Jak natrénovat úspěch

Soukromě i profesionálně
Soukromě i profesionálně / Osobní a profesní úspěch mají hodně společného. S dosažením úspěchu v obou se pojí dovednosti v oblasti komunikace, asertivity a řízení vlastního času.
Pátek
19.10.2018
Štěstí přeje připraveným, za úspěchem stojí obvykle především pečlivá příprava. I úspěch lze ale natrénovat, a urychlit tak svoji cestu na podnikatelské výsluní.
 

Jak vlastně definovat obecně úspěch? Pro každého znamená trochu něco jiného, a představ o jeho naplnění existuje nejspíš tolik, kolik je na světě lidí. Pro někoho je úspěchem první milion, pro jiné je to získání nových znalostí, vědomostí, a kompetencí, a pro další zase rodinné štěstí nebo nová chalupa na venkově. Každému úspěchu ale předchází tvrdá práce, a je završením dlouhé cesty, kterou korunuje vítězný pocit, jaký zažívají sportovci na cílové čáře. Radost, pocit uspokojení, pevné přesvědčení, že námaha nese své ovoce a úspěch stál za všechny potíže, které mu předcházely.

Realita je samozřejmě poněkud složitější, a někdy dokáže udělat pořádnou čáru přes rozpočet i v těch nejpečlivějších a nejlépe připravených plánech. Přesně v duchu známého výroku: „Chcete, aby se Bůh zasmál? Vyprávějte mu své sny.“ Realita přináší dnes a denně nové a stále těžší výzvy, a přesto dosažení úspěchu závisí do značné míry pouze na vás samotných. Ptáte se někdy sami sebe, proč někteří dosahují svých cílů snadno, a jiní navzdory vynaloženému úsilí a velkým přáním zůstávají poraženi?

Tři hlavní pilíře

Přinášíme několik tipů a příkladů ze života úspěšných byznysmenů, které mohou být příkladem a začátkem šťastného období ve vašem životě.  Čemu se vyvarovat a jak si vlastní úspěch „natrénovat“?

Vyhněte se negaci. Vynechejte se svého slovníku slova jako problém, zrada, žárlivost, bolest, a podobně. Používejte raději pozitivní formulace a vyjádření, a slova jako výzva, pomoc, motivace, rozvoj, atd. Pokuste se vždy za všech okolností vyhýbat slovu NE. Nezapomeňte, že vaše myšlení vytváří realitu. Čím častěji se zaměřujete na negativní problémy, tím horší bude vaše nálada, a tím méně budete mít motivací ke změně. A tím méně budete také úspěšní.

Neodcházejte po první chybě. Zkušenosti z minulosti jsou vždy neocenitelným pomocníkem ve složitých situacích, a selhání mohou být často začátkem pořádně výživné lekce. Byť nemusí být zadarmo. Krize je příležitostí, jak poznat vlastní silné a slabé stránky, a možnosti dalšího rozvoje. V momentě, kdy uděláte na své cestě první chyby, se snažte vzít si z nich ponaučení, ale nadále se k nim již nevracejte. Zapomeňte na ně, a netrestejte se za něco, co jste již – pokud možno -- napravili.

Svého selhání se můžete naučit dobře využít pro svou budoucnost. Neptejte se, kde se stala chyba. Položte si raději otázku: Proč se stala chyba? Uvědomte si ale přitom, že problém je již na světě a z minulosti ho už nejde vymazat, ani změnit. Musíte ho jednoduše řečeno vyřešit, což vám kromě jiného pomůže poznat svoji roli v rámci okolního světa, a příště budete zase o kus chytřejší.

Měnit povolání nebo zaměstnání, či odejít z firmy po první nezdaru, lze navíc považovat za váš další neúspěch, a rozhodně za krok zpět. Těžko budete kdy motivovat vlastní tým k překonávání překážek, které jste sami nezdolali. K těm patřívá například i kritika od kolegů či podřízených – nevyhýbejte se konfrontaci, a nesnižujte jejich názor. Pozorně je vyslechněte, a vyjděte jim vstříc, brzy vám tento přístup jistě rádi oplatí. Pamatujte, že kdo neuznává autority a nedokáže pozitivně komunikovat se svým týmem, úspěšným vůdcem se nikdy nestane.

Nevymlouvejte se. Pokud se něco nedaří, přiznejte svůj podíl zodpovědnosti za situaci. Naučíte se tak zároveň rozlišovat, co ještě můžete ovlivnit, a co už patří do sféry mimo váš dosah a vliv. Ano, vaší vinou určitě nedojde k nekalému jednání dalších lidí, nejste viníky, pokud úspěch zhatí třeba špatné počasí, nemůžete ani za nové právní předpisy či neustále se měnící zákony. Tajemství úspěchu však spočívá i v tom, že tyto vnější okolnosti přijmete, a své síly a energii soustředíte jednoduše na věci, které změnit můžete.

V opačném případě si sami snižujete sebevědomí, vytváříte živnou půdu pro rostoucí frustraci, a následkem toho problémů ve vašem životě a práci spíše přibude. Postupně se při zdravé sebekritice naučíte také lépe rozlišovat, které oblasti ještě podléhají vaší reálné kontrole a vlivu, a které již nikoliv – čehož ostatně bez vlastní zkušenosti a učení se „v plném provozu“ dosáhnout ani nelze.

