Facebook cílí na malé firmy

Přesné zacílení
Přesné zacílení / Nová je na Facebooku také možnost zacílení obsahu na více měst. Umožňuje firmě při propagaci služeb nebo zboží automaticky vybírat všechna města v zemi, regionu, nebo dokonce celosvětově na základě počtu obyvatel.
Úterý
15.05.2018
Sociální síť Facebook chce malým a středním podnikům usnadnit komunikaci se zákazníky v zahraničí.
 

Facebook chce podnikatelům usnadnit přeshraniční i celosvětové obchodování a zbavit perspektivní firmy obav z přílišné náročnosti vstupu na nové trhy. To považuje za překážku pro nastartování exportu do nového teritoria 37 % českých firem, jak ukázal průzkum Facebooku, Světové banky a OECD. Facebook proto chce využít své obrovské základny uživatelů a jejich propojení s podniky na sociální síti. 

Na celém světě je přes Facebook propojeno s malým podnikem v zahraničí více než 1,2 miliardy lidí. V samotné ČR je přes Facebook spojeno alespoň s jedním malým či středním podnikem v cizí zemi 69 % uživatelů. Vedou Slovensko, USA, Německo, Velká Británie a Itálie. Zajímavý je také fakt, že s podniky z České republiky je propojeno 51,7 milionů lidí z celého světa.

Nové funkce

Facebook se nyní snaží tato čísla přetavit ve vytvoření nového obchodního kanálu pro malé a střední firmy. Zavedl proto nové funkce. První z nich je dynamická optimalizace jazyků. Firmy nyní mohou umístit do jedné reklamy více jazyků a Facebook danému uživateli zobrazí odpovídající jazyk. Druhou funkcí je vytvoření podobných okruhů uživatelů z několika zemí.

Další novinkou je také přeshraniční vyhledávání obchodních vhledů, takzvané FBIQ. Poskytuje srovnávací údaje o zemích na základě výkonů minulých kampaní v platformách Facebook, Instagram a Audience Network. Podpora exportních ambicí malých firem by měla Facebooku přinést výrazné zvýšení inzerce od podniků při oslovování nových zákazníků.

Aby se firmy naučily všechny nástroje využívat, připravil pro ně Facebook vzdělávací kampaň. V rámci výukového portálu Blueprint spustil e-learningový kurz „Expandujte s Facebookem do světa“, který podnikům umožní dozvědět se více o tom, jak ze své značky udělat značku globální.