K franchisingu přistupujeme jako k modernímu způsobu podnikání

Pondělí
26.09.2011
říká Roman Minařík, obchodní ředitel firmy ATLANTIS MARSHAL, a.s. působící v oblasti maloplošné reklamy.
 

Jak jste se dostal k této společnosti?
Měl jsem bohaté obchodní zkušenosti z předešlých zaměstnáních, které jsem chtěl zúročit v dynamické společnosti s potenciálem k růstu. Proto jsem začal hledat takovou firmu, v níž bych mohl uplatnit své zkušenosti jak z obchodu, tak také marketingu. A protože v Česku nejlépe funguje systém doporučení, dostal jsem se k ATLANTIS MARSHAL, a.s., kde působím již 10 let.

Co Vás přivedlo k franchisingu?
K franchisingu přistupujeme jako k modernímu způsobu podnikání. Pravda je, že ve vyspělých zemích světa funguje tento obchodní model již několik desítek let, zatímco na českém trhu se stále jedná o novinku. Na franchisingu oceňujeme zejména jednouší styl spolupráce s franchisanty oproti kmenovým obchodníkům. Současně zde hraje svoji roli motivace samostatného podnikatele k zisku. Společnosti, která je v roli franchisora, tím vzniká více času, který můžeme věnovat svému rozvoji.

Jaké jsou cíle?
Cíle jsme si stanovili tak, že do konce letošního roku bychom rádi získali do našich řad 3 - 5 franchisantů. V dalších letech pak předpokládáme, že v každém kraji budou fungovat přibližně 3 franchisanti, jejich počet se ale bude odvíjet od velikosti a potenciálu daného kraje a samozřejmě také schopností jednotlivých franchisantů. Kromě expanze do všech krajů České republiky, což je pro nás v současné chvíli prioritou, nesmíme zapomínat ani na inovace našich produktů, protože zákazníci jsou nároční a vyžadují neustálé novinky.