Platební neschopnost podle oborů

Až na dno / Z platební neschopnosti se až ke krachu společnosti dopracuje jen pár procent podnikatelů. V některých oborech se přitom firmy s opožděnými platbami dokáží vyrovnat lépe.
Úterý
05.06.2018
Zemědělci, hoteliéři a restauratéři zvládají platební neschopnost lépe než firmy, které se zabývají stavebnictvím či zpracovatelským průmyslem.
 

Šance, že si firma dokáže poradit se situací, kdy není schopna splácet své závazky, silně závisí na oboru podnikání. Zemědělské firmy nebo subjekty z oblasti ubytování, stravování a služeb, se dokáží po dočasné platební neschopnosti opět vzchopit a dále fungovat s výrazně vyšší pravděpodobností, než firmy podnikající ve stavebnictví nebo zpracovatelském průmyslu. Tyto závěry zveřejnil Bisnode na základě analýzy dat z databáze platebních informací v ČR, která jejím uživatelům pomáhá snižovat podnikatelská rizika tím, že usnadňuje prověřování obchodních partnerů.

U firem, které v posledních čtyřech letech začaly hradit své závazky více než 30 dnů od splatnosti, hrozí výrazný nárůst rizika následného vstupu do úpadku. Míra rizika se ale zásadním způsobem liší podle oboru podnikání,“ říká analytik Bisnode Milan Petrák s tím, že výsledky byly získány ze vzorku 180 tisíc firem, pro které má Bisnode k dispozici informace o platební morálce.

Jedna zemědělská firma ze sta

Nejúspěšněji se z dočasné platební neschopnosti dokázaly vzchopit zemědělské firmy. Z firem, které se dostaly do situace, kdy nebyly schopny splácet své závazky ani 30 dnů po splatnosti, zkrachovala jen jedna za sta. Mírně horší výsledky vykazují společnosti z oborů ubytování a stravování (krach postihl 1,5 firem ze sta) a firmy zajišťující profesní, vědecké a technické činnosti (např. advokátní kanceláře a marketingové firmy - dvě ze sta).

Dodavatelé by ale měli zbystřit, pokud jsou jejich obchodními partnery společnosti ze stavebnictví nebo zpracovatelského průmyslu, zejména z oborů pryžových a plastových výrobků, kovových konstrukcí a strojů,“ dodal analytik Bisnode s tím, že riziko jejich úpadku roste oproti řádně platícím firmám několikanásobně a zkrachuje víc než pět procent z nich. „Velký rozdíl mezi jednotlivými obory je dán kombinací řady příčin, jako je sezónnost odvětví nebo pružnost dodavatelsko-odběratelských vztahů,“ uzavřel Milan Petrák z Bisnode.

Odvětví

Podíl krachujících dlužníků

Stavebnictví

5,23 %

Zpracovatelský průmysl

4,63 %

Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

3,30 %

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel

2,78 %

Doprava a skladování

2,55 %

Činnosti v oblasti nemovitostí

2,41 %

Administrativní a podpůrné činnosti

2,30 %

Informační a komunikační činnosti

2,26 %

Profesní, vědecké a technické činnosti

2,03 %

Ubytování, stravování a pohostinství

1,52 %

Zemědělství, lesnictví, rybářství

1,12 %

Zdroj: Bisnode

 


Ve stínu / Až za zemědělci zůstaly české firmy zajišťující profesní, vědecké a technické činnosti jako jsou třeba advokátní kanceláře