Původně britský koncept Business for Breakfast se v současné době zaměřuje hlavně na krajská města. V budoucnu se plánuje rozšířit i do menších měst.
pondělí
14.01.2013
S franchisovým konceptem Business for Breakfast chce jeho ředitelka Kamila Zárychtová změnit atmosféru podnikání v Česku. Jak toho docílí, se svěřila v Rozhovoru týdne.
 

Jedním z Vámi komunikovaných cílů Business for Breakfast je snaha změnit atmosféru podnikání v ČR. Co si pod tím máme představit?

Náš koncept podnikatelských klubů Business for Breakfast podporuje způsob získávání nových zakázek a kontaktů na principech poznání, porozumění a důvěry. Dáváme podnikatelům příležitost vybudovat si kolem sebe dlouhodobé a důvěryhodné vztahy, které v dlouhodobém horizontu přináší nová doporučení, kontakty a zakázky. V našich klubech jde o vzájemnou spolupráci a podporu, namísto konkurence a ostrých loktů. Podnikatelé v našich klubech jsou přímým důkazem toho, že podnikat na opravdových hodnotách, jako je důvěra a spolehlivost přináší mnohem víc, než jen zakázky a kontakty. A v tom spočívá krok ke zlepšení podnikatelského prostředí, které je spíše teď vnímané jako rivalita, kde je potřeba bojovat a mít strach, aby vás někdo neokradl. Čím víc podnikatelů bude podnikat na těchto principech, tím lepší, efektivnější a přátelštější bude podnikatelské prostředí v ČR.

Jakým způsobem toho chcete dosáhnout?

Rozvojem klubů do celé České republiky. Umožnit tak podnikatelům ze všech regionů růst prostřednictvím našich podnikatelských klubů. Chceme co nejvíce rozšířit náš koncept s myšlenkou nové atmosféry v podnikatelském prostředí, jak jen to bude možné. Tak, aby zejména všechny malé a střední firmy nalezli ve svém okolí prostředí, ve kterém budou lidé, na které se budou moci spolehnout, kteří pomohou právě jim, kteří jim předají zkušené rady k nezaplacení a kteří doporučí právě jejich firmu. Dalším krokem je pak vzdělávání členů a veřejnosti v oblasti referenčního networkingu. Pro tento rok připravujeme nabídku kurzů pro Hospodářské komory, různé asociace, spolky a vysoké školy, kde budeme zdarma přednášet o taktikách a možnostech networkingu, tak, aby se co nejvíce podnikatelů dozvědělo o možnostech a přínosech, které skýtá tato forma marketingu.

Jak se networkingu u nás daří?

Networking je v České republice stále na začátku. Spoustu podnikatelů neumí využít jeho potenciál a existuje o něm spousta mýtů. Čím více lidí pochopí, jak lze s networkingem pracovat a fungovat na principech doporučení a referencí, tím snadnější a příjemnější může pro podnikatele růst jejich firmy být.

Síť podnikatelských klubů Business for Breakfast se na českém trhu rozvíjí na bázi franchisingu. Proč jste zvolili zrovna tento způsob expanze?

S Business for Breakfast jsem se v Británii setkala již jako s franchisovým konceptem. Proto expanze formou franchisingu byla jediná možná volba. Ze začátku jsem o franchisingu moc nevěděla, ale poté, co jsem si prošla začátkem podnikání, vím, jakou obrovskou výhodu skýtá. Nejen, že získáte teoretické a praktické návody na to, jak podnikání vybudovat, ale máte někoho po svém boku, koho se můžete zeptat jak dál, kdo vás povzbudí, když jsou těžké situace, máte někoho, kdo už prošel všemi situacemi, ve kterých jste nyní vy, a může vám velmi konstruktivně poradit. Máte kolem sebe tým lidí, kteří vás podporují svojí činností a dělají všechno proto, aby se vám rozjezd toho vašeho podnikání podařil. A proto má franchising svoji cenu.

A podíváme-li se konkrétně na franchisu BforB?

Výhodou naší franchisy v ČR je, že se stanete součástí týmu lidí, kteří ten „váš“ byznys již propagují a budují v jiných částech ČR, takže se stáváte součástí velké značky, kterou nebudujete sami, od píky a jen na jednom místě.

Jakým způsobem hledáte své franchisové partnery?

Prostřednictvím franchisových aktivit, jako jsou například veletrhy, konference, kde náš koncept prezentujeme. Dále nabízíme příležitosti prostřednictvím odborných, franchisových médií, které v ČR fungují. A samozřejmě, nejlépe nám funguje rozvoj BforB prostřednictvím doporučení. Naši franchisanti jsou lidé, kteří se přijdou podívat do našich podnikatelských klubů jako hosté a zalíbí se jim možnost vybudovat si své podnikatelské kluby ve svých regionech. Dostanou se tak do samého středu místních podnikatelů a ještě si na tom postaví profitabilní byznys.

Co by měl splňovat potenciální franchisant?

Nemáme předem stanovené požadavky pro kandidáty o franchisu typu – vysoká škola, 20 let praxe v obchodě, manažerské dovednosti, atd. Vše je o charakteru osobnosti a na společném zvážení, zda tento druh byznysu je vhodný právě pro něj, zda se do něj dokáže „zakousnout“ a táhnout s námi za jeden provaz v našem duchu – lepší kultura v podnikání, růst prostřednictvím doporučení, kvalitní spolupráce, důvěra. Takoví kandidáti mají většinou shodné klíčové vlastnosti. Chtějí být úspěšní, jsou silnou, ale dostupnou osobností, mají energii, motivaci a odpovědnost. Jsou schopni budovat vztahy a oplývají dovednostmi v mezilidských vztazích, jejich komunikační dovednosti jsou na vysoké úrovni. Důležité také je, že mají pozitivní a aktivní přístup k věci a jsou ochotni naslouchat radám, vedení a učit se novým věcem.

Jak byste zhodnotila rok 2012 pro síť BforB?

Pro BforB byl rok 2012 opravdu mimořádný. Podařilo se nám rozšířit BforB na celkem 350 členů v klubech. Absolvovali jsme několik úspěšných charitativních projektů, jako byl na příklad Komunitní den nebo Jedeme v tom s vámi. Uspořádali jsme několik významných networkingových akcí pro podnikatele z celé ČR jak v Praze, Brně, Hradci Králové i Ostravě. Do našich klubů přijali pozvání různé významné osobnosti a uspořádali jsme vzdělávací projekt obchodní snídaně pro studenty středních škol. Určitě za zmínku stojí rozšíření Business for Breakfast na Slovensko, kde jsme úspěšně otevřeli klub v Nitře a zahájili tak spolupráci s místními podnikateli.

Chystá Business for Breakfast pro letošní rok nějaké novinky?

Určitě chystáme rozšíření BforB do dalších měst, jako jsou Karlovy Vary, České Budějovice, Ústí nad Labem, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Kromě rozvoje klubů BforB připravujeme také první CD a publikace o dovednostech networkingu, které nejen členům v našich klubech, ale i dalším podnikatelům pomohou přiblížit networking a ukážou rady a tipy, jak využít tento silný nástroj k získávání nových zakázek, kontaktů a doporučení. Pro naše členy jsme naplánovali unikátní start do nového roku prostřednictvím soutěže „Networkman 2013“, kdy soutěžíme o nejlepšího člena a tým v celé České republice.