Trénink na suchu

Vizualizace. Ke zvýšení šancí na úspěch můžete použít levný a účinný nástroj. Vizualizace zahrnuje detailní představy o činnostech, situacích a událostech, které se mohou objevit na cestě k vašemu vysněnému cíli. Provádí se v uvolněném stavu. Důležitým prvkem je ‚přivolání‘ nejen myšlenek, které se týkají plánovaných akcí a scénáře vývoje, ale také emocí, která nás provázejí při jejich realizaci.

Fenomén vizualizace se často používá například ve sportu, kdy si člověk představuje a opakuje před startem všechny fáze svého budoucího výkonu.  Procvičováním specifické činnosti ve fantazii připravujete totiž svou psychiku i své tělo na akci v reálném světě. Sami sebe v podstatě naprogramujete jako počítač, a úkon pak již provádíte víceméně samovolně (a podle předem daného postupu).

Síla lidské mysli je větší, než se na první pohled může zdát. Díky vizualizaci můžete zlepšit mluvený projev před nastoupenou firmou, existují ale i případy, kdy pomohla při úspěšném porodu. Budoucnost se díky ní může naplnit tak, jak jste si představovali. Umění vizualizace bývá obtížné pro jedince, kteří mají potíže s ovládáním vlastních myšlenek a těla. Podobá se meditaci. Obvykle lze dosáhnout schopnosti relaxovat a navodit si vlastní vizualizaci během 6 až 8 sezení u specialisty.  Výsledek není sice zaručený, ale i vzhledem k popularitě této metody rozhodně stojí za to ji alespoň vyzkoušet.

Bez akce není pohybu.

Ve chvíli, kdy se naučíte vyvozovat závěry z chyb svých i jiných lidí, změní se způsob vašeho myšlení a najdete správný způsob, jak na své cestě za úspěchem pokračovat. Nastává ale také čas na akci. Dokud své sny a plány neuvedete v realitu, budou stále součástí Říše fantazie. I tomu největšímu štěstí musíte vyjít vstříc. Stojí za to aktivně testovat nové znalosti. Zjistěte, které nástroje jsou pro vás ty pravé a které jsou tak obtížné, že zisk z nich nedokáže kompenzovat vzniklé ztráty. Každý z nás je pánem svého osudu a tvůrcem vlastní kariéry a osobního rozvoje. Vždy byste proto měli sami vědět, jaká řešení vás posouvají vpřed a jaká nikoliv.

Nebojte se přitom opět možného neúspěchu, a neusněte na vavřínech z první etapy závodu. Kromě jiného je neúspěch i dobrým měřítkem pro skutečné přátele a příležitostí pro sebehodnocení. Pokud v sobě díky němu objevíte skrytý talent, bude pro vás úspěch snáze dosažitelný. Čím častěji budete pracovat ve směrech, kde jste úspěšní, tím méně času zbyde na další neúspěchy. Pro všechny, kteří chtějí uspět, je proto zásadní apelovat na vlastní silné stránky. Víte, v čem jste opravdu dobří a talentovaní?

Život v životě

Nicméně prezident, běžec, číšník i učitel mají něco společného. Bez ohledu na své postavení a povolání jsou především lidskou bytostí, jedinečným jedincem se svými touhami, životní zkušeností, rodinnými kořeny a historií. Když se rozhodujeme o sobě, vytváříme svoji budoucnost. Úspěch začíná z tohoto hlediska především tam, kde existuje rovnováha mezi profesním a osobním životem. Pouze šťastní rodiče mohou přivést na svět šťastné děti. V podnikatelském světě je stejně tak možné tvrdit, že šťastná osoba má také větší šanci uspět ve své profesi. Pokud si uvědomujete své emoce, potřeby a talenty, profesionální realita je skvělou příležitostí k seberealizaci. 

Pokud vás zasáhnou rodinné problémy, nemoc, či vám do života vstoupí jiné nenadálé změny, mějte se na pozoru. Z výzev a životních šancí se může stát mučení, které vás donutí k ústupu či rovnou útěku od rozdělané práce. Než začnete dobývat svět, udělejte si pořádek ve svém soukromí. Uspořádejte si vztahy s rodinou i kolegy, založte je na respektu a důvěře. Pokud se cítíte dobře, cítí se s vámi dobře i ostatní. 

Nadměrný obdiv nebo nedostatečná skromnost jsou stejně ohrožující jako příliš nízké sebevědomí. První vede k narcismu, druhý k pocitu "méněcennosti". Jsou opravdu účinnou překážkou na každé cestě k úspěchu.  Dobré vztahy představují naopak nepopiratelnou hodnotu již samy o sobě, nezapomínejte na ně proto ani po vítězném přetržení cílové pásky. Pečujte také o sebe a dopřávejte si pravidelný odpočinek. Najděte aktivity, které vám přinesou do života další radost, a udělejte si čas na své vášně a koníčky. Každý z nás je základním nástrojem svého vlastního úspěchu.

Osobní a profesní úspěch mají hodně společného. K jejich dosažení jsou potřeba především dovednosti spojené s komunikací a asertivitou. Přidáte-li k nim navíc schopnost pozitivní motivace, smysl pro humor, otevřenost a přizpůsobivost, úspěch vás bude vítat na konci strastiplného závodu s úsměvem na rtech a otevřenou náručí.

 


Populární na fóru

Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/franchising a příjde...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017
Návrat zahraničních značek

Franchising jako téma na Radiožurnálu :-) (cca 18:30) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3335349#

1 komentář(e)
posledni 16.03.2015