Podnikatelem v důchodu

Osm hodin nebo nic
Osm hodin nebo nic / Čtvrtina dotázaných firem projevila zájem spolupracovat s lidmi ve věku nad 55 let jako s OSVČ. Polovina by je zaměstnala na částečný úvazek či dohodu o pracovní činnosti - tyto podniky však od nich překvapivě očekávaly osmihodinovou pracovní dobu.
Pondělí
04.06.2018
Čtvrtina obyvatel ČR v předdůchodovém věku (nad 55 let) uvažuje o podnikání. Průzkum navíc ukázal, že firmy mají o zaměstnance starší 55 let zájem a jejich práce si cení.
 

Motivem odstartovat podnikatelskou činnost je vedle peněz (pro 25 % dotázaných) snaha být společenský prospěšný (13 %) a posílit svoji nezávislost (12 %). Vyplynulo to z průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Pokud se pustí do podnikání, pak senioři a „předsenioři“ podle průzkumu očekávají zejména podporu od rodiny, ale rovněž školení, kurzy a nestranné informace o možnostech i povinnostech spojených s malým byznysem. Z pohledu času převládá u seniorů zájem o práci na 5-8 hodin denně, nejpreferovanějším oborem podnikání je malý obchod, drobná výroba a poradenství, uvedla asociace. 

Zájem o zaměstnávání seniorů však mají i firmy. Přes osmdesát procent dotázaných malých a středních podniků zaměstnává pracovníky starší 55 let. 

Ukazuje se, že starší lidé ve firmách prokazují svoje zkušenosti a v pracovním hodnocení jsou ve 45 procentech nad podnikovým průměrem, nicméně mzda je spíše na průměru. Z pohledu přínosu jsou to pro firmy tedy velmi efektivní zaměstnanci, zdůraznila asociace. Nejvíce si na nich zaměstnavatelé cení jejich zkušeností, spolehlivosti a loajality. Naopak za slabší stránky považuji menší rychlost, vyšší nemocnost a menší schopnost pracovat s novějšími technologiemi. 

Spolehlivá a výkonná pracovní síla

Podle předsedy asociace Karla Havlíčka se musí stát celospolečenským tématem udržet seniory v aktivní ekonomické činnosti. Proto asociace startuje projekt Silver Business, zaměřený na podporu seniorů jak v samostatném podnikání, tak v jejich pracovním angažmá.

Jejich rychlý úbytek jakožto živnostníků by měl přímý dopad na obslužnost regionů, neboť jsou základem drobného obchodu, řemesla nebo malého zemědělství. Stejně tak by ale senioři chyběli i na trhu práce, neboť jsou nejenom spolehlivou a výkonnou pracovní silou, ale v době minimální nezaměstnanosti jsou dnes jednoduše nenahraditelní,“ dodal Havlíček.