Partneři působící v Expense Reduction Analysts se zabývají asi 30 oblastmi, v kterých by mohli firmám pomoci snížit nákladové položky. V ČR působí 7 franchisových partnerů.
Úterý
11.06.2013
Specialisty na business development láká do týmu firma Expense Reduction Analysts. Důvodem je rozšiřování služeb.
 

Poradenská společnost Expense Reduction Analysts (ERA) pomáhá firmám ve snižování nestrategických provozních nákladů. Její franchisoví partneři prověřují kolem 30 nejčastějších oblastí, kde lze snižovat náklady. Český tým aktuálně tvoří 7 partnerů. „Naši partneři jsou schopni analyticky zastřešit oblasti jako telekomunikace, správu vozového parku, energie, bankovní služby, tisky interní i externí, logistiku a přepravu či kancelářské potřeby,“ říká master-franchisant ERA pro ČR Jiří Rybár s tím, že veškeré oblasti nemůže ERA tým v ČR pokrýt, nicméně v tomto pomáhá joint-venture model. Partneři jsou tak dle potřeby doplněni experty ze sítě, a to i přeshraničně.

ERA by ráda nalezla další franchisové partnery na business development, kteří by využili svých zkušeností pro rozšíření služeb firmy a získání nových klientů. Ale stranou nezůstává ani hledání dalších partnerů pro analytickou úroveň. „Velké příležitosti se nabízí v oblasti pojištěni, facility managementu, výrobního spotřebního materiálu, obecného procurementu a s ohledem na velkou poptávku po našich službách v oblasti logistiky, budeme potřebovat ještě posílit tuto odbornost,“ konkretizuje oblasti Jiří Rybár. Specifikací partnerů v ERA jsou výdělky, které získají právě z části uspořených nákladů.

Redukce nákladů je jednou ze základních věcí, které podnik při svém fungování potřebuje. Podle Jiřího Rybára chtějí firmy snížit nákladovost především v oblastech jako logistika, energie či bankovní služby. Zde management firem vnímá rezervy v efektivnosti nákupních procesů. I tak se stává, že někteří zástupci společností si nepřipouštějí, že by někdo těmto oblastem rozuměl lépe než oni. „Neuvědomují si, že veškerou práci dělají profesionálové na dané oblasti a oni se mezitím mohou věnovat své vlastní práci, která jim přináší vyšší hodnoty,“ dodává Jiří Rybár.