Češi odsouvají platby i když nemusí

Morálka a právo v Evropě
Morálka a právo v Evropě / Zpráva o platbách v Evropě je založena na průzkumu společnosti Intrum, která shromáždila údaje z celé Evropy, aby získala ucelený přehled o platební morálce a finančním zdraví evropských firem.
Středa
06.06.2018
V Česku je stále obvyklé platit pozdě faktury na úkor dodavatelů služeb či výrobků. Tyto praktiky zažilo na 90 % firem - a to přestože druhá strana na zaplacení faktur peníze měla.
 

Prevence proti pozdním úhradám faktur nabývá na intenzitě. Předplacené platby jako způsob, jak se bránit špatným platbám, využívá 72 % českých podniků. Nejen to vyplývá z výsledků Evropského průzkumu o platbách za rok 2018, kterého se účastnilo 9 067 společností ve 29 zemích Evropy. 

Výrazný tlak na malé a střední podniky na přijetí delších platebních lhůt se zejména za posledních několik let stále zvyšoval. V České republice celkem bylo v roce 2017 evidováno 88 % respondentů, kteří potvrdili, že od nich byly požadovány delší lhůty splatnosti, než jim vyhovují. Zejména z tohoto důvodu, a především jako preventivní opatření, české firmy začaly letos ve velkém zavádět tzv. předplacené platby. Podle zjištění aktuálního průzkumu společnosti Intrum se k tomuto řešení přiklonilo celých 72 % českých podniků.

„Evropský průzkum potvrdil negativní trend z posledních let týkající se příliš dlouhé doby platebních termínů. Je stále moderní prodlužovat termíny splatnosti faktur na úkor dodavatelů, přičemž samotné zaplacení není až takovým problémem. Respondenti v českém průzkumu totiž uvedli, že evidují jen 5 % pohledávek po splatnosti nad 180 dnů, což představuje výrazné zlepšení oproti loňsku. Letos jsou výsledky příznivější i z pohledu průměrného procenta ztráty z odepsaných pohledávek. Česká republika patří s hodnotou 0,8 % mezi trojici nejlepších ze všech 29 zemí průzkumu,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Intrum Karol Jurák.

Vytěsňování dluhu dluhem je v Česku jedinečné

Další formou „obrany a prevence“ je vymáhání dluhů. Oproti evropskému průměru se české firmy odlišují tím, že 38 % z nich výběr dluhů využívá jako způsob ochrany před špatnými platbami. Ve zbytku Evropy jde přitom z 21 % o obchodní postup. „Na druhé straně nutno podotknout, že české firmy vymáhají své pohledávky vůči obchodním partnerům zejména vlastní inkasní činností, a jenom 16 % českých respondentů využívá pro tuto činnost inkasní agentury. To je téměř nejméně z 29 zemí průzkumu,“ upřesnil Jurák.

Průzkum se standardně zaměřil i na téma doby splatnosti a důsledky platebních podmínek s příliš dlouhou dobou splatnosti. V tomto ohledu přišel se zjištěním, že průměrně 56 % evropských podniků přijalo platební podmínky s delší dobou splatnosti, než pro ně bylo přijatelné. V Čechách to uvedlo až 9 z 10 českých respondentů (89 %), což je výrazně více než evropský průměr a kopíruje to výsledek z minulého roku.

Tématem se také stává GDPR, které v České republice vešlo v účinnost 25. května 2018. Jak se ukázalo, české podniky očekávají, že se nové nařízení promítne do jejich platebních postupů ve větším procentu než ostatní země. Zatímco v Evropě sdílí toto očekávání 14 %, na českém území jde o 18 % podniků. České firmy navíc z 33 % skepticky uvádějí, že se GDPR projeví na jejich podnikání negativně.

Zcela novým tématem bylo přiu pravidelném průzkumu využívání kryptoměn. Podniky v Čechách digitální měny Bitcoin nebo Ethereum podle výsledků zatím nevyužívají, a v horizontu 2 let ani využívat neplánují.