Business for Breakfast chce své podnikatelské kluby rozvíjet ve všech regionech České republiky.
Čtvrtek
08.03.2012
Business for Breakfast cílí hlavně na podnikatele a majitele firem. Ti mohou během snídaně získat nové kontakty nebo oživit ty starší.
 

Původně britský koncept Business for Breakfast se v současné době zaměřuje hlavně na krajská města. V budoucnu se plánuje rozšířit i do menších měst. "Prostřednictvím budování referencí a doporučení plánujeme otevřít i menší města. Každý franchisant rozvíjí svou pobočku v určitém regionu, který se skládá z hlavních měst regionu a i z těch menších. Je naprosto reálné, aby v menších městech vznikl jeden nebo dva kluby v rámci jedné franchisy," říká Kamila Zárychtová, ředitelka Business for Breakfast Česká republika.

Cílem konceptu Business for Breakfast je vytvořit kluby, v nichž by si lidé během obchodních snídaní vyměňovali znalosti se zkušenými podnikateli z jiných oborů a také mezi sebou. Zároveň by měli získat kontakty na nové dodavatele nebo klienty a přístup k cenově výhodným produktům a službám. "Mají příležitost hovořit s těmi, kteří mají rozhodovací pravomoci, a to bez nutnosti podrobení se důkladnému prověření osobní asistentkou nebo recepční. Získají rovněž přístup k dalším znalostem a expertízám," dodává Zárychtová.

V budoucnu by se měl koncept rozšířit i do večerních časů a počítá se také podle vzoru z Velké Británie s otevřením speciálních podnikatelských klubů pro ženy. Business for Breakfast rovněž plánuje pro své členy vydávat podnikatelský magazín Business networking news, který bude nejen o samotném konceptu, ale i o radách a tipech z podnikání z řad členů klubů.