědělství, kde se prakticky nepřetržitě využívají různé typy úvěrů na pořízení strojů nebo vybudování a rekonstrukci budov. Zemědělství je ale podle zástupců sektoru trochu specifické dotacemi, takže stát vlastně zemědělce pobízí, aby si půjčovali. Provozním financováním firmy se řeší také nesoulad mezi dobou splatnosti za nakoupené zboží a jeho prodejem.

Úvěry jsou nezbytné třeba i v IT sektoru, kde jsou firmy, co takto získávají zdroje na zaplacení vývojářů, kteří jsou nákladní. K zajišťování před očekávaným růstem úrokových sazeb v české ekonomice přistoupilo 15 % podnikatelů a firem ze sektoru SME. Třetina firem sice zajištěna nijak není, v příštím roce ale plánuje, že se proti růstu úrokových sazeb zajistí.

Čeští podnkatelé jsou ale stejně silně závislí také na dotacích. Výzkum o vlivu dotací na rozvoj malých a středních firem uskutečnila nedávno Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s ERSTE Bank a agenturou Ipsos. Vyplynulo z něho, že pro více než čtvrtinu malých a středních firem se dotace staly zásadním nástrojem pro jejich rozvoj. Polovina ze všech dotacemi podpořených firemních investic by se bez dotací vůbec neuskutečnila.

A co až Brusel dotace zastaví?

Malé podniky si ale stěžují na administrativní náročnost a živnostníci také na nemožnost čerpat z dotací i menší částky. Téměř čtvrtina firem z těch, které nějakou dotaci získaly, potom žádala o dotační podporu i opakovaně. Dvě třetiny z těch, kteří o dotaci žádali, totiž finanční zdroje skutečně získalo, z toho 42 % podniků čerpá částku větší jak milion. O co menší firmu se ale jednalo, o to byla spokojenost s vyřízením dotací nižší.

Dominantní podíl v dotační podpoře mají evropské strukturální fondy, které využilo 61 % ze všech firem čerpající dotace, s odstupem následují programy vládní a regionální podpory a produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky. Firmy nejvíce využívají dotace pro investiční rozvoj podniků a v oblasti vzdělávání zaměstnanců. V těchto dvou oblastech se čerpá více jak polovina všech zdrojů. O tom, že dotace se začínají stávat zcela klíčovým nástrojem pro firemní investice svědčí i to, že třetina všech firem, které dotace využívají tvrdí, že by bez dotace do investice nikdy nešlo, dalších 16 % by sice investovalo, ale až později.

Celkem 4 % firem žádající o dotace připouštějí, že by bez nich skončily, 27 % na ně zásadně sází ve svém rozvoji, a pro polovinu podnikatelů je to šance pro zlepšení. Z průzkumu vyplývá, že výše poskytovaných dotací činí u 27 % firem částku vyšší, než je 50 % z celkové investice. „Míra závislosti, především na evropských zdrojích, roste. Lze očekávat že během několika let bude objem přímých dotací z Bruselu jednoznačně klesat. Pro firmy, které se na tuto skutečnost zavčasu nepřipraví, to může znamenat existenční problémy,“ zhodnotil vyýsledky analýzy předseda AMSP ČR Karel Havlíček.