Jitka Hlavatá Pytlíková podniká už 5 let. Firmu Consilium plus vlastní od roku 2011 a franchisantkou ProfiCV se stala v lednu tohoto roku.
Čtvrtek
28.03.2013
Jitka Hlavatá Pytlíková začala pod franchisovou značkou profiCV podnikat v lednu letošního roku. Koncept znala od samého počátku.
 

Firma Jobvize Consulting, která se zabývá e-recruitmentem, přišla do tuzemska s novým pojetím životopisů, tzv. videoprofilů ProfiCV, které umožňují zlepšit podmínky pro společnosti vyhledávající uchazeče o zaměstnání. Personalisti si na základě videoprofilů jednotlivých uchazečů na pohovor pozvou jen ty, o které mají skutečný zájem. Tento podnikatelský záměr se společnost rozhodla rozšiřovat i na bázi franchisových partnerů. Jedním z nich se stala podnikatelka Jitka Hlavatá Pytlíková z firmy Consilium plus.

Přirozený vývoj rozvoje

Jitka Hlavatá Pytlíková se v podnikatelské oblasti pohybuje už více jak 5 let a firmu Consilium plus vlastní od roku 2011. Společnost se zabývá poradenskou činností nejen v oblasti personalistiky, ale radí také firmám mimo jiné s daněmi, krizovým či projektovým managementem nebo poskytuje překladatelské a asistenční služby. Franchisový koncept ProfiCV znala Jitka Hlavatá Pytlíková už od jeho samého počátku a jak sama říká, expanze a začlenění franchisy ProfiCV byly přirozeným vývojem růstu firmy Consilium plus. Obě firmy spojily své síly a začaly spolupracovat na franchisové bázi v lednu tohoto roku. A proč si vybrala zrovna franchisovou spolupráci? „Franchisový systém vnímám jako výrazně rychlejší formu aktivní práce s produkty, které již mají podporu a jsou zákazníky vyhledávány,“ doplňuje Jitka Hlavatá Pytlíková.

Důležití jsou zaměstnanci

Dalším přesvědčením, že by měla pracovat pod touto franchisovou licencí, byl podle ní fakt, že ProfiCV je jediným poskytovatelem komplexních služeb spojených s videoprofilem. V začátcích se Consilium plus jako u každého jiného podnikání pod franchisovou značkou musel připravit na změny, které s sebou ProfiCV přinesl. Než se otevřelo samostatné kontaktní místo ProfiCV, řešila se otázka personálního obsazení celé pobočky, systém jak školit pracovníky, branding a samozřejmě výběr samotného kontaktního místa, tedy prostoru, kde se budou videa natáčet. „Společnost Jobvize byla v tomto ohledu velmi nápomocná a plánované aktivity jsme zvládli v horizontu, který jsme předpokládali, a to 2 měsíců,“ říká Jitka Hlavatá Pytlíková

Práce v terénu

V rámci franchisové licence ProfiCV dostala společnost Consilium plus veškerou podporu. Získali proškolení, jak videoprofily natáčet a jak spolupracovat s uchazeči, kteří chtějí videoprofil nahrát. Jitka Hlavatá Pytlíková dodává, že firma obdržela i ProfiCV online systém, propagační materiály a zejména živou databázi uchazečů, s kterými mohla okamžitě pracovat. Mezi hlavní pozitiva u franchisové spolupráce vidí nízké vstupní náklady a rychlou adaptabilitu práce s produkty. Negativum by spatřovala v kontinuálním proškolování zaměstnanců a upgrade systému. Tenhle problém však vyřešila vysoká flexibilita timemanagementu zaměstnanců Consilium plus, kteří pracují především v terénu, aby mohli pracovat s aktuálními daty.

Dlouhodobá strategie je základ

Spolupráce na bázi franchisingu není jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Člověk se musí připravit na to, že bude muset něco obětovat a především se také naučit další věci, které musí dodržovat. Franchisant, který chce podnikat pod licencí ProfiCV, bude muset tyto produkty a vize videoprofilu zastupovat na období pěti let. „Takový člověk by tak měl umět nastavit podmínky své firmy pro dlouhodobou spolupráci,“ dodává Jitka Hlavatá Pytlíková. Strategie firmy a vytvoření podnikatelského plánu jsou i v tomto případě velmi důležité.