Když franchisa pomáhá

Výuka metodou Helen Doron probíhá v Dětském domově Mladá Boleslav bezplatně a jedná se o pilotní projekt.
Čtvrtek
13.10.2011
Helen Doron Early English navázala spolupráci s Nadací Terezy Maxové a pomáhá opuštěným dětem v dětském domově.
 

Franchisový koncept Helen Doron Early Eanglish od října 2011 vyučuje angličtinu speciální metodikou v Dětském domově Mladá Boleslav. Cílem je předat základy angličtiny dětem ve věku 2 až 3 roky a individuálně pracovat s dětmi, které vyrůstají v daném ústavu.

Výuka angličtiny metodou Helen Doron v dětském domově probíhá ve skupině pěti dětí pod vedením kvalifikované a zkušené lektorky po dobu 45 minut týdně. Kromě výukových hodin budou děti ještě dvakrát denně poslouchat CD s anglickými písničkami Helen Doron. Seznámí se tak s melodií a rytmem nové řeči. I když ještě nerozumí slovům, dostávají do ruky klíč k budoucí správné výslovnosti.

“Tento typ výuky je pro děti v ústavní výchově standardně nedostupný. Navíc se díky němu hravou formou učí např. pojmenovávat části svého těla a věnuje se pozornost právě a hlavně jim. To je pro tyto děti nesmírně důležité, protože jim lektorky ukazují jejich jedinečnost”, říká Monika Páleníková, manažerka pro provoz a granty Nadace.

Franchisor konceptu Marek Halfar k této spolupráci vysvětluje: “Téměř denně jsem v naší jazykově škole a vidím pokroky našich žáčků. Často se s dětmi začínají učit jazyk i jejich rodiče. Děti z dětských domovů takovou možnost nemají. Nadace Terezy Maxové poskytuje velmi potřebnou pomoc zejména pro individuální růst každého dítěte, čímž je připraví do života, a právě proto jsme se rozhodli podpořit tento projekt.” Jak dále Halfar uvádí, jeho přáním je bezplatně poskytnout tuto možnost co nejvyššímu počtu dětí v dětských domovech. Vidina možnosti ulehčení jejich startu do života je pro něj směrodatná.

Helen Doron Early English je celosvětově uznávanou metodou výuky angličtiny. Dnes podle ní učí angličtinu přes 3000 učitelů více než 85 000 dětí ve 30 zemích světa. V České republice bylo první z výukových center otevřeno v září 2004 v Opavě. V současné době funguje po celé České republice celkem 33 center. V menších městech dále působí nezávislí učitelé. Celkově se u nás na 73 místech učí v rámci Helen Doron Early English více než 4800 dětí.